سوئیس، کشوری آرام و مورد اطمینان می باشد که در طول دو جنگ جهانی به صورت بی طرف ماند و همین اطلاعات کوتاه کافی است تا کسانی که مشتاق آرامش، نظم و امنیت هستند را به سوی خود بکشاند . بدیهی است با وجود مزایای بسیار زیاد و ایمنی بالای کشور سوئیس به همان نسبت راه های ورود و مهاجرت به سوئیس بسیار سخت و دشوار می باشد . به ویژه این دشواری زمانی بیشتر جلب توجه می کند که متقاضی مهاجرت به کشور سوئیس از طریق پناهندگی باشید که به طور قطع با موانع و مشکلات متعددی مواجه خواهید شد .

 از آغاز دهۀ ۸۰ شرایط پناهندگی دچار تغییر و تحول شد، و تعداد درخواست پناهندگی رو به افزایش گذاشته است، و همه  روزه بر تعداد کشورهایی که افرادشان بنا به دلایل مختلف به سایر کشورها پناه می برند افزوده می شود. بنابراین پناهندگی امری است که دغدغۀ عصر حاضر می باشد که نیازمند رسیدگی هر چه بهتر و مناسب تر در این خصوص می باشیم. اما اغلب پناهندگانی که متقاضی دریافت پناهندگی می باشند  از کشورهایی نظیر سریلانکا، ترکیه، عراق، بالکان، و همچنین از کشورهای مختلف آفریقایی می باشند. امروزه در تمام دنیا تعداد بیشماری از افراد هستند که به فکر ترک موطن اصلی خود و مهاجرت به کشورهای دیگر می باشند. حال این مهاجرت و تفاضای پناهندگی می تواند به دلایل گوناگون باشد. از جمله اینکه برخی ممکن است به دلیل ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی دولت خود به واسطۀ عقاید و نظرات سیاسی شان، برخی به دلیل جنگ در کشورشان و برخی نیز بنا به دلایل اقتصادی و وضع بد مملکت شان به فکر مهاجرت به کشور دیگر، آن هم از طریق پناهندگی باشند. مسلماًسوئیس می تواند با توجه به امکانانی که دارد یکی از اهداف متقاضیان پناهندگی باشد. اما مقام مسئول برای رسیدگی به امور پناهندگان در کشور سوئیس ادارۀ امور مهاجرت در امر پناهندگی می باشد. این اداره فرم درخواست پناهندگان را به صورت دقیق و مجزا مورد بررسی قرار خواهد داد، که آیا اصلاً ادعایشان قابل رسیدگی است یا خیر، و اینکه آیا شخص متقاضی تمامی شرایط لازم را دارا می باشد یا خیر. پناهندگانی که درخواستشان مورد تصدیق قرار بگیرد به آنها پناهندگی اعطا خواهد شد. اما در مورد پناهندگانی که فرم هایشان به گونه ای باشد که چندان موجه به نظر نرسد، فوراً درخواستشان رد خواهد شد و موظف به ترک خاک کشور می باشند. مگر اینکه امکان بازگشت به کشورشان را نداشته باشند که در این صورت به آنها اجازۀ اقامت موقت داده خواهد شد تا تکلیف نهایی شان مشخص شود. اما اجازۀ اقامت موقت محدودیت های بسیاری را برای دارندۀ آن به همراه خواهد داشت، به این معنا که گاه شخص شاید تا سالها مجبور به نوعی از زندگی باشد که همواره ذاتاً به طور موقتی است. مثال مناسبی که در این خصوص می توان زد شخصی از کشور اریتره بود که به کشور سوئیس پناهنده شد و به مدت ۶ سال پناهندگی اش ادامه پیدا کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تحصیل در سوئیس می توانید مقاله ” تحصیل در سوئیس” را مطالعه فرمایید .

پناهندگی در سوئیس – قوانین پناهندگی سوئیس

قوانین پناهندگی سوئیس بر پایۀ مقرراتی هستند که در کنوانسیون ژنو در خصوص پناهندگی گنجانیده شده اند. مهمترین قواعد برای پذیرش و رسیدگی به امور پناهندگی در قانون پناهندگی و همچنین  قانون اتباع خارجی گنجانیده شده اند. افرادی که به عنوان پناهنده در نظر گرفته می شوند و یا اینکه حمایت فوری را دریافت کرده اند، به آنها اجازۀ اقامت موقت اعطا می شود. درخواست پناهندگی می تواند در فرودگاه، در مرز، و یا در داخل کشور سوئیس در مرکز پردازش پذیرش پناهندگی تسلیم شود. اطلاعات شخصی فرد ضبط می شود، امضا و عکس وی گرفته می شود، و اطلاعات با پایگاه داده های ملی و اروپایی مورد مقایسه قرار می گیرند. سپس دبیرخانۀ دولت مربوط به امور مهاجرت مصاحبه ای را ترتیب می دهد به منظور تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا رد درخواست پناهندگی. در صورتی که تقاضای پناهندگی مورد پذیرش واقع شود، پناهنده می تواند از مزایای امنیت اجتماعی کشور سوئیس، همانگونه که اتباع این کشور از آن برخوردار می باشند، بهره مند شود.

پناهندگی در سوئیس | قوانین پناهندگی سوئیس | تقاضا مربوط به پناهندگان در سوئیس | اقامت در سوئیس
پناهندگی در سوئیس | قوانین پناهندگی سوئیس | تقاضا مربوط به پناهندگان در سوئیس | اقامت در سوئیس

 پناهندگی در سوئیس – تقاضا مربوط به پناهندگان در سوئیس

همانطور که اشاره کردیم پناهندگان به طرق مختلف می توانند  تقاضا مربوط به پناهندگان در سوئیس را به کشور سوئیس تقدیم نمایند. که رسیدگی به هر یک از این موارد به صورت انفرادی و شخصی می باشد. در اکثر موارد تقاضای پناهندگی در ۵ مرکز اصلی امور پناهندگی در سوئیس انجام می شود که همگی توسط SEM اداره می شوند. مراحل بررسی تا حدودی بسته به اینکه متقاضی پناهندگی تقاضای خود را در کجا تقدیم کرده باشد متفاوت است. اما متقاضیان برای مدت ۹۰ روز تا رسیدگی به تقاضایشان در مرکز دریافت و پردازش می مانند که البته این مدت می تواند افزایش یابد. پس از گذشت این مدت پناهندگان به یک از کانتون ها منتقل می شوند. و اگر که تا آن زمان مراحل رسیدگی به پایان نرسیده باشد در خلال مدتی که شخص به یکی از کانتون ها منتقل شده است رسیدگی ادامه می یابد.

پس از ارائۀ درخواست پناهندگی در سوئیس مرحلۀ آماده سازی، آغاز می شود، و معمولاً در مراکز رسیدگی و پردازش به امور پناهندگی صورت می گیرد. این مرحله حداقل به مدت ۳ هفته به طول می انجامد. به عنوان اولین مرحله، پناهندگان جلسۀ حضوری رایگانی را از مشاورین در خصوص امر پناهندگی و مراحل آن دریافت خواهند کرد. اما عمدتاً در رویه به این صورت است که تمامی توضیحات و اطلاعات مورد نیاز در غالب جزوه ای در اختیار افراد قرار می گیرد. SEM تقاضانامۀ افراد را ثبت می نماید و همانطور که اشاره کردیم اثر انگشت آنها را نیز دریافت می دارد. علاوه بر آن کلیۀ مدارک هویتی، دلایلی که منجر شده شخص اقدام به درخواست پناهندگی نماید، کشوری که از آنجا آمده و در صورت نیاز آزمایش های بالینی نیز انجام خواهد شد. بنابراین SEM مذاکراتی را با شخص متقاضی ترتیب خواهد داد به منظور کسب اطلاع از هویت شخص، اینکه اصالتاً اهل کجا می باشد و اینکه شرایط زندگیش به چه صورت است. این مذاکرات همچنین در مورد نحوۀ ورود و رسیدن به کشور سوئیس می باشد، و خلاصه ای از اینکه دلیل درخواست پناهندگیش چه بوده است. در صورتی که در خلال رسیدگی متوجه شوند که یکی از کشورهای عضو دوبلین نیز در رسیدگی به امر پناهندگی شخص مسئول می باشد، تقاضانامۀ پناهندگی از این حق برخوردار خواهد شد که در مقابل انتقالی که صورت گرفته است توسط کشور دیگر نیز قابل پیگیری باشد.

در مقاله ” مهاجرت به سوئیس” به طور مفصل درباره شرایط مهاجرت به سوئیس اطلاعات کسب کنید .

همانطور که اشاره نمودیم پس از دریافت مدارک و انجام مصاحبه SEM تصمیم می گیرد که آیا درخواست پناهندگی قابل رسیدگی می باشد یا خیر. اگر تقاضای پناهندگی با توجه به قانون امور پناهندگی شرایط مورد نیاز را دارا نباشد، و در صورتی که تقاضانامه به اندازۀ کافی قابل توجیه نباشد، و همچنین در مواردی که متقاضی از تقاضای خود صرف نظر می کند، رسیدگی خاتمه پیدا خواهد کرد. علاوه بر آن تقاضانامۀ درخواست کنندگانی که موفق به همکاری نشده اند و یا کسانی که موفق نشدند در طول مدت ۲۰ روز خود را در اختیار مقامات مسئول قرار دهند، تقاضای آنها رد خواهد شد. و شخص متقاضی تا سه سال حق پر کردن هیچ فرمی را نخواهد داشت.در موارد مشخصی، گاه اتفاق افتاده است که SEM بدون در نظر گرفتن جوهرۀ تقاضانامه دستور رد تقاضانامه را صادر خواهد کرد. چنین تصمیماتی زمانی گرفته خواهد شد که تقاضانامه منحصراً برای امور اقتصادی ویا پزشکی تهیه شده باشد. اما در رویه، شایع ترین دلیل برای رد چنین درخواستی، امکان بازگشت چنینن در خواستی به یک کشور به اصطلاح ثالث می باشد اگر که البته مطابق با قانون دوبلین کشور دیگری نیز مسئول رسیدگی به این قضیه باشد.

 در صورتی که کشور سوئیس مسئول رسیدگی به تقاضانامه باشد، متقاضی وارد مرحلۀ دوم می شود، مرحله ای که متقاضی این امکان را می یابد که به توصیف دلایل خود در مورد علل سفر، و در صورت امکان ارائۀ مدارک و شواهد مورد نیاز بپردازد. پس از اتمام مرحلۀ دوم، SEM شروع به بررسی اساسی درخواست می نماید. در اینجا SEM بررسی می کند که آیا شخص متقاضی مستحق دریافت عنوان پناهندگی می باشد یا خیر.اما در صورتی که به هر دلیل با توجه به نظر SEM، تقاضای پناهندگی مردود در نظر گرفته شود، SEM آن را مردود اعلام خواهد کرد و تصمیم منفی در قبال آن خواهد گرفت. اما باز این ختم مسئلۀ پناهندگی نخواهد بود بلکه وارد مرحلۀ دومی می شویم که همانا بررسی این امر است که رد تقاضای پناهندگی آیا قانونی و مطابق با قانون بوده یا خیر. اما اگر این امر مغایر با قانون، غیر منطقی و ناممکن باشد، به فرد متقاضی پناهندگی اجازۀ اقامت در سوئیس به صورت موقت داده خواهد شد. اجازۀ اقامت موقت حاوی دلایل موجه برای اثبات تصمیم منفی در خصوص رد پناهندگی خواهد بود. که این امر هم می تواند در مورد پناهندگانی که عنوان پناهندگی از آنها سلب شد است صادق باشد و هم در مورد سایر اتباع خارجی که در وضعیت پناهندگی قرار ندارند. قلمرو اقامت موقت از قلمرو حمایت تکمیلی نیز پا را فراتر گذاشته، همچنان که هم افرادی را در بر می گیرد که اخراج آنها همانا نقض قوانین و مقررات بین المللی می باشد، و همچنین شامل افرادی می شود که بنا به دلایل انسان دوستانه قادر به رد درخواست آنها نمی باشیم. اما مسلماً وضعیت حقوقی فردی که دارای حق اقامت موقت می باشد مشخصاً  نسبت به وضعیت حقوقی فردی که دارای حق حمایت تکمیلی می باشد پایین تر است.

برای اقامت و تابعیت در سوئیس روش های متفاوتی وجود دارد شرکت آتیه آفرینان به شما توصیه می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” اقامت در سوئیس” را مطالعه فرمایید .

در نهایت با توجه به شرایط بیان شده و با توجه به اینکه متقاضیان پناهندگی همواره در شرایط سخت و طاقت فرسا قرار دارند، و اینکه در بسیاری از موارد وضعیت آنها تا سالهای متمادی به همین صورت می ماند و چه در زمان مدت پناهندگی و چه بعد از آن به راحتی قادر به یافتن شغل و ورود به اجتماع می باشند لذا اکیداً توصیه می کنیم که همواره پناهندگی را به عنوان آخرین و تنها راهکار موجود برگزینید.

گروه آتیه آفرینان – مجری و ارایه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مشابه
پناهندگی در نروژ پناهندگی در نروژ

پناهندگی در نروژ اگر فردی در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار بگیرد و یا اگر ترس از آزار و شکنج...

پناهندگی در بلژیک پناهندگی در بلژیک

کشور بلژیک ، یکی از پیشرفته ترین . قدرتمندترین کشورهای اروپایی است که با داشتن اقتصاد پیشرف...

پناهندگی در بلغارستان پناهندگی در بلغارستان

پناهندگی در بلغارستان یکی از روش های مهاجرت به بلغارستان ، پناهندگی در بلغارستان می باشد . ...

نظرات کاربران
Call Now Button