پناهندگی در اسلواکی یکی از راه های مهاجرت به اسلواکی می باشد که دارای شرایط بسیار خطرناکی است. به طورکلی پناهندگی در اسلواکی راهی غیر قانونی به شمار می رود و به هیچ عنوان در تحت هیچ شرایطی برای متقاضیان مهاجرت پیشنهاد نمی شود زیرا راه های بسیاری برای مهاجرت به اسلواکی وجود دارد از جمله:  تحصیل در اسلواکی، سرمایه گذاری در اسلواکی، کار در اسلواکی و … که بهتر است یکی از این راه ها را انتخاب نمایید.

پس از تاسیس جمهوری مستقل اسلواکی، قوانین نهادی و قانونی به منظور اعطا پناهندگی در اسلواکی به اتباع خارجی که در جمهوری چک بودند تنظیم شد. قانون ملی بیست سال گذشته، بر مبنای معاهده های بین المللی و اسناد اتحادیه اروپا که در برگیرنده مساله پناهندگی بود تطبیق داده شد. در زمینه سیاست پناهندگی در اسلواکی ، جمهوری چک از ارکان سنتی خود تبعیت کرده و از اشکال جدید محافظت، به دنبال چالش های جدیدی که جامعه جهانی با آن مواجه بود حمایت کرد. سند پناهندگی معتبر اخیر حمایت بین المللی از اتباع خارجی در جمهوری چک را با تعریف شرایط و پروسه مربوط به اعطا پناهندگی و نظارت بر حمایت های تکمیلی و مسکن موقت کنترل می کند. سند پناهندگی همچنین، حقوق و الزامات طبقات مختلف مردم، ماندن در امکانات فراهم شده برای پناهندگان، و تا حدودی تعامل افرادی که به آن ها پناهندگی اعطا شده است را تنظیم می کند.

در ابتدای دهه ۹۰ میلادی، پس از سقوط کمونیسم و در حین جدایی مسالمت آمیز چک و جمهوری فدرال اسلواکی، روند مهاجرت در جمهوری اسلواکی به شکل بسیار اساسی شروع به تغییر نمود. به دلیل شرایط جدید اجتماعی، جمهوری اسلواکی تغییرات مهمی را در زمینه مهاجرت بین المللی تجربه نمود و در معرض مشکلات متعدد ناشی از این پدیده قرار گرفت. طبقات کاملا جدیدی از اتباع خارجی که تا آن زمان به خوبی شناخته نشده بودند  یا از مرزها می گذشتند و یا در قلمرو کشور زندگی می کردند قوانین کشوری مرتبط با مهاجرت به صورت اساسی تغییر داده شد و یک رویه باز تر نسبت به پدیده مهاجرت اتخاذ گردید. از دید اتحادیه اروپا، جمهوری اسلواکی به گروهی از اعضای دولت تعلق داشت که افزایش سطح مهاجرت را اتخاذ کرده بودند به ویژه پس از ورود به اتحادیه اروپا. از منظر آنان مهاجرت یک مساله نسبتا جدید بود که آنان باید به سرعت با این پدیده سازگار میشدند. پناه جویان و افراد خواهان پناهندگی در اسلواکی  جزء مهمی از مهاجرت بین المللی در قلمرو جمهوری اسلواکی را شکل می دهند. همانگونه که موسسه پناهندگی در چکسلواکی سابق ناشناخته بود، موارد مربوط به پناهندگی شکل جدیدی از پدیده های اجتماعی را در جمهوری اسلواکی نشان می داد. جمهوری اسلواکی دریافت که تاسیس یک زمینه نهادی و تصویب قوانین اجرایی مرتبط و نظارت دولتی بر آن به منظور رسیدگی به مساءل مربوط به پناهندگی در اسلواکی بسیار ضروری است . در سال های اخیر، جمهوری اسلواکی سیاست های مهم جدید و چارچوب های قانونی را در زمینه پناهندگی در اسلواکی اتخاذ کرده است.

شایان ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقامت و تابعیت اسلواکی مقاله ” اقامت در اسلواکی ” را مطالعه بفرمایید .

کلیات پناهندگی در اسلواکی

کلیات پناهندگی در اسلواکی به این صورت است کهافرادی که پناهندگی در اسلواکی را انتخاب می نمایند باید در ابتدا توسط دولت اسلواکی مورد بازرسی های کامل اولیه قرار گرفته و هدف و علت اصلی آنها از پناهندگی مطرح شود . این افراد در مکانها و ایستگاه های مختلف منطقه ای توسط پلیس کنترل خواهند شد ، پس از آن شخص پناهجو باید پرونده ای را تحت عنوان پناهندگی در اسلواکی تشکیل داده و علت مهاجرت و پناهندگی خود را به صورت کتبی به اطلاع پلیس این کشور برساند . پس از آنکه کیس طرح شده ی شخص مورد تایید اولیه قرار گرفت او را به کمپ های تعیین شده ی پناهندگی در اسلواکی در نقاط مختلف این کشور ارجاع داده خواهد شد ، و سپس روند طبیعی و عادی پرونده در دادگاه این کشور طی خواهد شد . نکته ی بسیار مهم در خصوص پناهندگی در اسلواکی این می باشد که شخص پناهجو باید برای تمامی مصاحبه های انجام شده در خلال بررسی پرونده آمادگی کامل را داشته و توانایی این را داشته باشد که موضوع طرح شده ی خود را برای دادگاه محرز و ثابت نماید . در صورت درخواست پناهندگی در اسلواکی تمامی اصول شخص متقاضی مورد بررسی کامل قرار میگیرد. همچنین بسیار مهم و حیاتی می باشد که شخص پناهجو قبلا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا حضور نداشته و مدارکی دال بر حضور او در اتحادیه بدست نیاید .

روند پناهندگی در اسلواکی

روش اعطای روند پناهندگی در اسلواکی باید براساس بیانیه ی متقاضی شروع شود ، نهاد صالح برای دریافت این بیانیه که همان اداره ی پلیس است باید:

  1. پس از ورود پناهجو به عنوان پناهندگی در اسلواکی به قلمرو جمهوری اسلواکی اداره پلیس صالح محل اسکان پناهنده را بر اساس بیانیه ی وی مشخص می نماید.
  2. به هنگام ورود متقاضی به نقطه مرزی چک در جمهوری اسلواکی شخص پناهجو را مورد بازرسی قرار دهد
  3. زمانی که پناهجوی نگران با هواپیما به قصد پناهندگی در اسلواکی وارد قلمرو جمهوری اسلواکی میشود و نتواند مسیر خود را مشخص نماید اداره پلیس در منطقه ترانزیت فرودگاه بین المللی به او کمک می نمایند.

روند پناهندگی در اسلواکی
روند پناهندگی در اسلواکی

سپس اداره پلیس در مرحله بعد اقدام به ضبط مراحل فوق به صورت کتبی می نماید :

  1. پس از ثبت مشخصات پناه جو اداره پلیس باید مشخصات ثبت شده را با اسناد و مدارک شخص پناهجو به لحاظ صحت مشخصات تطبیق داده و وپس ازگرفتن اثر انگشت آن را بدون تاخیر در قالب یک فرم رسمی به وزارت جمهوری اسلواکی تحت عنوان درخواست پناهندگی در اسلواکی ارسال مینماید .
  2. یکی دیگر از دلایل گرفتن مشخصات و مدارک سفر از شخص متقاضی اثبات عدم سوء ظن و همچنین اعتماد به شخص متقاضی می باشد .

در پناهندگی اسلواکی این نکته مهم می باشد که پنهان کردن یک آیتم از مشخصات شخص پناهجو می تواند تهدیدی برای افسران و نیروهای آنها باشد . تنها کسانی می توانند شخص پناهجو را بازرسی نمایند که از نیروهای پلیس (ICER) و یا فردی ازهمان گروه باشد . البته پذیرش درخواست پناهندگی شخص پناهجو تنها مشروط به ارائه کامل اطلاعات شخص و ثبت آن در فرم رسمی مخصوص وزارت جمهوری اسلواکی می باشد .

در مقاله ای تحت عنوان ” تحصیل در اسلواکی” به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در اسلواکی توضیح دادیم .

متقاضی پناهندگی در اسلواکی  پس از گذراندن مراحل فوق می بایست  پذیرش لازم را برای سکونت در محل مورد نظر دریافت نماید و در صورتی که به هر دلیلی موانعی درسکونت وی ایجادشود اداره پلیس موظف است یک سند هویت معتبر ۲۴ ساعته به منزله سهولت در پذیرش متقاضی در اختیار شخص پناهجو قرار دهد .کارمند مجاز در وزارت جمهوری اسلواکی باید قبل از پر نمودن پرسشنامه کلیه حقوق و تعهدات شخص پناهجو را در طول دوره و روند پذیرش پناهندگی در اسلواکی ارائه نماید .

مصاحبه در روش پناهندگی در کشور اسلواکی

به منظور ایجاد راه مطمئن و مجاز در روند پذیرش پناهندگی در اسلواکی ، کارمند وزارت می بایست مصاحبه در روش پناهندگی در کشور اسلواکی با شخص پناهجو در زمان و مکانی تعیین شده توسط وزارت جمهوری اسلواکی انجام دهد . گرفتن مصاحبه  در پناهندگی در اسلواکی ممکن است چند دقیقه طول بکشد و حتی در مواردی که توجیه داشته باشد نیاز به تکرار مصاحبه وجو داشته باشد .

در مصاحبه باید به موارد زیر توجه شود :

  1. هنگامی که یک مصاحبه از نظر وزارت به توجه خاصی نیاز داشته باشد باید با در نظر گرفتن حساب احتمالات آن زمینه ی لازم را برای مصاحبه شفاهی خود با فرد دیگری از همان خانواده فرد به عنوان متقاضی پناهندگی در اسلواکی فراهم آورند .
  2. در هنگام مصاحبه کارمند مجاز وزارت باید به جزئیات سن و درجه رشد و بلوغ روانی و اراده شخص پناهجو توجه نماید .
  3. مصاحبه شخص متقاضی پناهندگی در اسلواکی تنها در حضور نماینده خود طبق قانون و یا شخصی که سرپرستی قانونی وی را برعهده گرفته است انجام میشود .
  4. قبل از مصاحبه کارمند مجاز در وزارت باید حقوق و تعهدات خود را در طول روند پناهندگی اعلام نماید
  5. متقاضی موظف است تمامی حقایق مربوط به خود را کاملا گزارش کند .

تحویل اسناد و مدارک در پناهندگی در اسلواکی

زمانی که شخص پناهجو شخصا به صورت مکرر نتوانسته اسناد و مدارک خود را تحویل دهد ، وزارت باید با توجه به امکانات پناهندگی که متقاضی دارد نسبت به گزارش عدم تحویل اسناد و مدارک در پناهندگی اسلواکی اقدام نماید . همچنین متقاضی در زمان جمع آوری اسناد و مدارک باید محدودیت زمانی را در نظر بگیرد و ظرف مدت هفت روز باید نسبت به تحویل اسناد و مدارک خود مبنی بر درخواست پناهندگی در اسلواکی  اقدام نماید در غیر این صورت خارج از مدت تعیین شده حتی در صورت جمع آوری مدارک نمیتواند آنها را تحویل دهد .اگر شخص متقاضی پناهندگی در اسلواکی صاحب فرزند شود یا اتفاقی برای او رخ دهد در اسرع وقت به فرم اطلاعات او افزوده خواهد شد . همچنین اطلاعات درباره ی فرزند وی تا ۱۵ سال نگهداری خواهد شد .

اعطای پناهندگی در اسلواکی

وزارت باید به متقاضیانی اعطای پناهندگی در اسلواکی نمایند که بنا به دلایلی از جمله ترس مواجه شدن با نژاد پرستی ، قومیت یا مذهب خاص ، آزار و اذیت حامیان عقاید سیاسی خاصی و یا متعلق به گروه اجتماعی خاصی در کشوری که در تابعیت آن و یا حتی عدم  تابعیت آن هستند ترک کرده و حاضر به بازگشت نیستند. سازمان پذیرنده ،برای افراد ورودی ،به دنبال جایگاهی برای اقامت و اسکان در نظر میگیرد. از نظر ملیت ،این افراد کاملا آزادی عمل خواهند داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت به اسلواکی شرکت آتیه آفرینان توصیه می کند نگاهی به مقاله ” مهاجرت به اسلواکی ” بیاندازید.

در یک نتیجه کلی  چنانچه مدرکی در این زمینه از شخص بدست آید پرونده ی او تحت عنوان یک موضوع جعلی و دروغین بسته خواهد شد و پناهندگی اسلواکی به شخص اعطا نخواهد شد . توجه داشته باشید که افراد پناهجو برای رفتن به دادگاه های اسلواکی جهت رسیدگی پرونده باید سعی در گرفتن یک مشاور حقوقی یا وکیل در آن کشور داشته باشند .

مزایا و حقوقی که برای پناهندگی در اسلواکی در نظر گرفته شده است ، اسکان افراد در کمپ های تعیین شده ، اعطای کمک هزینه های مالی و تامین خورد و خوراک و پوشاک افراد . البته پناهجویانی که به انتخاب خود خارج از کمپ ها به صورت مستقل اسکان پیدا میکنند شامل مزایای اعطایی دولت اسلواکی قرار نخواهند گرفت . پناهجویان مدت زمانی را باید صبر کرده تا جواب قطعی پرونده ی آنها از دادگاه صادر گردد ، که آیا جواب مثبت خواهند گرفت و با پرونده ی آنها موافقت خواهد شد یا خیر . که در صورت مثبت بودن رای ، اقامت دائم این کشور را دریافت خواهند نمود .

گروه آتیه آفرینان – مجری و ارایه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مشابه
مهاجرت از طریق پناهندگی به ایتالیا: قوانین ، شرایط ، آمار  مهاجرت از طریق پناهندگی به ایتالیا: قوانین ، شرایط ، آمار 

این مقاله به بررسی جامع روند پناهندگی در ایتالیا، قوانین و مقررات موجود، چالش‌ها و فرصت‌ه...

پناهندگی در نروژ پناهندگی در نروژ

پناهندگی در نروژ اگر فردی در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار بگیرد و یا اگر ترس از آزار و شکنج...

پناهندگی در بلژیک پناهندگی در بلژیک

کشور بلژیک ، یکی از پیشرفته ترین . قدرتمندترین کشورهای اروپایی است که با داشتن اقتصاد پیشرف...

نظرات کاربران
Call Now Button