پاسپورت ، فقط یک دفترچه با چلد رنگی و تعدادی صفحه بی ارزش نمی باشد بلکه سندی برای نشان دادن هویت شخصی هر فرد در کشوری دیگر است . پاسپورت برخی از کشورها معتبرتر از بقیه می باشند و شهروندان دارای این پاسپورت ها می توانند بدون ویزا به کشورهای زیادی مهاجرت کنند . به عبارتی قدرت پاسپورت های هر کشور ، مهمترین معیارهای سنجش جایگاه آن کشور در حوزه روابط خارجی محسوب می شود ، این که شهروندان آن کشور می توانند به چند کشور دیگر بدون اخذ ویزا سفر کنند و البته پاسپورت هر کشوری قوانین منحصر به فرد خود را نیز دارا می باشد .با ما همراه باشید تا در این مقاله با تعدادی از معتبرترین پاسپورت های دنیا آشنا شوید .

شایان ذکر است که برای رده بندی پاسپورت ها از شاخص پاسپورت (Passport Index) استفاده می شود و به واسطه آن رنکینگ قدرت پاسپورت (Passport Power Rank) نیز تعریف می شود. به عبارتی ابتدا شاخص یا امتیاز پاسپورت که از جمع تعداد کشورهایی که مردم کشور مورد نظر بدون اخذ پاسپورت می توانند به آنجا سفر کنند با تعداد کشورهایی که برای مردم آن کشور در فرودگاه و به صورت فوری ویزا صادر می شود، به دست می آید و سپس آنهایی که دارای امتیاز پاسپورت برابر هستند در یک رنکینگ قرار می گیرند. لازم است بدانید که 2 کشور آسیایی (سنگاپور و کره جنوبی) در میان 10 پاسپورت معتبر دنیا قرار دارند. کشور ایران نیز با امتیاز 45 در رنکینگ 82 قرار دارد و رتبه 186 معتبرترین پاسپورت در دنیا را دارا است .

حال از نظر رنکینگ قدرت پاسپورت ، معتبرترین پاسپورت های دنیا را معرفی می کنیم :

رنکینگ قدرت پاسپورت: 1

 • پاسپورت کشور سنگاپور : در سال 2018 میلادی پاسپورت کشور سنگاپور با دارا بودن امتیاز 166 به عنوان معتبرترین پاسپورت جهان ن و معرفی شد دم کشور سنگاپور با پاسپورت خود می توانند به 127 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری) سفر کرد که مجموعا 166 کشور می شود. مردم 32 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور سنگاپور نیاز به اخذ ویزا دارند.

رنکینگ قدرت پاسپورت: 2

پاسپورت هایی که در این جایگاه قرار دارند همگی دارای امتیاز یا شاخص 165 هستند و فقط بسته به تعداد کشورهایی بدون نیاز به ویزا و تعداد کشورهای با صدور ویزا در محل دسته بندی می شوند که کشورها عبارتند از :

 • پاسپورت کشور آلمان : در سال 2018 میلادی پاسپورت کشور آلمان با دارا بودن امتیاز 165، در جایگاه دومین پاسپورت معتبر جهان قرار دارد . مردم کشور آلمان با پاسپورت خود می توانند به 126 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری) سفر کنند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور آلمان نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور دانمارک : در سال 2018 میلادی ، پاسپورت کشور دانمارک با دارا بودن امتیاز 165 ، سومین پاسپورت معتبر جهان است و مردم کشور دانمارک با پاسپورت خود می توانند به 126 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری) سفر کنند که مجموعا 165 کشور می شود و مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور دانمارک نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور سوئد : پاسپورت کشور سوئد با دارا بودن امتیاز 165، در سال 2018 میلادی چهارمین پاسپورت معتبر جهان است . مردم کشور سوئد با پاسپورت خود می توانند به 126 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری) سفر کنند که مجموعا 165 کشور است و مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور سوئد نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور فنلاند : پاسپورت کشور فنلاند در سال 2018 میلادی با دارا بودن امتیاز 165، پنجمین پاسپورت معتبر جهان است و مردم این کشور با پاسپورت خود می توانند به 126 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری) سفر کنند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 32 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور فنلاند نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور لوکزامبورگ : پاسپورت کشور لوکزامبورگ در سال 2018 میلادی با دارا بودن امتیاز 165 ششمین پاسپورت معتبر جهان می باشد و مردم کشور لوکزامبورگ با پاسپورت خود می توانند به 125 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 40 کشور (صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری) سفر کنند که مجموعا 165 کشور می شود . مردم 33 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور لوکزامبورگ نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور نروژ : پاسپورت کشور نروژ با دارا بودن امتیاز 165، در سال 2018 میلادی هفتمین پاسپورت معتبر جهان است و مردم این کشور با پاسپورت خود می توانند به 123 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 42 کشور (صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری) سفر کنند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور نروژ نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور هلند : پاسپورت کشور هلند با دارا بودن امتیاز 165، در سال 2018 هشتمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود و مردم این کشور با پاسپورت خود می توانند به 123 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 42 کشور (صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری) سفر کنند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور هلند نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور کره جنوبی : پاسپورت کشور کره جنوبی با دارا بودن امتیاز 165، در سال 2018 میلادی نهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود که مردم این کشور به 121 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 44 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 165 کشور می شود . مردم 33 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کره جنوبی نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور آمریکا : پاسپورت کشور آمریکا با دارا بودن امتیاز 165، در سال 2018 دهمین پاسپورت معتبر جهان است که مردم این کشور با پاسپورت خود می توانند به 116 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین 49 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند . مردم 33 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به آمریکا نیاز به اخذ ویزا دارند.
معتبرترین پاسپورت های دنیا
معتبرترین پاسپورت های دنیا

رنکینگ قدرت پاسپورت: 3

پاسپورت هایی که در این جایگاه قرار دارند همگی دارای امتیاز یا شاخص 164 هستند و فقط بسته به تعداد کشورهایی بدون نیاز به ویزا و تعداد کشورهای با صدور ویزا در محل دسته بندی می شوند که به شرح زیر می باشد :

 • پاسپورت کشور ایتالیا : پاسپورت کشور ایتالیا با دارا بودن امتیاز 164، در 2018 میلادی در جایگاه یازدهمین پاسپورت معتبر جهان قرار دارد و مردم این کشور با پاسپورت خود می توانند به 125 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 39 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 164 کشور می شود . مردم 34 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به ایتالیا نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور فرانسه : پاسپورت کشور فرانسه با دارا بودن امتیاز 164، در 2018 میلادی در جایگاه دوازدهین پاسپورت معتبر جهان قرار دارد و مردم این کشور با پاسپورت خود می توانند به 124 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 40 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 164 کشور می شود . مردم 34 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور فرانسه نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور اسپانیا : پاسپورت کشور اسپانیا با دارا بودن امتیاز 164، در 2018 میلادی در جایگاه سیزدهمین پاسپورت معتبر جهان قرار دارد و مردم اسپانیا با پاسپورت خود می توانند به 123 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 41 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 164 کشور می شود . مردم 34 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور اسپانیا نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور یونان : پاسپورت کشور یونان با دارا بودن امتیاز 164، در 2018 میلادی در جایگاه چهاردهمین پاسپورت معتبر جهان قرار دارد و مردم یونان با پاسپورت خود می توانند به 122 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 42 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 164 کشور می شود . مردم 34 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور یونان نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور پرتغال : پاسپورت کشور پرتغال با دارا بودن امتیاز 164، در 2018 میلادی پانزدهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود و مردم پرتغال با پاسپورت خود می توانند به 122 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 42 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 164 کشور می شود . مردم 34 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور پرتغال نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور ژاپن : پاسپورت کشور ژاپن با دارا بودن امتیاز 164، در 2018 میلادی شانزدهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود و مردم ژاپن با پاسپورت خود می توانند به 121 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 43 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 164 کشور می شود . مردم 34 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور ژاپن نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور ایرلند : پاسپورت کشور ایرلند با دارا بودن امتیاز 164، در 2018 میلادی هفدهیمن پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود و مردم ژاپن با پاسپورت خود می توانند به 116 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 48 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 164 کشور می شود . مردم 34 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور ایرلند نیاز به اخذ ویزا دارند.
 • پاسپورت کشور کانادا : پاسپورت کشور کانادا با دارا بودن امتیاز 164، در 2018 میلادی هجدمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود و مردم کانادا با پاسپورت خود می توانند به 114 کشور بدون نیاز به اخذ ویزا و همچنین به 50 کشور با صدور ویزا به محض ورود و به صورت فوری سفر کنند که مجموعا 164 کشور می شود . مردم 34 کشور دنیا (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کشور کانادا نیاز به اخذ ویزا دارند.

حال قصد داریم معتبرترین پاسپورت های دنیا خدمت شما عزیزان معرفی کنیم :

 1. کشور ژاپن (اجازه ورود به ۱۹۰ کشور بدون نیاز به ویزا)
 2. کشورهای سنگاپور و کره جنوبی (۱۸۹ کشور)
 3. کشورهای فرانسه و آلمان (۱۸۸ کشور)
 4. کشورهای دانمارک، فنلاند، ایتالیا و سوئد (۱۸۷ کشور)
 5. کشورهای لوکزامبورگ و اسپانیا (۱۸۶)
 6. کشورهای اتریش، هلند، نروژ، پرتغال، سوئیس، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا (۱۸۵)
 7. کشورهای بلژیک، کانادا، یونان و ایرلند (۱۸۴)
 8. کشور جمهوری چک (۱۸۳)
 9. کشور جمهوری مالت (۱۸۲)
 10. کشورهای استرالیا، ایسلند و نیوزلند (۱۸۱)
به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
تحصیل در خارج از کشور تحصیل در خارج از کشور

تحصیل در خارج از کشور به ویژه در کشورهای اروپایی مزایای زیادی برای دانش آموزان و دانشجویان ...

بهترین سایت‌ های کاریابی بین المللی بهترین سایت‌ های کاریابی بین المللی

جستجوی کار در خارج از کشور کار آسانی نیست، ولی به لطف سایت‌ های کاریابی این کار ساده‌تر شد...

استخدام در آتیه آفرینان استخدام در آتیه آفرینان

استخدام در موسسه مهاجرتی آتیه آفرینان برای درخواست مصاحبه و همکاری با موسسه آتیه آفرینان ا...

نظرات کاربران
Call Now Button