مهاجرت به کشور چین از طریق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در کشور چین

مهاجرت به کشور چین از طریق سرمایه گذاری(China)

مهاجرت به کشور چین از طریق سرمایه گذاری – سرمایه گذاری در کشور چین

به منظور مهاجرت به کشور چین از طریق سرمایه گذاری و اخذ اقامت دایم کشور چین سرمایه گذارای در کشور چین  در صورت اقدام به سرمایه گذاری در کشور چین می بایست با ورود سرمایه خارجی به کشور چین حداقل به مدت سه سال از زمان آغاز سرمایه گذاری، حداقل مالیات مورد نظر را پرداخته و حقوق کارمندان و متخصصین خود را نیز بپردازد.

به علاوه اینکه سرمایه گذار خارجی در کشور چین ملزم است به یکی از طرق زیر اقدام به ورود سرمایه به کشور چین نماید.(آشنایی با کشور چین)

مهاجرت به کشور چین از طریق سرمایه گذاری – طرق سرمایه گذاری در کشور چین

اخذ اقامت دایم کشور چین از طریق سرمایه گذاری  برای سرمایه گذار واعضا خانواده وی شامل همسر وفرزندان زیر ۱۸ سال امکان پذیر است. برای سرمایه گذاری در کشور چین یکی ازشرایطی زیر، لازم است وجود داشته باشد که به اختصار به آنها می پردازیم

سرمایه گذاران خارجی می توانند برای پی آر در خواست دهند ، اگر تقاضای سرمایه گذاری مستقیم در کشور چین به مدت ۳ سال و پرداخت مالیات داشته باشند و یکی از شرایط زیر را دارا باشند.

  • سرمایه گذاری بیش از ۵۰۰ هزار دلار در صنایع در سرمایه گذاری خارجی که توسط دولت مشخص شده است.
  • داشتن سرمایه گذاری در مجموع بیشتر از ۵۰۰ هزار دلار در نواحی غربی کشور چین
  • با سرمایه گذاری در کل بیشتر از یک میلیون دلار در بخش مرکزی کشور
  • با سرمایه گذاری مستقیم در هریک از نواحی کشور چین به مبلغ دو میلیون دلار آمریکا
سرمایه گذاری در کشور چین

سرمایه گذاری در کشور چین

سرمایه گذاران خارجی میتوانند برای اقامت دائم در خواست دهند اگر سرمایه گذاری مستقیم در کشور چین را انجام داده باشند.

گروه آتیه آفرینان – مجری و ارایه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

Menu