?>
آزمون آیلتس

آزمون آیلتس

آزمون آیلتس (IELTS) آزمون آیلتس (IELTS) برگرفته از واژگان International English Language Testing System به معنای سامانه جهانی ارزیابی زبان انگلیسی، یکی از با ارزش ترین آزمون های زبان انگلیسی در حال حاضر است که در سراسر جهان برگزار می شود . آزمون آیلتس در واقع آزمون بریتانیایی بوده است و از این نظر در مقابل آزمون تافل، آزمون آمریکایی قرار می گیرد . دواطلبان آزمون آیلتس باید با درنظر گرفتن تفاوت ساختاری آزمون آیلتس با تافل در هنگام انتخاب کشور مقصد در مهاجرت اولویت بندی مناسب بین این دو آزمون داشته باشند .  آزمون آیلتس توسط دانشگاه کمبریج انگلستان ، شورای فرهنگی بریتانیا و[…]