مهاجرت به کره جنوبی از طریق کار

مهاجرت به کره جنوبی از طریق کار

مهاجرت به کره جنوبی از طریق کار کشور کره جنوبی در شرق آسیا واقع شده است و با کره شمالی و ژاپن مرز مشترک دارد . کره جنوبی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان می باشد که در ۱۰ سال گذشته به طور خودکار سیاست های مهاجرتی را تسریع بخشیده است . با توجه به جمعیت سالخوره و میزان باروری پایین ، کره جنوبی پاسخ گوی تقاضاهای کشور برای نیروی کار نبود، در نتیجه سیاست های دقیق مهاجرتی را جذب کارگران خارجی اعمال کرد . مهاجرت به کره جنوبی از طریق کار ، یکی از راه های مهاجرت به کره جنوبی[…]

Menu