سلام ، چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

پیام مدیریت

پیام مدیریت

بسمه تعالی

با سلام

توجه به اشتیاق روزافزون جوانان کشور عزیزمان ایران به ادامه تحصیل و همچنین تحصیــلات تکمیلـی و عدم امکان پذیرش کلیه متقاضیان ورود به دانشگاههـای داخل کشور ، باعث رو آوردن این عزیزان به ادامه تحصیل در خارج از کشــور شده است و همچنین باتوجه به نرخ بیکاری و شرایط کاری در حال حاضر اشتیاق نیروهای کار به پیدا کردن شغل در خارج از کشور بسیار بیشتر شده است گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بررسی ویژگی های کسب و کار در خارج از کشور و با نگاه کارشناسانه به نیازهای کارجویان تلاش می نماید که بتواند افق و چشم انداز روشنی را برای این عزیزان ترسیم نماید. امید دارم در سایه توجه خداوند باریتعالی و همراهی علاقه مندان در خصوص تحصیل و کار در خارج از کشور بتوانیم در تعالی و توانمند سازی سرمایه های انسانی گام برداریم.با عنایت به موضوع فوق و از آنجائیکه متقاضیان عزیز تحصیل و کار در خارج از کشور در بسیاری از موارد با عجله و بدون مشورت با مراکــــز ذیصلاح و افراد آگاه و مؤسسات دارای مجوز  در این خصوص اقدام می نمایند شاهد بروز صدمات و لطمات جبـران ناپذیر مادی و معنوی برای بسیاری از عزیزانمان می باشیم.لذا گروه آتیه آفرینان ایرانیان با توجه به داشتن کادری تحصیل کرده در خارج از کشور و سالها تجربه در زمینه اعزام دانشجو و نیروی کار به کشور های مختلف دنیا توانایی ارائه خدمات را داریم و می توانیم در کمال صحت و سلامت و ایمنی کارهای اعزام را به نحوی فراهم آوریم که دور از هرگونه مشکل و تشویش در آن کشور با حمایت کامل مستقر گردند