?>
انواع بورسیه های تحصیلی در ایرلند

انواع بورسیه های تحصیلی در ایرلند

انواع بورسیه های تحصیلی در ایرلند هزینه های تحصیل در کشور ایرلند نسبت به کشور انگلیس پایین می باشد اما از کشور های اتحادیه اروپا بیشتر می باشد لذا یکی از راه های مهاجرت به ایرلند ، اخذ بورسیه تحصیلی در ایرلند می باشد .تعداد بورسیه های تحصیلی در ایرلند در مقطع کارشناسی ۱۵ تا ، در مقطع کارشناسی ارشد ۱۱ بورسیه به مبلغ ۲۹ هزار دلار است . دانشجویان برای دریافت بورسیه تحصیلی در کشور ایرلند باید ۸ تا ۱۲ ماه قبل از شروع دوره تحصیل خود درخواست دریافت بورسیه تحصیلی در ایرلند را بدهند . این مقاله در[…]

بورسیه تحصیلی در ایرلند

بورسیه تحصیلی در ایرلند

بورسیه تحصیلی در ایرلند تعداد بورسیه های تحصیلی موجود در کشور ایرلند برای دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۵ بورسیه است و در مقطع کارشناسی ارشد ۱۱ بورسیه به ارزش ۲۹۰۰۰ دلار است . هزینه های تحصیل در کشور ایرلند به نسبت کشور انگلستان پایین است اما از کشور های اتحادیه اروپا بیشتر است . بنابراین دانشجویان خارجی در کشور ایرلند در رقابت هستند که بتوانند از بورسیه تحصیلی در ایرلند استفاده کنند . دانشجویان برای دریافت بورسیه تحصیلی در ایرلند باید ۸ تا ۱۲ ماه قبل از شروع دوره تحصیل خود درخواست دریافت بورسیه تحصیلی در ایرلند را بدهند . هر[…]