پاسپورت کشور لوکزامبورگ

نگاه کلی به پاسپورت کشور لوکزامبورگ

 • میزان اعتبار پاسپورت لوکزامبورگ
 • روش دریافت پاسپورت لوکزامبورگ
 • دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق ویزای تحصیلی لوکزامبورگ
 • دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق دریافت ویزای کاری لوکزامبورگ
 • دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق پناهندگی در لوکزامبورگ
 • دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق متولد شدن در لوکزامبورگ
 • دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق سرمایه گذاری در لوکزامبورگ
 • دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق ازدواج در لوکزامبورگ

پاسپورت کشور لوکزامبورگ – میزان اعتبار پاسپورت کشور لوکزامبورگ

جهت اخذ پاسپورت کشور لوکزامبورگ لازم است حداقل 5 سال در این کشور اقامت کنید . بعد از این 5 سال اقامت دائم کشور لوکزامبورگ را دریافت خواهید کرد و سپس می توانید جهت دریافت پاسپورت این کشور اقدام کنید . جهت اخذ پاسپورت لوکزامبورگ لازم است دانش زبان لوکزامبورگی داشته باشید ، یعنی آزمونی در زمینه زبان لوکزامبورگی گرفته می شود که لازم است در این آزمون نمره قبولی را کسب کنید .

پاسپورت لوکزامبورگ اعتبار بسیار بالایی دارد یعنی پس از اخذ پاسپورت این کشور می توانید بدون نیاز به ویزا به 127 کشور جهان مسافرت کنید . جهت 40 کشور نیز نیازمند دریافت ویزا خواهند بود اما جهت ورود به 31 کشور دنیا لازم است ویزا دریافت کنند .

پاسپورت کشور لوکزامبورگ – روش های دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ

 1. دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق ویزای تحصیلی لوکزامبورگ
 2. دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق دریافت ویزای کاری لوکزامبورگ
 3. دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق پناهندگی در لوکزامبورگ
 4. دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق متولد شدن در لوکزامبورگ
 5. دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق سرمایه گذاری در لوکزامبورگ
 6. دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق ازدواج در لوکزامبورگ

پاسپورت کشور لوکزامبورگ – دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق ویزای تحصیلی لوکزامبورگ

مهاجرت به لوکزامبورگ از طریق تحصیل در کشور لوکزامبورگ امکان پذیر خواهد بود اما تحصیل در لوکزامبورگ به تنهایی سبب دریافت تابعیت این کشور نخواهد شد اما اگر بعد از اتمام تحصیل در لوکزامبورگ از طریق دریافت دعوت نامه کاری از یک کارفرما در این کشور می تواند در این کشور مشغول به کار شده و در نهایت در صورت داشتن شرایط لازم بعد از 5 سال اقامت و کار در این کشور می توان جهت دریافت پاسپورت لوکزامبورگ اقدام کرد .

پاسپورت کشور لوکزامبورگ – دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق دریافت ویزای کاری لوکزامبورگ

اگر شهروندان اتحادیه اروپا تمایل به کار در لوکزامبورگ داشته باشند می توانند از طریق دریافت پیشنهاد کار از یک کارفرما در لوکزامبورگ اقدام کنند . همچنین می توانند طی 90 روز وارد کشور لوکزامبورگ شوند و کار پیدا کنند و سپس جهت اقامت کاری و در نهایت پاسپورت لوکزامبورگ درخواست کنند .

اما شهروندان غیر اتحادیه اروپا برای دریافت اقامت کاری در لوکزامبورگ نیازمند دریافت درخواست کار از طرف کارفرمای معتبر از این کشور هستند کارفرمای مربوطه در کشور لوکزامبورگ مسئول دریافت مجوز کار برای کارکنانی است که دعوت به کار کردند. درخواست کار از طریق کارفرما باید به وزارت کار و استخدام لوکزامبورگ ارائه شود سپس شخص متقاضی می تواند جهت کار در این کشور و دریافت اقامت کاری و سپس بعد از 5 سال اقدام به دریافت پاسپورت این کشور کند .

پاسپورت کشور لوکزامبورگ

پاسپورت کشور لوکزامبورگ

پاسپورت کشور لوکزامبورگ – دریافت پاسپورت کشور لوکزامبورگ از طریق پناهندگی در لوکزامبورگ

 کشور لوکزامبورگ دو نوع از حفاظت بین الملل را رسمی می داند .

 • وضعیت پناهندگی
 • وضعیت حمایت کمکی

در کشور لوکزامبورگ برای افراد متقاضی پناهندگی در این کشور شرایط خاصی وجود دارد همچنین مسئولیت پناهندگان و رسیدگی به درخواست های مرتبط با پناهندگان در کشور لوکزامبورگ برای حفاظت بین الملل توسط امور خارجه و امور مربوط به اروپاییان انجام خواهد شد .  سپس برای حفاظت و حمایت کردن از پناهندگان اداره معینی در کشور لوکزامبورگ تعیین شده که نام آن اداره پذیرش و ادغام لوکزامبورگ (OLAI) است ، این اداره به امور مرتبط با پناهندگان رسیدگی می نماید . هنگامی که فرد پناهنده درخواست خود را برای حفاظت بین الملل به اداره امور خارجه و اروپا لوکزامبورگ ارائه نماید ،  شخص درخواست دهنده با کارمند اجتماعی ‏(OLAI) ملاقات می کند تا کلیه حقوق و وظایف او در کشور لوکزامبورگ به صورت دقیق و کامل به او ارائه گردد .

پاسپورت کشور لوکزامبورگ – دریافت پاسپورت لوکزامبورگ از طریق متولد شدن در لوکزامبورگ

کودکی که در لوکزامبورگ متولد شود بر اساس قانون خون در شرایطی می تواند تابعیت و پاسپورت لوکزامبورگ را دریافت کند که یکی از والدین کودک تابعیت لوکزامبورگ را داشته باشند . از این روش تابعیت و پاسپورت لوکزامبورگ به کودک ارائه می شود تحت شرایط خاصی دریافت تابعیت لوکزامبورگ بر اساس قانون خاک نیز میسر است و آن در شرایطی است که پدر و مادر نوزاد نامعین باشند و چون هیچ نوزادی نمی تواند بدون تابعیت باشد تابعیت و پاسپورت لوکزامبورگ به او ارائه خواهد شد . البته شهروندان کشورهای دیگر که در کشور لوکزامبورگ ساکن هستند به فرزندان آن ها نیز اقامت داده خواهد شد و اگر پس از 1 سال از اقامت آن ها در کشور لوکزامبورگ صاحب فرزند شوند ، کودک متولد شده در 18 سالگی به صورت خودکار پاسپورت لوکزامبورگ را دریافت می کند . همچنین لازم است 5 سال آخر قبل از درخواست پاسپورت لوکزامبورگ  را حتما در لوکزامبورگ زندگی کنند .

پاسپورت کشور لوکزامبورگ – دریافت پاسپورت لوکزامبورگ از طریق سرمایه گذاری در لوکزامبورگ

سرمایه گذاری در لوکزامبورگ به سه روش زیر امکان پذیر است

 1. خرید سهام شرکت در حال فعالیت در لوکزامبورگ و تاسیس نمایندگی در این کشور یا ثبت کشور لوکزامبورگ با حداقل 500 هزار یورو سرمایه
 2. سرمایه گذاری در بخش مدیریتی شرکت در حال فعالیت در کشور لوکزامبورگ با حداقل سرمایه 3 میلیون یورو
 3. سرمایه گذاری در صندوق ملی در کشور لوکزامبورگ با حداقل 20 میلیون یورو سرمایه

پاسپورت کشور لوکزامبورگ – دریافت پاسپورت لوکزامبورگ از طریق ازدواج در لوکزامبورگ

در کشور لوکزامبورگ ازدواج با فردی که تبعه لوکزامبورگ می باشد سبب دریافت اقامت و در نهایت پاسپورت لوکزامبورگ می گردد . قطعا کشورها امکان ملحق شدن به همسر را فراهم می کنند اما نیازمند شرایط خاصی می باشد از جمله مهم ترین این شرایط اثبات حقیقی بودن ازدواج انجام شده می باشد . چون بیشتر افراد با ازدواج صوری قصد مهاجرت به این کشور را دارند ، اما لازم است بدانید در صورت پی بردن به صوری بودن این ازدواج بدون درنگ فرد را به کشور خود باز می گرداند . شرایط سنی نیز در امر ازدواج مهم است ، افراد باید بالای سن قانونی 18 سال باشند و ازدواج آنها به صورت کاملا قانونی و مدنی ثبت شود پس لازم است کلیه مدارک شناسایی و مدارک مربوط به ازدواج زوجین (سند ازدواج) ارائه شود . در این صورت ابتدا به فرد اقامت موقت ارائه خواهد شد و سپس اگر ازدواج آنها دوام داشته باشد و حداقل طی 3 سال با هم زندگی کنند می تواند جهت اقامت دائم لوکزامبورگ درخواست نمایند . در نهایت بعد از 5 سال از زندگی مشترک اشخاص اگر به دولت لوکزامبورگ ثابت کنند که ازدواج کاملا حقیقی می باشد و فرد توانایی زبان لوکزامبورگی نیز داشته باشد می تواند برای دریافت پاسپورت لوکزامبورگ درخواست خود را ارائه دهد.

گروه آتیه آفرینان ایرانیان مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
پاسپورت کشور لهستان پاسپورت کشور لهستان

نگاه کلی به پاسپورت کشور لهستان میزان اعتبار پاسپورت کشور لهستان روش های دریافت پاسپورت کش...

پاسپورت کشور بلاروس پاسپورت کشور بلاروس

نگاه کلی به پاسپورت کشور بلاروس میزان اعتبار پاسپورت کشور بلاروس روش های دریافت پاسپورت کش...

پاسپورت کشور ایرلند پاسپورت کشور ایرلند

پاسپورت کشور ایرلند نگاه کلی به پاسپورت کشور ایرلند میزان اعتبار پاسپورت کشور ایرلند روش ه...

نظرات کاربران
Call Now Button