?>
بورسیه های تحصیلی در هند

انواع بورسیه های تحصیلی در هند

انواع بورسیه های تحصیلی در هند شهریه پایین موسسات آموزشی و دانشگاه های هند یکی از عواملی است که هر ساله افراد زیادی برای تحصیل به این کشور مهاجرت می کنند. تحصیل در هند نیازی به مدرک زبان انگلیسی خاصی ندارد اما به دلیل تحصیل به زبان انگلیسی در هند، متقاضیان ناچارند که برای ادامه تحصیل خود تا حد قابل قبولی این زبان را فرا بگیرند. در سال های اخیر کشور هند از لحاظ اقتصادی و آموزشی پیشرفت های بسیاری داشته است و هم اکنون این کشور در زمینه بورسیه تحصیلی یکی از بزرگترین نظام های آموزشی را در سطح[…]

بورسیه تحصیلی هند

بورسیه تحصیلی هند

بورسیه تحصیلی هند کشور هند در جنوب آسیا واقع است . پایتخت کشور هند دهلی نو می باشد . تعداد افراد زیادی هرساله برای تحصیل در هند به کشور هند مهاجرت می کنند . از مزایای تحصیل در کشور هند هزینه پایین تحصیل و زندگی در این کشور است . همچنین برای تحصیل در کشور هند نیاز به مدرک زبان نیست اما تحصیل در دانشگاه های این کشور به زبان انگلیسی صورت می گیرد و دانشجویان باید به زبان انگلیسی مسلط باشند . هر سال دانشجویان فراوانی در این کشور برای دریافت بورسیه تحصیلی هند با یکدیگر رقابت می کنند[…]