اعزام نیروی کار به کشور ایسلند

اعزام نیروی کار به کشور ایسلند

اعزام نیروی کار به کشور ایسلند اکرچه کشور ایسلند در نگاه اول ، جهت مهاجرت کاری انتخاب خوبی به نظر می رسد اما این کشور به دلیل صنعت گردشگری و نیاز به نیروی کار متخصص فرصت های زیادی را به کارجویان را ارائه می دهد . البته نیروی کار بین المللی به خروج ایسلند از رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی کمک شایانی کرده است و یکی از دلایل آن صنعت گردشگری در این کشور می باشد که استقبال مناسب از نیروی کار بین المللی پاسخی به این همیاری می باشد . کشور ایسلند یکی از قابل توجه ترین[…]

Menu