سیاست شرکت آتیه آفرینان

سیاست ها و برنامه های شرکت آتیه آفرینان ایرانیان

 به جهت دستيابی به اهداف مذکور و همچنين رشد و ارتقای سطح علمی دانش آموختگان کشورمان، سياست های راهبردی زير را درنظر گرفته است تا بتواند با امکانات موجود و در کمترين زمان ممکن به اهداف خود جامه عمل بپوشاند:

 • اطلاع رسانی در خصوص مقررات و ضوابط دانشگاه ها و خوابگاه ها
 • توزيع مسئوليت ها و ايجاد واحدهای مختلف
 • طراحی برنامه های پايدار و منظم در امر اعزام دانشجو
 • ايجاد و حفظ ارتباط مستمر و تسهيل در امر اطلاع رسانی
 • مسئوليت پذيری و بهره مندی از نظريات صاحب نظران و خصوصا نظريات دانشجويان جهت اصلاح سيستم اعزام و پيگيری تحصيلی
 • حفظ حرمت و عزت دانشجويان
 • ايجاد و تقويت وب سايت جهت اطلاع رسانی
 • تقويت مرکز اطلاع رسانی متناسب با شان و منزلت گروه
 • ايجاد، پيگيری و تقويت بخش اطلاع رسانی دانشگاه ها
 • پژوهش و انجام پروژه هايی در زمينه بررسی نتايج حاصل از اعزام دانشجو به خارج
 • رسيدگی به امور مربوط به اخذ پذيرش از دانشگاه های خارجی
 • برگزاری جلسات توجيهی برای متقاضيان اعزام به خارج
 • اخذ پذيرش دوره هاي دكتري از طريق توسعه فرصتهاي تحقيقاتي براي دانشجويان
 • معرفي آيين نامه هاي مربوط به وزارت علوم و بهداشت و دفاتر رایزنان علمی در خارج از كشور
 • كمک به جذب و استفاده از همكاری های فارغ التحصيلان مقيم خارج از كشور.
Call Now Button