دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سوئد به سه گروه ممتاز ، خوب و متوسط تقسیم می شود . در ادامه لیستی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سوئد  را به شما معرفی می کنیم همچنین در مقالات دیگر به طور مفصل درباره دانشگاه های سوئد توضیح داده ایم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت به سوئد شرکت آتیه آفرینان توصیه می کند نگاهی به مقاله ” مهاجرت به سوئد ” بیاندازید.

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سوئد – گروه ممتاز دانشگاه های سوئد

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سوئد که گروه ممتاز دانشگاه های سوئد (الف) است عبارتند از :

 • Linköpings universitet (Linkopings University)
 • Kungliga Tekniska Högskolan — KTH (Royal Institute of Technology)
 • Lunds universitet (Lund University)
 • Stokholm Universitet (Stockholm University)
 • Uppsala Universitet (Uppsala University)
 • Umeå universitet (Umea University)
 • Lulea Tekniska Universitet (Lulea University of Technology)
 • Sveriges Lantbruksuniversitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences)
 • Karolinska institutet (The Karolinska Institute)
 • Göteborgs Universitet (Goteborg University)
 • Chalmers tekniska hogskola (Chalmers University of Technology)

در مقاله ” اقامت در سوئد ” به طور مفصل درباره شرایط اقامت و تابعیت سوئد اطلاعات کسب کنید .

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سوئد – گروه خوب دانشگاه های سوئد

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سوئد که گروه خوب دانشگاه های سوئد (ب) است عبارتند از :

 • Gymnastik-och idrottshogskolan(gih)
 • Högskolan I Gävle (University College of Gävle)
 • Högskolan I Jönköping (Jönköping University College)
 • Högskolan i Skövde (Skövde University College)
 • Karlstads universitet(kau)
 • Högskolan Vast(hv)
 • Högskolan I Halmstad (Halmstad University College)
 • Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics)
 • Blekinge Tekniska Högskola (Blekinge Institute of Technology)
 • Malmö Högskola (University College of Malmö)
 • Södertörns högskola (Södertörn University College)
 • Mälardalens Högskola (University College of Mälardalens)
 • Mittuniversitetet (Mid- Sweden University)
 • Orebro universitet(ou)
 • Linneuniversitetet(lnu)
 • University College of Boras (Hogskolan Boras)

شرکت آتیه آفرینان ایرانیان به شما پیشنهاد می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” تحصیل در سوئد ” را مطالعه فرمایید .

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سوئد

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در سوئد که گروه متوسط دانشگاه های سوئد (ج) است عبارتند از :

 • Beckmans design hogskola(bda)  (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Högskolan Dalarna (Dalarna University College) (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Gammelkroppa skogsskola(gss) (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Konstfack (University College of Arts Crafts and design) (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Högskolan I Kristianstad (Kristianstad University College)  (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Kungliga Konsthögskolan (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Operahogskolan i Stockholm (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Musikhogskolan I Stockholm(kmh) (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Stockholms dramatiska hogskola   (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut(smi)   (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • World Maritime University
 • örebrö Universitet (University of örebrö)
به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در لهستان دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در لهستان

کشور لهستان، کشوری واقع در مرکز اروپا می باشد و پایتخت آن شهر ورشو است. دولت کشور لهستان همو...

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در رومانی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در رومانی

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در رومانی کشور رومانی با شرایط زندگی به مراتب آسان تر و ب...

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در گرجستان دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در گرجستان

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در گرجستان کشور گرجستان ، کشوری در ناحیه قفقاز بین دریای ...

نظرات کاربران
Call Now Button