مهاجرت به استونی (Estonia)

مهاجرت به استونی،همانند سایر کشورها دارای شرایط و ضوابط خاصی است. مهاجرت از طریق تولد و ازدواج راههایی هستند که بواسطه مهاجرت به استونی می تواند موجبات اخذ اقامت و تابعیت استونی را برای افراد متقاضی ایجاد کند. راههای دیگر مانند مهاجرت کاری، سرمایه گذاری و مهاجرت تحصیلی و همچنین پناهندگی نیز بواسطه مهاجرت به استونی منجربه اخذ اقامت استونی و همچنین در نهایت اخذ تابعیت استونی می شود.

مهاجرت به استونی مهاجرت به استونی از طریق تولد

با توجه به سیستم های مهاجرتی حاکم بر تمامی کشورها که شامل سیستم خون و خاک می باشد، بر این اساس نوع مهاجرپذیر بودن یا نبودن یک کشور تعیین میگردد که در سیستم خاک تولد کودک از والدینش که ساکن در قلمرو حاکمیت کشور دیگری هستند به تبع تولد این کودک اقامت دائم و تابعیت کشور مقصد به والدین کودک اعطا می شود و در سیستم های خون که اکثر کشورها قوانین مهاجرتی خود را برپایه این قانون قرار داده اند با تولد کودک هم تابعیت و اقامت دائم آن کشور به والدینش اعطا نمی شود، بر این اساس کشور استونی هم از قوانین سیستم خون تبعیت می کند.

مهاجرت به استونی – تابعیت و اقامت دائم استونی از طریق تولد

تابعیت و اقامت دائم استونی در موارد ذیل از طریق تولد بدست خواهد آمد:

 • تولد کودک حاصل از والدین استونیایی در خاک این کشور
 • کودک حاصل از والدین استونیایی در خارج از قلمرو حاکمیت استونی
 • تولد کودک حاصل از والدین نامعلوم یا بدون تابعیت در قلمرو حاکمیت استونی
 • از طریق فرزند خواندگی

براساس قانون تابعیت و اقامت در استونی، هرگاه اتباع استونی، فردی را که تبعه خارجی و یا بدون تابعیت است به فرزند خواندگی بپذیرند در صورتی که کمتر از هیجده سال سن داشته باشد تابعیت و اقامت در استونی به وی اعطا می گردد. هرگاه یکی از پدر یا مادر خوانده وی تبعه استونی باشد براساس توافق بین آن ها تابعیت کشور متبوعه به وی داده خواهد شد و چنانجه بین آن ها توافقی صورت نگیرد دادگاه در مورد تابعیت طفل تصمیم گیری خواهد کرد. و چنانچه فرزند خوانده به سن ۱۴ سالگی رسیده باشد رضایت وی نیز شرط خواهد بود. چنانچه طفلی توسط پدر یا مادری که مجرد است به فرزند خواندگی پذیرفته شود تابعیت وی به طفل اعطا خواهد شد.

مهاجرت به استونی – موارد تحصیل تابعیت و اقامت در استونی

موارد تحصیل تابعیت و اقامت در استونی عبارتند از:

 • هرگاه کودکی در استونی متولد گردد و در این کشور اقامت داشته باشد می تواند تابعیت و اقامت دائم این کشور را درخواست کند.
 • فردی که در استونی متولد نشده باشد ولی به مدت ۵سال در این کشور اقامت داشته باشد می تواند تابعیت این کشور را درخواست نماید.

علاوه بر شرایط فوق باید دارای شرایط زیر نیز باشد:

 • متقاضی به سن ۱۸ سال رسیده باشد
 • با آداب و رسوم اتباع استونی آشنایی داشته باشد
 • دارای سوابق کیفری نبوده و در هیچ جای دنیا مرتکب جرم و جنایت مهمی نشده باشد
 • با زبان استونی به حدی آشنایی داشته باشد تا بتواند با مردم ارتباط برقرار نماید

چنانچه تابعیت و اقامت در استونی به شخصی اعطا گردد به زن و فرزندان زیر ۱۴ سال وی نیز سرایت خواهد نمود.

مهاجرت به استونی مهاجرت به استونی از طریق ازدواج

یکی از راه های اخذ اقامت دائم استونی به مانند دیگر کشورها ازدواج با اتباع این استونی می باشد، با توجه به قانون ازدواج در استونی که میانگین سن ازدواج را برای مردان و زنان در این کشور ۱۸سال تعیین کرده،ازدواج افراد زیر ۲۰سال را منوط به اجازه پدر یا مادر کرده است پس ازدواج قانونی در استونی بعد از کسب اجازه از والدین صورت میگیرد.فردی که قصد دارد با اتباع استونی ازدواج کند باید مدارک لازم را جهت اثبات قصد واقعی ارائه نماید و همچنین فرد تابعه نیز باید ثابت نماید که میتواند علاوه بر خودش همسر خود را حمایت مالی نماید.طبق قوانین استونی داشتن دو همسر غیر قانونی بوده و مرد تبعه خارجی که قصد ازدواج با زن تبعه استونی را دارد نباید همسر داشته باشد.بر طبق قوانین ازدواج استونی زنان این کشور که از همسر خود جدا شده اند در صورتی بخواهند مجدد ازدواج کنند باید از تاریخ جدایی شان ۶ماه گذشته باشد. هرگاه تبعه خارجی با تبعه استونی ازدواج نماید بعد از سه سال می تواند تابعیت و اقامت در استونی را درخواست نماید.

برای ثبت ازدواج در استونی افراد متقاضی باید دو شاهد داشته باشند و در صورتی فرد بخواهد اقامت دائم استونی را از طریق همسر خود دریافت کند باید مدارک ازدواج را به اداره مهاجرت این کشور ارائه دهد تا درصورت بررسی و تایید ازدواج آنها کارت اقامت وی صادر شود.و در صورتی که ازدواج به صورت قانونی ثبت شده باشد ویزای اقامت بلند مدت برای فرد خارجی صادر می شود که حتی در صورت طلاق از همسر خود فرد خارجی می تواند بعد از ۵سال درخواست اقامت دائم خود را به اداره مهاجرت استونی ارائه نماید.

مهاجرت به استونی

مهاجرت به استونی

مهاجرت به استونی مهاجرت به استونی از طریق پناهندگی

با توجه به کنوانسیون حقوق بشر مصوب ۱۹۵۱ میلادی که در باب حمایت از حقوق تضییع شده پناهجویان،کشور استونی نیز در سال۱۹۹۷ به پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ میلادی به عضویت این کنوانسیون در آمده و در این راستا حمایت های شایانی از پناهندگان اعمال کرد. کمیته ی بررسی مسائل مهاجرین در سال ۱۹۹۷ تشکیل و شروع به کار کرد. قانون مربوط به حمایت از حقوق پناهندگان در استونی در سال ۱۹۹۷ بر اساس پروتکل مذکور تصویب شد. حمایت از پناهندگان شامل کسانی که به خاطر ارتکاب جرائم حقوق بشری و خلاف صلح جهانی باشد نمی گردد. متقاضیان پناهندگی در استونی باید یک برگه در خصوص جزئیات وضعیت خود به افسر ویزا در کنسولگری ارائه نماید. مسئولیت مصاحبه و رسیدگی به پرونده ی فردی که درخواست پناهندگی ارائه می کند با مسئولین ذیربط وزارت امور خارجه و وزارت کار و تامین اجتماعی است. مقامات UNHCR می توانند در پروسه ی رسیدگی ورود پیدا کنند. کمیسیون رسیدگی باید ظرف ۱۰ روز تشکیل و رسیدگی را آغاز نماید. درخواست پناهندگی ممکن است بعلت عدم صداقت متقاضی رد شود. اعتراض در مورد تصمیم اتخاذ شده امکان پذیر است. فردی که وضعیت پناهندگی او تایید می گردد می تواند مدارک کافی برای کار یا تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی یا حمایت های مالی باتوجه به محدودیت های دولتی دریافت نماید. البته در عمل یافتن کار مناسب برای افرادی که به زبان استونیایی تسلط نداشته دشوار می باشد زیرا دوره های سازمان یافته آموزش زبان استونیایی وجود ندارد.

برابر قوانین اخیر وضعیت پناهندگان احتمالا تا سه سال انجام می گردد وفردی می تواند تا دو سال دیگر تمدید نماید.افرادی که بخواهند به عنوان پناهنده در کشور استونی ساکن شوند بایستی درخواست خود را به اداره مهاجرت دادگستری این کشور ارائه داده تا بعد از بررسی های کافی با درخواست آنها موافقت شود.افرادی که در کشور استونی اجازه اقامت موقت دارند و از طریق یکی از راه های قانونی مهاجرت وارد این کشور شده اند، و بعد اتمام دوره اقامت در این کشور ماندند و یا اینکه افرادی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده اند در صورتی که دلایل و مدارک کافی در خصوص اینکه بازگشتشان به کشور مبدا با مخاطرات جدی روبرو خواهد بود می توانند درخواست پناهندگی به استونی ارائه دهند که درصورت بررسی و تایید مدارک این افراد با درخواست آنها موافقت خواهد شد.در صورتی که با درخواست افراد متقاضی موافقت نشود دولت استونی این افراد را بازداشت نموده و به کشور مبداشان باز خواهد گرداند.

بر طبق قانون حمایت از پناهندگان و کنترل مهاجرت کشور استونی هیچ مهلت خاصی را برای بررسی وضعیت پناهندگان تعیین نکرده است. با این حال در صورتی که با درخواست پناهندگی افراد موافقت نشده باشد دولت استونی به افراد متقاضی اجازه اقامت موقت در این کشور را برای افراد میدهد تا درخواست این افراد تعیین تکلیف شود.

مهاجرت به استونی – شرایط کار در استونی

شرایط مهاجرت کاری به استونی به مانند دیگر کشورهای اروپایی مستلزم داشتن پیشنهاد کاری (job offer) از سوی کارفرما یا شرکت های این کشور می باشد.به دلیل اینکه کشور استونی مهاجرپذیر نمی باشد افراد متقاضی ورود به این کشور باید پیشنهاد کاری از سوی شرکت یا کارفرمایی داشته باشند که در صورت بررسی و اعمال مراحل قانونی می توانند وارد بازار کار استونی شوند.مدت زمان ارائه ویزا ازسوی دولت استونی به افراد از طریق ویزای کار ۳سال می باشد و افراد می توانند بعد پایان این دوره مجددا به مدت ۳سال دیگر این ویزا را تمدید کنند.مدت زمان ساعات کار در کشور استونی به مانند دیگر کشورها می باشد و افراد به طور میانگین ۳۸ساعت در هفته در این کشور کار میکنند.

اجازه کار از طریق ویزاهای ذیل امکان پذیر می باشد:

 1. افرادی که به واسطه فرزند یا همسر استونیایی خود نوع اقامتشان دائم است می توانند به طور آزادانه در مشاغل مورد نیاز خود وارد بازار کار شده و مشغول به کار شوند.
 2. افرادی که اجازه اقامت و کار در کشور استونی را دارند و به دلیل نوع حرفه و تخصصشان در این کشور حضور دارند شامل افراد زیر می باشند: سرمایه گذاران و وکلا و دانشمندان و همچنین پزشکان متخصص و افرادی که در زمینه های رشته پزشکی تجربه و مهارت کافی دارند و همچنین استادان دانشگاه و معلمین نیز با داشتن اجازه قانونی کار از اداره مهاجرت استونی می توانند در این کشور مشغول به کار شوند.

افرادی که از طریق ویزای تحصیلی وارد کشور استونی شده اند با داشتن اجازه کار از اداره مهاجرت محلی می توانند به صورت موقت وارد بازار کار این کشور شوند.

مهاجرت به استونی مهاجرت به استونی از طریق تحصیل

دوره های تحصیل دانشگاهی در استونی:

 • مقطع لیسانس در کشور استونی چهار ساله می باشد و تعداد واحد های ارائه شده در این مقطع ۱۲۴ واحد می باشد. و این امکان برای افرادی که دارای مدرک کاردانی می باشند وجود دارد که با معادل سازی مدرکشان وارد مقطع لیسانس شوند.
 • مقطع کارشناسی ارشد ۲ساله می باشد و افرادی که مدرک لیسانس دارند می توانند وارد این مقطع شوند و این مقطع دارای ۳۰ واحد می باشد.
 • مقطع دکترا در این کشور ۳ساله می باشد و افراد متقاضی با داشتن مقالات و تز دانشگاهی می توانند در صورت موفقیت در امتحان ورودی در این مقطع ادامه تحصیل دهند. و تعداد واحدهای ارائه شده در این مقطع ۳۰واحد می باشد.

مهاجرت به استونی مهاجرت به استونی از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت

یکی از راه های اخذ اقامت استونی ثبت شرکت می باشد که از این طریق افراد می توانند به اقامت اروپا نیز دست یابند، فرایند ثبت شرکت در استونی به مانند دیگر کشور های اروپایی به این صورت است که فرد متقاضی باید طرح شرکت ( business plan) خود را به اتاق بازرگانی این کشور ارائه دهد درصورت موافقت با طرح وی شرکت ثبت می گردد و فرد متقاضی باید بسته به نوع شرکتی که به ثبت رسانده اقدام به فعالیت تجاری نماید و به نوعی شرکت وی بایستی منجر به سوددهی گردد.حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت در استونی ۲۵۰۰هزار یورو می باشد و همچنین بازده زمانی اقامت موقت از طریق ثبت شرکت در این کشور ۷الی ۸ ماه می باشد که در صورت رعایت تمامی موارد و فعال بودن شرکت و همچنین پرداخت مالیات سالیانه اقامت موقت فرد متقاضی بعد از ۵سال تبدیل به اقامت دائم می شود. ثبت شرکت و سرمایه گذاری در استونی به دلیل هزینه های بالای ثبت و نگهداری شرکت در این کشور به خیلی از افراد متقاضی پیشنهاد نمیشود و این روش به افرادی پیشنهاد میشود که کار اصلی آنها تجارت باشد و در این زمینه تجربه کافی داشته باشند.

گروه آتیه آفرینان – مجری و ارایه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
مهاجرت تحصیلی | اعزام دانشجو مهاجرت تحصیلی | اعزام دانشجو

مهاجرت تحصیلی و شرایط تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان بین المللی در این مطلب مورد بررس...

اخذ ویزای تحصیلی اخذ ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاه‌ های معروف اروپایی می‌ تواند یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های زندگی شما ب...

وکیل مهاجرت وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت نیاز داری؟ برای انتخاب بهترین وکیل مهاجرت در ایران مشکل داری؟ ما در این صفحه عل...

نظرات کاربران