دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

کشور فرانسه یکی از مدرترین کشورهای جهان برای تحصیل می باشد . دانشگاه های فرانسه فرصتی مناسب برای ادامه تحصیل در فرانسه می باشد . در این مقاله قصد داریم درباره

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه اطلاعاتی به شما بدهیم . دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه به 3 دسته گروه ممتاز ، خوب ، متوسط و یک دسته موسسات آموزشی رده بندی می شود .

 1. شرکت آتیه آفرینان ایرانیان به شما پیشنهاد می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” تحصیل در فرانسه ” را مطالعه فرمایید .

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه – گروه ممتاز دانشگاه های فرانسه

گروه الف (ممتاز)

 1. Centrale Supélec      تشکیل شده است Supélec و École Centrale Paris  این دانشگاه از ادغام دو دانشگاه
 2. École Centrale de Lyon
 3. École Nationale Supérieure  كليه مدارس عالي دولتي
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS)
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
 • École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
 • École Nationale Supérieure d’Art de Nancy
 • École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson
 • École Nationale Supérieure d’Art ENSA Limoges
 • École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy
 • École Nationale Supérieure d’Électronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
 • École Nationale Supérieure des Mines d’Alès (IMT Mines Alès) __ Institut Mines-Télécom
 • École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoge
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers
 • École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Paris
 • École Nationale Supérieure de Géologie ENSG
 • École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications
 • École Nationale Supérieure de l’Électrotechnique  d’Électronique d’Information d’Hydraulique et des Télécommunications
 • Ecole Nationale Supérieure de l’Energie, l’Eau et l’Environnement
 • École Nationale Supérieure de la Photographie
 • École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechniques
 • École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres
 • École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
 • École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg
 • École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM
 • École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
 • École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
 • École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
 • École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy
 • École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologique
 • École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son La FEMIS
 • École Nationale Supérieure des Mines d’Albi – Carmaux __ Institut Mines-Télécom
 • École Nationale Supérieure des Mines de Nantes
 • École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne__ Institut Mines-Télécom
 • École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
 • École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
 • École Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paris Tech) __ Institut Mines-Télécom
 • École Nationale Supérieure des Mines de Paris (Mines ParisTech)
 • École Nationale Supérieure du Paysage
 • École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs
 • École Nationale Supérieure Louis Lumière
 • École Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT Atlantique) __ Institut Mines-Télécom
 • École Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai (IMT Lille-Douai) __ Institut Mines-Télécom
 • École Nationale Supérieure Sciences Appliquées et de Technologie
 • École Nationale Supérieure en Génie des Systemes et de I’ Innovation (ENSGSI)
 1. École National  des Ponts et Chaussées (École des Ponts Paris Tech)
 2. École Normale Supérieure de Cachan
 3. École Normale Supérieure de Lyon
 4. École Normale Supérieure de Paris (ENS Paris)
 5. École Polytechnique Universitaire de Marseille
 6. École Polytechnique –Paris Tech
 7. INSA (Institut National de Sciences Appliquees)
 8. Institut National Polytechnique de Grenoble صرفا در رشته  های مهندسی ، فیزیک و نجوم
 9. Sciences Po  صرفاً در رشته‌های اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی
 10. Sorbonne Université   این دانشگاه از ادغام دو دانشگاه پاریس 4 و پاریس 6 تشکیل شده است
 11. Université de Lille از ادغام سه دانشگاه لیل 2،1 و 3 تشکیل شده است.
 12. Université de Lorraine     تشکیل شده است. Université de Nancy I, II, Université de Metz وInstitut National Polytechnique de Lorraine این دانشگاه از ادغام
 13. Université de Lyon I – Claude Bernard
 14. Université de Nice Sophia Antipolis
 15. Université de Toulouse III – Paul Sabatier
 16. Université de Tours
 17. Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
 18. Université Grenoble Alpes            تشکیل شده استGrenoble I،II،III این دانشگاه از ادغام
 19. Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
 20. Université  Clermont Auvergne     Clermont-Ferrand (I-II) از ادغام دو دانشگاه
 21. Université d’Aix-Marseille
 22. Université de Bordeaux از ادغام سه دانشگاه بوردو 2،1 و 4 تشکیل شده است.
 23. Université de Montpellier از ادغام دو دانشگاه مونپلیه 1 و 2 تشکیل شده است.
 24. Université de Renne I
 25. Université de Strasbourg
 26. Université Paris Sud – Paris 11
 27. Université Paris XIII
 28. University of Paris (Universite Paris Descartes+ Universite Paris Diderot+Institut de Physique du Globe de Paris)

یکی از روش های مهاجرت به فرانسه از طریق تحصیل می باشد شما می توانید در مقالات دیگر به طور مفصل درباره راه های دیگر ” مهاجرت به فرانسه ” اطلاعات کسب کنید .

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه که گروه خوب دانشگاه های فرانسه (ب) گروه ب (خوب)

 1. Agro Paris Techصرفا در رشته های کشاورزی و جنگلداری
 2. École Centrale de Lille صرفا دررشته های مهندسی برق و الکترونیک
 3. École des Hautes Études en Sciences Sociales
 4. École Centrale de Nantes
 5. ESSEC Business School   صرفا در رشته مدیریت وتجارت
 6. INSEAD
 7. Université de Lyon II – Lumière Lyon 2
 8. Université de Lyon III – Jean Moulin
 9. Université de Montpellier III- Paul Valéry
 10. Université de Picardie Jules Verne
 11. Université de Savoie(Chambery)صرفا در رشته های فیزیک و نجوم
 12. Université de Technologie de Compiègne (UTC)
 13. Université de Technologie de Troyesصرفا در رشته مهندسی مکانیک
 14. Université de Toulouse I – Capitole
 15. Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail
 16. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
 17. Université Panthéon-Assas (Paris 2)
 18. Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X
 19. Université Paris Dauphine – Paris 9
 20. Université Sorbonne Nouvelle – Paris III صرفا در رشته ادبیات و زبانشناسی
 21. Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)
 22. Université Cote d’Azur تا مقطع دکتری مورد تایید می‌باشدUniversité de Nice Sophia Antipolis صرفاً مدارک صادره از 
 23. Université de Caen Basse-Normandie
 24. Université de Cergy-Pontoise
 25. Université de Nantes
 26. Université de Poitiers
 27. Université de Renne II

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه – گروه متوسط دانشگاه های فرانسه

گروه ج (متوسط)

 • Audencia Nantes École de Management
 • CERAM Sophia Antipolis
 • Clermont Graduate school of Management
 • Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
 •  École d’Architecture de Paris – Belleville
 • École d’Architecture de Paris-Val-de-Sein
 • École d’économie de Paris (EEP)
 • École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC)
 • École Nationale d’Ingénieurs ENIB Brest
 • École Nationale de  l’Aviation Civile (ENAC)
 • École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)
 • École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen
 • École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
 • École Supérieure de Commerce, ESC Troyes
 • École Supérieure d’Ingénieurs ESIGETEL
 • École des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)
 • Emlyon Business School
 • ESEO Grande E’cole d’Ingénieurs Généralistes
 • Euromed Marseille (École de Management)
 • EURECOM Sophia Antipolis
 • Grenoble École de Management     صرفاً مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است. مدارک دوره‌های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شود
 • IÉSEG School of Management
 • INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales)
 • Institut National des Télécommunications (INT) / Télécom SudParis__ Institut Mines-Télécom
 • Institut National Polytechnique de Toulouse
 • Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)
 • Institut Supérieure de Mécanique de Paris
 • L’Ecole de Design Nantes Atlantique
 • NEOMA Business School    این مؤسسه از ادغام École Supérieure de Commerce de Reims  و  École Supérieure de Commerce de Rouen تشکیل شده است.
 • Pole Paris Alternance
 • Rennes International Business School
 • Skema Business School
 • Spéos International Photo School – Paris & London  صرفاً  در رشته عکاسی مورد تایید می‌باشد
 • Strate école de design
 • Université d’Artois
 • Université d’Avignon
 • Université d’Evry-val-d’Essonne
 • Université d’Orlean
 • Université de Bretagne Occidentale
 • Université de Corse Pascal Paoli
 • Université de Franche-Comte,Besancon
 • Université de Haute-Alsace Mulhouse
 • Université de Reims Champagne – Ardenne
 • Université de Rouen – Haute Normandie
 • Université de Technologie de Belfort-Montbeliard
 • Université de Toulon et du Var
 • Université du Havre
 • Université du Maine – le Mans
 • Université Jean Monnet Saint-Etienne
 • Université Paris – Est
 • Université de Bordeaux III   (Bordeaux Montaigne)
 • Université de la Rochelle
 • Université de Limoges
 • Université de Pau and pays de I’Adour
 • Université de Perpignan
 • Université Paris XII
 • Université de Bourgogne, Dijon
 • Museum National d’Histoire Naturelle
 • Institut National de la Recherche Agronomoque INRA
 • Institut Supérieur de  l’Aéronautique et de  l’Espace (ISAE-SUPAERO)

شایان ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقامت و تابعیت فرانسه مقاله ” اقامت در فرانسه ” را مطالعه بفرمایید .

* لازم بذکر است مدارک صادره از مؤسسات تحقیقاتی دولتی ذیل در کشور فرانسه چنانچه نام زیر مجموعه مورد نظر در لیست دانشگاه ها و مؤسسات مورد تایید اداره کل دانش آموختگان باشد، مدارک صادره از آن با رعایت ضوابط و مقررات ارزشیابی قابل بررسی خواهد بود.

Communautés d’universités et établissements(جوامع دانشگاهی و موسسات)

 • Centre -Val de Loire
 • Communauté d’ Universite’s et e’stablissements d’ Aquitaine
 • Communauté Université Grenoble Alpes
 • HESAM Université
 • Languedoc-Roussillon Universités
 • Lille Nord de France
 • Normandie Université
 • Université Bretagne Loire
 • Université confédérale Léonard de Vinci
 • Université Côte d’Azur
 • Université de Bourgogne Franche-Comté
 • Université de Lyon
 • Université de Recherche Paris Sciences et Lettres – PSL Research University
 • Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
 • Université Paris Lumières
 • Université Paris-Est
 • Université Paris-Saclay
 • Université Paris-Seine
 • Université Sorbonne Paris Cité

گروه آتیه آفرینان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
بازار کار رشته زبان در آلمان بازار کار رشته زبان در آلمان

بازار کار رشته زبان در آلمان را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. هر سال فارغ التحصیلان رش...

صفر تا صد تحصیل در استرالیا صفر تا صد تحصیل در استرالیا

تحصیل در استرالیا رویای بسیاری از جوانان در سال 2022؛ دانشگاه های استرالیا با دارا بودن امتی...

اقامت در موناکو از طریق تمکن مالی اقامت در موناکو از طریق تمکن مالی

اقامت در موناکو از طریق تمکن مالی در گذشته بسیاری از متقاضیان جهت مهاجرت و اقامت در موناکو ...

دانشگاه اوپسالا سوئد دانشگاه اوپسالا سوئد

دانشگاه اوپسالا سوئد (Uppsala University) یکی از روش های مهاجرت به سوئد از طریق تحصیل در سوئد می با...

نظرات کاربران