اکسپرس اینتری کشور کانادا

اکسپرس اینتری کشور کانادا

اکسپرس اینتری کشور کانادا کشور کانادا ، یکی از پیشرفته ترین و بزرگترین کشورهای دنیا می باشد که مقصد بسیاری از متقاضیان به مهاجرت از سراسر دنیا است. برای مهاجرت به کشور کانادا با اهداف تحصیل، کار و اقامت، روش های مختلفی دارد که در این مقاله قصد داریم روش اکسپرس اینتری کشور کانادا را شرح دهیم. اکسپرس اینتری کشور کانادا (Express Entry)، یک روش برای ارائه درخواست ویزا و مهاجرت به کشور کانادا می باشد. سیستم اکسپرس اینتری کشور کانادا، یک برنامه مهاجرتی نیست بلکه یک روش جدید برای اخذ پرونده ها می باشد به عبارتی به جای این[…]

Menu