پناهندگی در ایسلند (Iceland)

یکی از روش های مهاجرت به ایسلند از طریق پناهندگی به ایسلند می باشد . در این مقاله قصد داریم به طور مفصل درباره شرایط درخواست و روش های پناهندگی به ایسلند را توضیح دهیم .

پناهندگی چیست ؟

براساس تعریف کنوانسیون بین المللی پناهنده به کسی گفته می شود که در کشور خودش به دلیل داشتن نژاد، مذهب و ملیت خاص یا عضویت در گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی از طرف احزاب دولتی مورد آزار و اذیت واقع می شود و در نهایت نمی تواند تابعیت کشور خود را حفظ نماید . چنین شخصی از کشور خود خارج می شود و به دلیل احساس ترس و نداشتن امنیت، تمایلی به بازگشت به کشور خود را ندارد و همچنین با دلایل منطقی احتمال می رود اگر قصد بازگشت به کشور خود را داشته باشد مجازات اعدام، شکنجه و یا سایر رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر آمیز در انتظارش است و احتیاج به حمایت داشته باشد که به این شخص پناه جو گفته می شود و به همین نحو برای افرادی که تابیعت خود را از دست داده اند و بدون تابعیت هستند و درخواست پناهندگی می کنند قواعد پناهندگی حاکم خواهد بود اما خروج فرد از کشور به دلیل جرم های جنایتی مشمول وضعیت پناهندگی نمی شود .

در مقاله ” اقامت در ایسلند” به طور مفصل درباره شرایط اقامت و تابعیت ایسلند اطلاعات کسب کنید .

همچنین وقتی کودکی بدون همراه ، درخواست پناهندگی می کند تدارکات و قوانین پناهندگی باید برای آن کودک اختصاص داده شود . کودک بدون همراه شخص تنهای زیر ۱۸ سال است که عرفا یا قانونا تحت حمایت شخص بالغی قرار دارد ،چنین شخصی اگر بدون همراه وارد خاک یک کشور شود تا زمانی که واقعا تحت سرپرستی یک شخص بالغ باشد ، کودک بدون همراه خوانده می شود.کودک بدون همراه که وارد خاک ایسلند میشود مشمول حمایت این قانون می گردد.

پناهندگی در ایسلند – درخواست پناهندگی ایسلند

در کشور ایسلند درخواست پناهندگی به پلیس ایسلند تقدیم میشود، در این درخواست فرد پناه جو باید مشخص کند که اگر همسر، پارتنر یا کودک همراه دارد ، اشخاص مذکور نیز درخواست پناهندگی ایسلند را دارند یا خیر. پناه جو باید همراه درخواست پناهندگی،گذرنامه یا سند مسافرتی دیگری ارائه دهد و همان درخواست توسط همراهان شخص پناه جو تکمیل شود که آیا همزمان یا بعد از درخواست پناهندگی پناهجو اصلی قصد پناهنده شدن دارند یا خیر. پس از ارائه درخواست و قبل از بازجویی اولیه از پناه جو باید یک کارمند از اداره مهاجرت برای رسیدگی به این پرونده حاضر شود. در خصوص کودک بدون همراه نیز ،باید درخواست پناهندگی کودک به اطلاع نماینده مقامات مسئول حمایت از حقوق کودکان آن منطقه برسد.

شما می توانید برای مهاجرت به ایسلند مقاله ای تحت عنوان ” مهاجرت به ایسلند” را مطالعه فرمایید .

پناه جویان برای مصاحبه به اداره مهاجرت به ایسلند فرستاده می شوند و در صورت درخواست پناهجو یک سخنران همراه وی اعزام میشود.این مصاحبه برای حصول اطمینان از وضعیت اعلامی پناهجو در فرم درخواست اعطای پناهندگی است. دراین مصاحبه باید به پناه جو تفهیم شود که اطلاعاتی که پناه جو به اداره مهاجرت می دهد مبنای تصمیم گیری راجع به پناهندگی او خواهد بود. در ضمن طبق قانون باید از متقاضی سوال شود که آیا موافق است که از دیگر کشورها از جمله کشور اصلی پناه جو یا دیگر ایالات راجع به متقاضی تحقیق شود یا خیر. مصاحبه با کودک بدون همراه توسط متخصص مصاحبه با کودکان اداره مهاجرت به ایسلند صورت میگیرد و در صورت امکان رسیدگی به پرونده کودکان توسط همین اشخاص صورت میگیرد. همچنین طبق قانون قبل از مصاحبه با کودک باید سخنران با کودک صحبت کند و دستورالعمل و روال مصاحبه را توضیح دهد.

پناهندگی در ایسلند – حقوق پناه جو بعد از درخواست پناهندگی در ایسلند

حقوق پناه جو بعد از درخواست پناهندگی در ایسلند به شرح زیر می باشد :

  • در مواردیکه پناهندگان اجازه اقامت از اداره مهاجرت ایسلند درخواست کنند ، اجازه اقامت موقت برای یک دوره ۴ ساله صادر می شود .پناهندگان می توانند درخواست تمدید اجازه اقامت را نمایند مگر اینکه در خواست پناهندگی آنها پس از رسیدگی رد شود و یا اقامت آنها به امنیت کشور و یا منافع عمومی جامعه ایسلند ضرر بزند. تمدید اجازه اقامت باید ۴ هفته قبل از انقضاء مجوز قبلی درخواست گردد، فقط در اینحالت است که با انقضاء مجوز اقامت قبلی تا صدور مجوز جدید، حق اقامت در ایسلند وجود دارد. در غیر اینصورت اگر خارج از مهلت مقرر در خواست تمدید مجوز نمایند، اجازه اقامت در ایسلند نخواهد داشت. همچنین در صورتی که دارنده مجوز بیش از ۳ ماه مداوم خارج از ایسلند باشد ، اجازه اقامت موقت وی لغو خواهد شد.
  • بعد از درخواست پناهندگی در ایسلند ، اداره مهاجرت ایسلند در سریعترین زمان ممکن برای پناه جو گواهینامه ثبت نام صادر می کند و موظف است پناهجو را ازحقوق  اقامت موقت و آثار حقوقی آن مطلع سازد.گواهینامه ثبت نام معادل یک اجازه اقامت موقت می باشد. این گواهینامه برای یک دوره خاص و حداکثر تا ۶ ماه معتبر می باشد و متقاضی باید گواهینامه مذکور را به پلیس یا اداره مهاجرت برگرداند.
  • پس از ارائه درخواست پناهندگی تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم به اعطای پناهندگی یا رد آن ، باید مقررات راجع به حقوق پناه جویان اعمال شود، این مقررات شامل تامین حداقل هزینه های زندگی و خدمات بهداشتی و درمانی لازم برای شخص پناهنده و امکان دسترسی به آموزش و آموزش های حرفه ای . در خصوص افراد زیر ۱۸ سال بدون همراه ، باید آموزش و پرورش اجباری یا مشابه سیستم مدارس دولتی یا محل اقامت کودک اعمال شود.
  • برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون همراه ، مقامات مسئول ایسلندی سریعا نسبت به انتصاب سرپرست برای کودک و قرار دادن کودک در یک محل مناسب تصمصم می گیرند
  • پناهنده ای که ساکن ایسلند است یا مجاز به اقامت در ایسلند به صورت قانونی شده است باید برای انجام سفرهای خارجی از اداره مهاجرت ایسلند درخواست صدور سند مسافرت پناهندگان نماید. اداره مهاجرت مسئول صدور سند مسافرت برای پناه جویان و حفاظت و حمایت از آنان است و در نهایت این اداره مهاجرت است که نسبت به قبول یا رد پناهندگی تصمیم میگیرد.
  • به دارنده اجازه اقامت موقت در اثر پناهندگی ، اجازه کار یا دیگر حقوقی که به دارندگان مجوز اقامت موقت می دهند اعطاء نمی شود.
پناهندگی در ایسلند

پناهندگی در ایسلند

پناهندگی در ایسلند رد درخواست پناهندگی در ایسلند

رد درخواست پناهندگی در ایسلند شامل موارد زیر است :

  1. براساس قرارداد منعقده بین ایسلند و برخی کشورها ، چنانچه کشور هم پیمان که در همکاری با ایسلند مجاز به انجام برخی اقدامات است،براساس اصل مرجع و ترتیبات مقرره، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی ارائه شده به کشور ایسلند یا یکی دیگر از کشورهای هم پیمان را داشته باشد.در مورد این بند اگر متقاضی پناهندگی وابستگی و علقه ی خاصی با کشور ایسلند داشته باشد حمایت ایسلند مشمول حال آن شخص خواهد شد.
  2. بعد از به دست آوردن حمایت کشور دیگری غیر از ایسلند و یا اخذ اقامت کشوری که درآن کشور یا سرزمین مجبور به تحمل رنج و آزار و اذیت نیست و ترس بازگشت به کشور اصلی خود را ندارد.
  3. وقتی که پناه جو ایسلند پناهندگی کشور دیگری را اخذ کرده باشد.
  4. یکی دیگر از کشور های شمال اروپا که عضو پیمان گذرنامه نوردیک یا توافق بین جزایر فارو و ایسلند هستند، متقاضی پناهندگی را قبول کرده باشد.

در مقاله ای تحت عنوان ” تحصیل در ایسلند” به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در ایسلند توضیح دادیم .

پناهندگی در ایسلنداعطای پناهندگی ایسلند

اعطای پناهندگی ایسلند به پناهنده اجازه اقامت موقت میدهد و وضعیت حقوقی خاص پناهنده مطابق با قانون و کنوانسیون پناهندگان یا توافق نامه های بین المللی پناهندگان اعمال می شود.همان قواعد در خصوص فرزند پناهنده که بعد از ورود پناهنده به ایسلند متولد می شود، اعمال می شود. وزیر کشور ایسلند ممکن است قوانین دقیق در قواعد دسترسی پناهنده به آموزش و پرورش، آموزش حرفه ای و آموزش مداوم در ارتباط با اشتغال بر اساس برابری پناهندگان با اتباع ایسلندی یا دیگر اتباع خارجی وضع نماید. همچنین در خصوص به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و حرفه ای و آموزش و پرورش پناهندگان قواعد دقیقتری اعمال کند.

گروه آتیه آفرینان – مجری و ارایه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
بازار کار رشته زبان در آلمان بازار کار رشته زبان در آلمان

بازار کار رشته زبان در آلمان را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. هر سال فارغ التحصیلان رش...

شرایط و هزینه زندگی در قبرس شرایط و هزینه زندگی در قبرس

شرایط و هزینه زندگی در قبرس(Cyprus) مزایای بسیاری جهت زندگی در قبرس وجود دارد که عبارتند از: دا...

شهرهای مهم کشور لیختن اشتاین شهرهای مهم کشور لیختن اشتاین

کشور لیختن اشتاین، سومین کشور کوچک در اروپا است که پایتخت آن شهر فادوتس اما بزرگترین شهر ای...

آب و هوای کشور هلند آب و هوای کشور هلند

آب و هوای کشور هلند پایتخت کشور هلند ،شهر آمستردام می باشد . آب و هوای کشور هلند جز نقاط قوت ...

نظرات کاربران
علی ترابی

درخواست پناهندگی

سارا جوادی

با سلام دوست عزیز ، گروه آتیه آفرینان در زمینه پناهندگی اقدام ندارد. و تمامی فعالیت های این موسسه کاملا قانونی می باشد.

خسروی

سلام عرض ادب درباره پناهندگی در کشور ایسلند سوال داشتم ایا برای پناهندگی در ایسلند باید شرایط مالی خوب ومناسبی باید داشت وایا کشور ایسلند برای کسانی که در خواست پناهندگی دارن حقوق وامتیازهای در نظر گرفته  باتشکر از شما

سارا جوادی

با سلام جناب آقای خسروی ، گروه آتیه آفرینان خدماتی در زمینه پناهندگی ارائه نمی دهد. اگر قصد اقدام از طریق راه های قانونی را دارید میتوانید همه روزه از ساعت 10 الی6 با شماره 02172207 تماس بگیرید و یا از طریق فرم ارزیابی آنلاین اقدام کنید.

خسروی

سلام وعرض ادب برای درخواست پناهندگی برای کشور ایسلند سوال داشتم ایا کشور ایسلند پناهندگی میده وایا باید شرایط مالی خوبی داشته باشیم که بتوانیم پناهندگی ایسلند را بگیریم وایا کشور ایسلند شرایط حقوق  وامتیازهای برای کسانی که میخواهن پناهنده ایسلند شوند در نظر داره یا خیر باتشکر

سارا جوادی

با سلام جناب آقای خسروی ، گروه آتیه آفرینان خدماتی در زمینه پناهندگی ارائه نمی دهد. اگر قصد اقدام از طریق راه های قانونی را دارید میتوانید همه روزه از ساعت 10 الی6 با شماره 02172207 تماس بگیرید و یا از طریق فرم ارزیابی آنلاین اقدام کنید.

مشاهده نظرات بیشتر