قوانین استفاده از سایت

شرایط و قوانین استفاده از سایت

توجه:كاربر گرامي لطفاً قبل از استفاده از اين پايگاه اطلاع رساني شرايط استفاده از آن را بخوانيد.اين يك توافق لازم الاتباع بين شما و گروه آتیه آفرینان است كه در قالب آن اين پايگاه مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. استفاده از اين پايگاه به منزلة اين است كه شما كليه شرايط مندرج در اين توافقنامه را پذيرفته‏ايد لذا خواهشمند است در صورتيكه شما شرايط را نمي‏پذيريد از اين پايگاه استفاده ننمايد.1- رفع مسئوليتاين پايگاه تنها به منظور اطلاع رساني ايجاد شده است و گروه آتیه آفرینان هيچ تعهدي را به هيچ صورت صريح و ضمني نسبت به اطلاعات مندرج در پايگاه نمي‏پذيرد. لذا لازم است با توجه به عدم امنيت اطلاعات در پايگاههاي اطلاع رساني و احتمال دستكاري (Hack) اطلاعات موجود در پايگاه، قبل از استفاده و يا استناد به آن در موارد قانوني به منابع مكتوب موثق و مورد اعتماد مراجعه نماييد.اگر چه طراحان و سردبيران پايگاه از صحت اطلاعات موجود در پايگاه اطمينان حاصل كرده‏اند ليكن ممكن است در مراحل طراحي صفحات و يا ثبت اطلاعات خطايي رخ داده باشد بر اين اساس گروه آتیه آفرینان هيچ مسئوليتي در قبال از بين رفتن اطلاعات و يا هرگونه خسارت مستقيم يا غيرمستقيم، مادي يا معنوي را كه ناشي از استفاده از اين پايگاه باشد نمي‏پذيرد.ـ لطفاً توجه داشته باشيد كه دريافت كردن (download) كردن هرگونه نرم افزار از روي اين پايگاه با مسئوليت كاربر خواهد بود و هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم، مادي و معنوي ناشي از ويروسهاي كامپيوتري، بمبهاي نرم افزاري و موارد مشابه را كه ناشي از استفاده شما از اين پايگاه اطلاع رساني باشد، نمي‏پذيرد.هرگونه اتصال (Link) و ارتباط با ساير سايتها كه در اين پايگاه موجود است تنها به منظور اطلاع رساني و براي راحتي شما قرار داده شده است و گروه آتیه آفرینان هيچگونه مسؤوليتي در قبال هرگونه خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از استفاده از اين پايگاه‏ها و يا استفاده از اطلاعات و مطالب آنها را نمي پذيرد. قرار گرفتن اتصال به اينگونه پايگاه‏ها توسط گروه آتیه آفرینان در اين پايگاه به معناي تأييد مطالب موجود دراين پايگاهها نيست.گروه آتیه آفرینان هيچگونه ارسال يا دريافت نامه الكترونيكي (e-mail) را از اين پايگاه و يا به اين پايگاه تضمين نمي كند . همچنين گروه آتیه آفرینان نمي‏تواند هيچگونه تضميني در قبال حفظ امنيت نامه هاي الكترونيكي در هنگام انتقال از طريق اينترنت بدهد.2- جبران خسارتبدينوسيله شما متعهد مي شويد تا در صورت وارد آوردن هرگونه خسارت، به صورت مستقيم يا غير مستقيم، در اثر يكي از موارد زير به گروه آتیه آفرینان خسارت را بطور كامل پرداخت كرده يا جبران نماييد.1. دسترسي به اين پايگاه و يا استفاده از آن2. هرگونه تخلف يا ناديده گرفتن هر يك از موارد شرايط استفاده از اين پايگاه3- تغيير و خاتمه دادنگروه آتیه آفرینان مي‏تواند بدون ذكر دليل و همچنين بدون اطلاع قبلي، از ادامه سرويس دهي اين پايگاه جلوگيري كرده و دسترسي به آن را خاتمه دهد.اين حق براي گروه آتیه آفرینان محفوظ است كه بدون هشدار و اطلاع قبلي، مطالب و اطلاعات اين پايگاه و همچنين شرايط استفاده از آن را بنا به صلاحديد خود تغيير دهد.4- اختياراتبه شما اجازه داده مي‏شود تا؛- مطالب اين پايگاه را در مرورگرها (Browsers) بخوانيد (اين مجوز شامل ايجاد نسخه‏هايي از آن در RAM يا حافظه هاي دخيره سازي موقت و يا ساير مواردي است كه براي مرور اين صفحات لازم است)- به اين سايت اتصال (Link) داشته باشيد، فايلهاي آن را ضبط كنيد و صفحات آن را منتشر و يا بازسازي كنيد مشروط بر اينكه منبع مطالب ذكر شود و متن آنها دستكاري نشود؛- براي كاربردهاي شخصي يا كاري از صفحات آن بر روي كاغذ چاپ بگيريد مشروط بر رعايت قوانين و مقررات مربوطه و ساير مفاد اين توافقنامه.5- حفظ حريم خصوصيسياست گروه آتیه آفرینان براي حفظ حريم خصوصي شما در قبال استفاده اين پايگاه شامل موارد زير است:- كاربر اين پايگاه مي‏تواند بدون دادن هيچگونه اطلاعاتي درباره خود مطالب مندرج در پايگاه را بخواند و از اطلاعات و مطالب پايگاه استفاده كند.- اگر كاربر پايگاه اطلاعات شخصي خود نظير نام، نشاني، آدرس پست الكترونيكي، تلفن و فاكس خود را در اختيار قرار دهد، گروه آتیه آفرینان بدون اجازه او اين مشخصات را در اختيار اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرا ر نمي‏دهد، مگر در مواردي كه بر طبق قانون مكلف به انجام آن باشد. گروه آتیه آفرینان بر طبق استانداردهاي امنيتي و محرمانه، اين اطلاعات را به همراه فعاليتها و نقل و انتقالاتي كه كاربر در پايگاه انجام مي‏دهد، نزد خود نگه مي‏دارد.
Call Now Button