دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه
دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسهReviewed by دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم on Aug 15Rating: 4.5دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه دانشگاه های فرانسه فرصتی مناسب برای ادامه تحصیل در فرانسه می باشد . دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه به 4 دسته گروه ممتاز ، خوب ، متوسط و ضعیف رده بندی می شود . دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

کشور فرانسه یکی از مدرترین کشورهای جهان برای تحصیل می باشد . دانشگاه های فرانسه فرصتی مناسب برای ادامه تحصیل در فرانسه می باشد . در این مقاله قصد داریم درباره

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه اطلاعاتی به شما بدهیم . دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه به ۴ دسته گروه ممتاز ، خوب ، متوسط و ضعیف رده بندی می شود .

 1. شرکت آتیه آفرینان ایرانیان به شما پیشنهاد می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” تحصیل در فرانسه ” را مطالعه فرمایید .

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه – گروه ممتاز دانشگاه های فرانسه

گروه ممتاز دانشگاه های فرانسه (الف) عبارتند از:

 • École Centrale Supérieure de Lyon
 • École Centrale Supérieure,Paris
 • École Centrale de Nantes
 • Agro Paris Tech
 • École National Supérieure  (کلیه مدارس عالی دولتی)
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
 • École Nationale Supérieure d’Art de Nancy
 • École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson
 • École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy
 • École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
 • École Nationale Supérieure d’Électronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux
 • ENSEIRB MATMECA
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine
 • École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoge
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
 • École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Paris
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
 • École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications
 • École Nationale Supérieure de l’Électrotechnique  d’Électronique d’Information d’Hydraulique et des Télécommunications
 • École Nationale Supérieure de Géologie ENSG
 • École Nationale Supérieure de la Photographie
 • École Nationale Supérieure d’Art ENSA Limoges
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
 • École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechniques
 • École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
 • École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg
 • École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
 • École Nationale Supérieure des Beaux Arts
 • École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon
 • École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy
 • École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologique
 • École Nationale Supérieure des Mines d’Albi – Carmaux
 • École Nationale Supérieure des Mines de Nantes
 • École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne
 • École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son La FEMIS
 • École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM
 • École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres
 • École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
 • École Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paris Tech)
 • École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs
 • École Nationale Supérieure du Paysage
 • École Nationale Supérieure Louis Lumière
 • École Nationale Supérieure Sciences Appliquées et de Technologie
 • École National  des Ponts et Chaussées (École des Ponts Paris Tech)
 • École Normale Supérieure de Cachan
 • École Normale Supérieure de Lyon
 • L’École Nationale Supérieure en Génie des Systemes et de I’ Innovation (ENSGSI)
 • École Normale Supérieure de paris (ENS paris)
 • École Polytechnique –Paris Tech
 • École Polytechnique Universitaire de Marseille
 • École Supérieure d’Électricité (Supelec)
 • Museum National d’Histoire Naturelle
 • École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
 • Sciences Po   (صرفاً در رشته‌های اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی)
 • Université d’Aix-Marseille
 • Université de Bordeaux I
 • Université de Bordeaux II
 • Université de Bordeaux III
 • Université de Bordeaux IV
 • Université de Bourgogne, Dijon
 • Université de Cergy-Pontoise
 • Université de Caen
 • Université de Clermont-Ferrand (I-II)
 • Université de la Rochelle
 • Université de Franche-Comte,Besancon
 • Université de Lille I – Sciences et Technologies
 • Université de Lille II – Droit et Santé
 • Université de Lille III – Charles de Gaulles
 • Université de Limoges
 • Université de Lorraine
 • Université de Lyon I – Claude Bernard
 • Université de Lyon II – Lumière Lyon 2
 • Université de Lyon III – Jean Moulin
 • Université de Montpellier I
 • Université de Montpellier II
 • Université de Montpellier III- Paul Valéry
 • Université de Nantes
 • Université de Nice Sophia Antipolis
 • Université de Perpignan
 • Université de Picardie Jules Verne
 • Université de Poitiers
 • Université de Reims Champagne – Ardenne
 • Université de Renne I
 • Université de Technologie de Compiègne (UTC)
 • Université de Rouen – Haute Normandie
 • Université de Technologie de Belfort-Montbeliard
 • Université de Technologie de Troyes
 • Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail
 • Université de Renne II
 • Université de Pau
 • Université de Strasbourg
 • Université de Toulon et du Var
 • Université de Toulouse I – Capitole
 • Université de Toulouse III – Paul Sabatier
 • Université François Rabelais de Tour
 • Université Jean Monnet Saint-Etienne
 • Université Panthéon-Assas (Paris 2)
 • Université Paris Dauphine – Paris 9
 • Université Paris Descartes-Paris V
 • Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
 • Université Paris Diderot (paris VII)
 • . Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X
 • Université Paris XII
 • Université Paris Sud – Paris 11
 • Université Paris XIII
 • Université Paris-Sorbonne-Paris IV
 • Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
 • Université Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
 • INSA (Institut National de Sciences Appliques)
 • Institut Supérieure de  l’Aéronautique et de  l’Espace (ISAE-SUPAERO)
 • Institut National Polytechnique de Toulouse
 • Institut National Polytechnique de Grenoble
 • Institut National des Télécommunications (INT)
 • Institut National de la Recherche Agronomique

یکی از روش های مهاجرت به فرانسه از طریق تحصیل می باشد شما می توانید در مقالات دیگر به طور مفصل درباره راه های دیگر ” مهاجرت به فرانسه ” اطلاعات کسب کنید .

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه – گروه خوب دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه که گروه خوب دانشگاه های فرانسه (ب) است عبارتند از:

 • École d’Architecture de Paris – Belleville    (صرفا تا کارشناسی ارشد)
 • Institut Supérieure de Mécanique de Paris   (صرفا تا کارشناسی ارشد )
 • École d’Architecture de la Ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales
 • École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels
 • École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de I ‘Industrie
 • École Pratique des Hautes Études
 • École Supérieure d’Architecture
 • Université d’Avignon
 • Université d’Evry-val-d’Essonne
 • Université d’Orlean
 • Université d’Angers
 • Université de Bretagne Occidentale
 • Université de Corse Pascal Paoli
 • Université du Maine – le Mans
 • Université de Haute-Alsace Mulhouse
 • Université de Savoie(Chambery)
 • Université du Havre
 • Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
 • Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه – گروه متوسط دانشگاه های فرانسه

گروه متوسط دانشگاه های فرانسه (ج) عبارتند از:

 • Audencia Nantes École de Management    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Clermont Graduate school of Management    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • CERAM Sophia Antipolis    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی)
 • Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
 • École d’Architecture de Paris-Val-de-Sein    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École de Design Nantes Atlantique
 • École Centrale d’électronique (ECE)   (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École de Management de Lyon    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت)
 • École Nationale de  l’Aviation Civile (ENAC)  (صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • École Supérieur de Commerce de Montpellier    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی)
 • École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – EESAB  (صرفاً تامقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های هنرهای زیبا – هنرهای پلاستیکی و بیان پلاستیکی)
 • École Supérieur de Commerce de Toulouse    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieure d’ Électronique de l’Ouest (ESEO)
 • École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieure d’Ingénieurs en Génie électrique    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieure d’Optique (ESO)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک)
 • École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
 • École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA)   (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت)
 • Écoles des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد)
 • Grenoble École de Management    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است.مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شوند.)
 • Haute École des Arts du Rhin (HEAR)  (صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales)
 • INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)
 • Institut de Physique du Globe de Paris
 • Institut de Préparation à l’Administration et à la gestion (IPAG)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Institut Supérieur d’Agriculture (ISA)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 • Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
 • Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک)
 • NEOMA Business School   (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید است)
 • Euromed Marseille (École de Management)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Paris Graduate School of Management    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت)
 • PSB – Paris School of Business   (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Skema Business School    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Spéos International Photo School – Paris & London   (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته عکاسی مورد تایید می ‌باشد)
 • Rennes International Business School    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی)
 • Université d’artois
 • Strate école de design  (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Université Paris – Est
 • Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)

شایان ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقامت و تابعیت فرانسه مقاله ” اقامت در فرانسه ” را مطالعه بفرمایید .

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه – گروه ضعیف دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه که گروه ضعیف دانشگاه های فرانسه (د) است عبارتند از:

مدارک تحصیلی موسسات گروه د (ضعیف) در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به‌ هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد

 • École de Management Leonard de Vinci

گروه آتیه آفرینان – مجری و ارایه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

 

 

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

Menu