?>
آزمون گوته آلمان

آزمون گوته آلمان

آزمون گوته آلمان آزمون های موسسه گوته آلمان یکسری آزمون های هستند که از سطوح A1 تا C2 متفاوت می باشند .لازم به ذکر است هر شخصی می تواند در آزمون گوته آلمان شرکت نماید و نیازی نیست که دوره های آموزشی موسسه گوته آلمان را نیز شرکت کرده باشند اما باید بدانید که سطح مورد نظر در آزمون را باید کسب کرده باشید . آزمون گوته آلمان – آزمون Goethe – Zertifikat آلمان  آزمون Goethe – Zertifikat آلمان  برای افرادی می باشد که قصد دارند در دوره های دانشگاهی آلمان شرکت کنند ، در آلمان کار یا زندگی کنند و یا[…]