?>
دانشگاه دولتی ترکمن ترکمنستان

دانشگاه دولتی ترکمن ترکمنستان

دانشگاه دولتی ترکمن ترکمنستان (Turkmen State University) دانشگاه دولتی ترکمن ترکمنستان ، اولین و قدیمی ترین دانشگاه عمومی کشور ترکمنستان می باشد که در سال ۱۹۵۰ میلادی در شهر عشق آباد ترکمنستان با نام دانشگاه ایالتی ماکسیم گورکی تاسیس شده است . در سال ۱۹۸۹ به عضویت باشگاه دانشگاه های ارواسیا درآمده و پس از استقلال از اتحادیه جماهیر شوروی به افتخار شاعر شهیر ترکمن نام دانشگاه دولتی ترکمن ترکمنستان به دانشگاه مختومفلی فراغی تغییر نام داد و هم اکنون ریاست دانشگاه به عهده دکتر قورت نیاز خان مرادوف می باشد . دانشگاه دولتی ترکمن تفاهم نامه و قراردادهای علمی[…]