مهاجرت از طریق تولد ، یکی از راه های مهاجرت و اخذ اقامت در اکثر کشورها می باشد که با توجه به دو اصل مهاجرتی ، اصل خون و اصل خاک می توان نسبت به مهاجر پذیر بودن یا نبودن آن کشور اطلاع پیدا کرد . معمولا اکثر کشورهای جهان از اصل خون تبعیت می کنند که این اصل نشان دهنده این می باشد که آن کشور نسبت به ورود به اتباع بیگانه و اعطای اقامت دائم به آنها مقاومت نشان داده و معمولا کارت اقامت دائم و یا تابعیت را برای اتباع بیگانه صادر نخواهد کرد . کشور کره جنوبی نیز از این اصل تبعیت می کند . برای کسب تابیعت کره جنوبی می توان از روش مهاجرت به کره جنوبی از طریق تولد فرزند اقدام کرد که منجر به اخذ اقامت دائم و صدور گذرنامه برای خود کودک خواهد شد ولی بدین معنا نیست که تولد کودک منجر به صدور کارت اقامت دائم برای والدین این کودک نیز بشود .

با تولد کودک یا بچه دار شدن خود کودک اقامت و تابعیت در کره جنوبی را کسب می کند. تولد در خاک کشور کره جنوبی به صورت خود به خود باعث انتقال تابعیت و اقامت در کره جنوبی نمی شود . مگر اینکه فردی که در کره جنوبی از والدین نامعلوم متولد شده باشد. همچنین طفل رها شده‌ ای که پدر و مادر وی معلوم نباشد و در خاک کره جنوبی یافت شود می تواند تابعیت بگیرد.

طبق قوانین تابعیتی کره جنوبی ، چنانچه هنگام تولد فرزند هر یک از پدر یا مادر دارای ملیت کره جنوبی باشند، کودک نیز به تبع آنها تابعیت کره جنوبی را اخذ می کند . ولی واژه «پدر» در اینجا به معنی پدری می باشد که به طور رسمی و قانونی ازدواج کرده باشد . در نتیجه در صورتی که کودکی از یک مادر با ملیت خارجی و پدری با ملیت کره جنوبی که به طور رسمی و قانونی ازدواج نکرده اند متولد شود، فقط وقتی ملیت کره جنوبی به این کودک داده می شود که پدر از نظر قانونی کودک خود را به رسمیت بشناسد. در مقابل وقتی کودکی از یک مادر با ملیت کره جنوبی و پدری با ملیت خارجی متولد شود که رسماً ازدواج نکرده اند، خودبه خود تابعیت کره جنوبی به کودک اعطا می شود زیرا میان مادر کره جنوبی و فرزند متولد شده نسبت خونی وجود دارد پس قوانین کره جنوبی از اصل خون که در بخشی اعطاء تابعیت و ملیت را بر پایه نسب خونی قرار می دهد تبعیت می کند. تابعیت و اقامت دائم کره جنوبی را می توان از طریق تولد کودکی از پدر و مادر بدون تابعیت یا نا معلوم بودن کودک رها شده در قلمرو حاکمیت کره جنوبی نیز به دست آورد.

دولت کره جنوبی در کنار حمایت از اتباع خارجی ساکن در این کشور برای دوره های بارداری زنان خارجی حمایت های مالی هم در نظر گرفته است. افراد متقاضی برای دریافت این کمک مالی که به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ وون است باید فرم های درخواست و پشتیبانی مالی را پر کنند و یک حساب بانکی افتتاح کنند و اسناد بانکی خود را به دولت کره جنوبی ارائه دهند. افراد متقاضی خارجی برای اخذ این مبلغ و افتتاح حساب باید مدارک زیر را نیز ارائه دهند :

 • گذرنامه
 • فرم ثبت نام خارجیان
 • فرم درخواست
 • اسناد و تاییدیه بارداری از طرف بیمارستان

شرایط اقامت از طریق تولد فرزند در کره جنوبی

شرایط اقامت از طریق تولد فرزند در کره جنوبی به صورت زیر است :

 1. تولد کودکی که از پدر کره جنوبی و مادر خارجی : در چنین حالتی که تولد حاصل از یک ازدواج رسمی باشد نام خانوادگی پدر برای این کودک ثبت می شود . کودک متولد شده از این ازدواج به تبع پدر ویا اجداد پدری تابعیت کره جنوبی را اخذ خواهد کرد. در این حالت زن خارجی به تبع ازدواج و تولد فرزندش می تواند اقامت دائم کره جنوبی را دریافت کند.
 2. تولد کودک حاصل از پدر و مادر خارجی: والدین باید پس از تولد این کودک گواهی تولد کودک را که توسط بیمارستان تایید و صادر شده به سفارت کشور مبدا خود ارائه دهند. ممکن است مدارک بیشتری درخواست شود که بستگی به سفارت کشور مبدا دارد. والدین می توانند به تبع تولد این کودک پس از شناسنامه یا گواهی تولد توسط سفارت اقدام به اخذ پاسپورت بکنند.اگر والدین قصد دارند کارت اقامت دائم کشور کره جنوبی را دیافت کنند باید پاسپورت کودک را به اداره مهاجرت محلی کره جنوبی ارائه دهند.
 3. تولد کودک حاصل از زن تبعه کره جنوبی و مرد خارجی : در موارد تولد حاصل از ازدواج رسمی،کودک هم زمان با تولد خود شهروندی کره جنوبی را دریافت می نماید، نام این کودک در اسناد هویتی مادرش ثبت می شود و این کودک می تواند نام خانوادگی مادرش را داشته باشد یا اینکه نام خانوادگی پدرش در موارد تولد حاصل از روابط غیررسمی نیز این کودک به محض تولد تابعیت مادر خود را اخذ می کند) . این کودک به تبع مادرش نام خانوادگی مادرش را دریافت می نماید . پدر خارجی این کودک به تبع تولد این کودک می تواند اقامت دائم کشور کره جنوبی را دریافت کند.
 4. گزارش مکان تولد: والدین می توانند گزارش تولد فرزند خود را به 2 روش ارائه دهند به این صورت که محل تولد کودک را مبدا قرار داده یا اینکه محل زندگی قبلی خود را که مبدا اصلی والدین می باشد به عنوان مبدا تولد قرار دهند.
 5. تولد کودک خارج از روابط غیر رسمی ازدواج : پدر این کودک باید تولد فرزند خود را گزارش دهد تا نام و نام خانوادگی کودک در اسناد ثبت شود. اگر مادر کودک تولد فرزند را گزارش دهد نام کودک در یک پرونده خاص درج می گردد و زمانی در اسناد پدرش ثبت خواهد شد که ابوت پدر کودک ثابت شده باشد.
شرایط اقامت از طریق تولد فرزند در کره جنوبی
شرایط اقامت از طریق تولد فرزند در کره جنوبی

قوانین اخذ اقامت از طریق تولد فرزند در کره جنوبی

جهت اخذ اقامت از طریق تولد فرزند در کره جنوبی متقاضیان باید دارای شرایط زیر باشند:

 • متقاضیان نباید 6 ماه قبل تاریخ درخواست در کشوری دیگر درخواست خود را برای دریافت تابعیت ارائه کرده باشند.
 • جهت اخذ اقامت و تابعیت کره جنوبی باید به مدت 3 سال متوالی در این کشور اقامت داشته باشند.
 • اگر فردی با تابعیت خارجی با فردی با تابعیت کشور کره جنوبی ازدواج کند و 3 سال از ازدواج آنها گذشته باشد، جهت اخذ تابعیت این کشور باید به مدت 12 ماه در این کشور اقامت داشته باشد.
 • اگر فرد متقاضی خردسال باشد و یکی از والدین تابعیت کشور کره جنوبی را داشته باشد، کشور قبلی که فرزند تابعیت آن را داشته باشد باید برای اخذ تابعیت کشور کره جنوبی اجازه ترک تابعیت قبلی طفل را صادر نماید.
 • با تولد کودک از پدر و مادری بدون تابعیت و یا از طریق کودکی رها شده در قلمره کره جنوبی می توان تابعیت و یا اقامت دائم کره جنوبی را کسب کرد.

تابعیت کره جنوبی از طریق اعمال اصل خون

فردی که در هنگام تولد پدر یا مادر وی تبعه کره جنوبی باشد ، تابعیت کره جنوبی از طریق اصل خون اعمال می شود . کودکی پدرش تبعه کره جنوبی باشد وی نیز به عنوان تبعه کره محسوب خواهد شد ، مگر اینکه در کشور دیگری متولد شده باشد و یا اینکه در هنگام تولد پدر وی نیز فوت کرده باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مشابه
تحصیل پزشکی در کره جنوبی تحصیل پزشکی در کره جنوبی

کشور کره جنوبی، کشوری مستقل در شرق آسیا می باشد که به دلیل پیشرفت های علمی بسیار زیاد و دانش...

مهاجرت به کره جنوبی از طریق سرمایه گذاری مهاجرت به کره جنوبی از طریق سرمایه گذاری

کشور کره جنوبی در بخش شبه جزیره در شرق آسیا و پایتخت آن شهر سئول است . در حال حاضر این کشور دا...

تحصیل دندانپزشکی در کره جنوبی تحصیل دندانپزشکی در کره جنوبی

تحصیل دندانپزشکی در کشورهای مختلف جهان همواره مورد توجه بسیاری از متقاضیان قرار گرفته است ...

نظرات کاربران
Call Now Button