?>
بورسیه تحصیلی لتونی

بورسیه تحصیلی لتونی

بورسیه تحصیلی لتونی  کشور لتونی همواره به عنوان یکی از مناسب ترین گزینه های انتخابی دانشجویان سراسر دنیا معرفی می شود . از این رو اخذ بورسیه تحصیلی لتونی یکی از مواردی می باشد که مورد توجه بسیاری از متقاضیان قرار گرفته است . درخواست دانشجویان کارشناسی و یا کارشناسی ارشد برای بورسیه در صورتی پذیرفته خواهد شد که با موفقیت حداقل یک سال تحصیلی را پشت سرگذاشته باشند . بورسیه تحصیلی لتونی برای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد برای یک سال تحصیلی ۱۰ ماه و برای دانشجویان دکترا ۱۱ ماه اعطا می شود . اگر دانشجو قصد ادامه تحصیل[…]