?>
بورسیه تحصیلی سریلانکا

بورسیه تحصیلی سریلانکا

بورسیه تحصیلی سریلانکا داوطلبان زیادی در هر سال به کشور سریلانکا برای تحصیل مهاجرت می کنند . دریافت بورسیه تحصیلی سریلانکا از مسائل حائز اهمیت برای این داوطبان است . در هر سال داوطلبان تحصیل در سریلانکا با یکدیگر رقابت می کنند تا بتوانند از بورسیه تحصیلی سریلانکا استفاده نمایند . در این مقاله به بررسی بورسیه تحصیلی سریلانکا پرداخته می شود . در مقاله ای تحت عنوان ” تحصیل در سریلانکا ” به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در سریلانکا توضیح دادیم . برای دریافت بورسیه تحصیلی سریلانکا ابتدا داوطلب باید در آزمون Gce(a/L) شرکت کند و حتماً رتبه[…]