اقامت و تابعیت اسلواکی

اقامت و تابعیت اسلواکی

اقامت و تابعیت اسلواکی (Slovakia) کشور اسلواکی یکی از کشورهای عضو پیمان شینگن است بدین معنا که اگر شما ویزای این کشور را اخذ نمایید می توانید به راحتی برای ۲۸ کشور عضو پیمان شینگن بدون اخذ ویزای آن کشور سفر کنید. کشور اسلواکی مانند سایر کشورهای اروپایی محصور به خشکی است یعنی هیچ راه آبی ندارد. این کشور پس از تقسیم بندی چک سواکی بوجود آمده و اکنون هم بهترین رابطه تجاری و اقتصادی را با کشور چک دارد. کشور اسلواکی توسط کشورهای اتریش، چک، رومانی، لهستان و مجارستان احاطه شده است. طبق پیش بینی تحلیل گران و با[…]

Menu