اقامت و تابعیت سوئیس

اقامت و تابعیت سوئیس

اقامت و تابعیت سوئیس (Switzerland) کشور سوئیس از برترین کیفیت زندگی در بین کشورهای اروپایی برخوردار است و همین موضوع باعث شده سالانه افراد زیادی به دنبال راهها و شرایط مهاجرت به سوئیس هستند. کسب تابعیت سوئیس از طریق تولد فرزند، ازدواج در سوئیس و یا تقاضا بدست می آید.معمولا افرادی که قصد مهاجرت به سوئیس را از راههای تحصیل در سوئیس یا مهاجرت تحصیلی، سرمایه گذاری و یا اخذ ویزای کار سوئیس را دارند به سوالاتی پیرامون تابعیت و اقامت سوئیس برخورد می کنند. لازم به ذکر است مفاهیم سیتیزن شدن یا اخذ شهروندی، تابعیت و اخذ پاسپورت سوئیس[…]

اخذ اقامت سوئیس از طریق تولد

اخذ تابعیت از طریق تولد در کشور سوئیس

همانطور که در مقاله های “حقوق مهاجرت” به بررسی روش های مهاجرت پرداختیم و در مورد “اخذ تابعیت و اقامت از طریق تولد فرزند” که یکی از این روش ها برای مهاجرت می باشد توضیحات کاملی ارایه دادیم و قول داده بودیم که به بررسی روش ها و قوانین کشورهای مختلف در این زمینه نیز مقاله قرار دهیم یک مقاله مرجع را برای شما دوستان عزیز فراهم کرده ایم. اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد قانون تابعیت و اقامت سوئیس ( Switzerland ) قانون تابعیت سوئیس براساس اصول زیر بنا شده است: قانون تابعیت کنفدراسیون، شوراهای کانتون و شوراهای محلی.[…]

Menu