5/5 - (1 امتیاز)

یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان که قصد تحصیل در رشته های پزشکی در خارج از کشور را دارند ، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود در وزارت بهداشت ایران است. از این رو بسیار حائز اهمیت می باشد که دانشجو بتواند قبل نهایی کردن انتخاب خود ، دانشگاه مورد نظرش را در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سال 2021-2020 میلادی پیدا کند تا به این صورت با خیال راحت بیشتر به تحصیل بپردازد.
بر اساس رای صادر شده شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور با بررسی های کارشناسی مدنظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن دانشگاه های برتر QS، Times و Shanghai، لیست نهایی دانشگاه های مورد تایید وزرات بهداشت جهت ورودی های 2021 در رشته های مربوط به علوم پزشکی اعلام می شود.
لازم به ذکر است که این لیست سالانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفا دانشگاه های موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی است.

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

شایان به ذکر است با توجه به مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، امکان انتقال دانشجویان به داخل کشور که از ابتدای سال 2020 میلادی تحصیل خود را در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت خارج از کشور شروع کرده اند ، ممنوع شده و در صورت اتمام تحصیل این افراد مدارک صادره طبق ضوابط اعلام شده قابل تایید می باشد.
تاکید می شود کالج های وابسته به دانشگاه نامبرده شده در لیست و شعب آن در سایر دانشگاه ها مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نمی باشد. در ادامه لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سال 2021- 2020 میلادی به طور کامل شرح داده شده است.

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آرژانتین در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آرژانتین شامل موارد زیر است:

 • University Buenos Aires (UBA)
 • University National La Plata

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آرژانتین
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آرژانتین

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آفریقای جنوبی در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آفریقای جنوبی به شرح زیر می باشد:

 • Stellenbosch University
 • South Africa
 • University of Cape Town
 • University of Kwazulu-Natal
 • University of Pretoria
 • University of the Witwatersrand

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آلمان در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آلمان به شرح زیر می باشد:

 • University of Duisburg Essen
 • University of Gottingen
 • University of Greifswald
 • University of Hamburg
 • University of Konstanz
 • University of Jena
 • University of Leipzig
 • University of Lubeck
 • University of Munich
 • University of Regensburg
 • University of Tubingen
 • University of Wurzburg
 • University Ulm
 • Westfalische Wilhelms University Munster
 • Witten Herdecke University
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آلمان
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آلمان

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آمریکا در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آمریکا عبارتند از :

 • University of Michigan
 • University Alabama Tuscaloosa
 • Brandeis University
 • University Massachusetts-Boston
 • University of South Carolina
 • Howard University
 • West Virginia University
 • University of Central Florida
 • University of North Carolina,Chapel Hill
 • University of Washington
 • University of California, Los Angeles (UCLA)
 • University of Pennsylvania
 • Boston University
 • University of California, San Francisco
 • New York Medical College
 • City University of New York
 • Harvard University
 • Columbia University
 • University of Iowa
 • University of Southern California
 • The Ohio State University
 • Yale University
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • Duke University
 • University of California, San Diego (UCSD)
 • Washington University in St.Louis
 • New York University (NYU)
 • University of Minnesota
 • University of Florida
 • Stanford University
 • Johns Hopkins University
 • Albert Einstein College of Medicine
 • University of Colorado health Science Center
 • Northwestern University
 • University of Pittsburgh
 • Brown University
 • California Institute of Technology(Caltech)
 • Emory University
 • Icahn School of Medicine at Mount Sinai
 • The Rockefeller University
 • The University Texas M.D.Anderson Cancer
 • The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas
 • Mayo Medical University
 • Augusta University
 • Baylor College of Medicine
 • University of Massachusetts Medical School Worcester
 • Vanderbilt University
 • Dartmouth University
 • George Washington University
 • Indiana University Bloomington
 • Pennsylvania State University
 • university of Louisiana at Lafayette
 • The University of Texas Health Science Center at Houston
 • University of California, Irvine
 • University of Virginia
 • Case Western Reserve University
 • University of Chicago
 • Cornell University
 • Georgetown University
 • Tufts University
 • Nova Southeastern University
 • University of Colorado,Denver
 • Michigan State University
 • The University of Arizona
 • University of California, Davis
 • The University of Tennessee, Knoxville
 • University of Texas at Austin
 • Purdue University
 • Rutgers University New Brunswick
 • University at Buffalo SUNY
 • University of Kansas
 • University of Connecticut
 • University of Kentucky
 • University of Mississippi
 • University of South Florida
 • Washington State University
 • Carnegie Mellon University
 • University of Notre Dame
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Oregon Health and Science University
 • University of Utah
 • Texas A&M University
 • Rush University
 • University of Nebraska Lincoln
 • State university of New York Health Sciences Center at Brooklyn
 • University of Nebraska Medical Center
 • Hofstra University
 • University of California,Berkeley
 • Georgia Institute of Technology
 • University of California, Santa Barbara
 • University of Maryland, College Park
 • University of Arkansas
 • Rice University
 • University of Colorado Boulder
 • Rutgers, the State University of New Jersey
 • University of California, Santa Cruz
 • The Scripps Research Institute
 • University of Rochester
 • University of California, Riverside
 • University of Illinois at Chicago
 • Northeastern University
 • University of Cincinnati
 • University of Delaware
 • Florida State University
 • University of Hawai’i at Manoa
 • North Carolina State University
 • Stony Brook University, state university of New York
 • University of Southern California
 • University of Georgia
 • University of Oregon
 • Oregon State University
 • Saint Louis University
 • Temple University
 • Drexel University
 • Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Colorado State University
 • George Mason University
 • University of Houston
 • Iowa State University
 • University of Missouri
 • University of Oklahoma
 • University of Oklahoma Health Sciences Center
 • University of Texas at San Antonio
 • University of Massachusetts
 • Tulane University
 • Florida International University
 • Georgia State University
 • University of Maryland, Baltimore County
 • University of Montana
 • University New Mexico
 • New Mexico State University
 • San Diego State University
 • Creighton University
 • Kansas State University
 • Louisiana State University
 • Arizona State University
 • Montana State University
 • Oklahoma State University
 • Old Dominion University
 • University of North Carolina at Greensboro
 • Ohio University
 • Texas Technology University
 • University of Minnesota Twin Cities
 • University Alabama Birmingham
 • University of Wisconsin Madison
 • Wayne State University
 • Yeshiva University
 • Wake Forest University
 • Virginia Commonwealth University
 • Thomas Jefferson University
 • Medical College Wisconsin
 • University of Louisville
 • University Texas Health Science Central San Antonio
 • Princeton University
 • Brigham Young University
 • University North Texas
 • University of Albany
 • Baylor University
 • University Texas- Dallas
 • University Rhode Island
 • North Dakota State University
 • University of Miami
 • University of Vermont
 • Loyola University Chicago
 • University Missouri Kansas City
 • University Massachusetts Amherst

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آمریکا
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در آمریکا

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اتریش در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کشور اتریش می توان به دانشگاه های زیر اشاره کرد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • University Complutense Madrid
 • University of Valencia
 • University of Granada
 • University of Salamance
 • University Pompeu Fabra
 • University of Rovira I Virgili
 • University of the Basque Country
 • Universidad Autonoma de Barcelona
 • University of Navarra
 • University of Zaragoza
 • University of Alcala
 • King Juan Carlos University
 • University of La Laguna
 • University of Santiago de Compostela
 • University of Seville
 • University of A Coruna
 • University of Extremadura
 • University of Girona
 • University of Barcelona
 • Universidad Autonoma de Madrid
 • University of Murica
 • University of Oviedo

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا به شرح زیر می باشد:

 • Australian National university
 •  Edith Cowan University
 • Flinders University
 • James Cook University
 • Macquarie University
 • Monash University
 • Queensland University of Technology
 • RMIT University
 • University of Adelaide
 • Australian Catholic University
 • University of Melbourne
 • University of New South Wales
 • University of Newcastle Australia
 • University of Tasmania
 • University of Wollongong
 • Western Sydney University
 • Deakin University
 • Charles Darwin University
 • Curtin University
 • University of Queensland
 • University of Sydney
 • Griffith University
 • University of Southern Queensland
 • University of Technology Sydney
 • University of the Sunshine Coast
 • University of Western Australia
 • Southern Cross University
 • University of Canberra
 • Victoria University
 • Swinburne University Technology
 • University of New England Australia
 • Central Queensland University
 • La Trobe University
 • University of South Australia
 • Bond University
 • Murdoch University

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استونی در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در استونی عبارتند از:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسلواکی در سال 2021-2020 میلادی

جهت تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسلواکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسلوونی در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسلوونی عبارتند از:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اندونزی در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اندونزی به شرح زیر می باشد:

 • University of Indonesia
 • Gadjah Mada University

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اندونزی
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اندونزی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در انگلیس در سال 2021-2020 میلادی

در زیر لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در انگلیس آورده شده است:

 • King’s College London
 • Newcastle University
 • University of Bristol
 • University of Oxford
 • University of Cambridge
 • Liverpool School of Tropical Medicine
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • University of Nottingham
 • University of Glasgow
 • University of Liverpool
 • University of Southampton
 • Cardiff University
 • The University of Sheffield
 • University of Dundee
 • University of Leeds
 • Queen’s University Belfast
 • The University of Warwick
 • University of Aberdeen
 • University of Edinburgh
 • University of Leicester
 • St George’s University of London
 • University of East Anglia(UEA)
 • University of York
 • Durham University
 • The University of Exeter
 • Keele University
 • University of Bath
 • University of Andrews
 • Brighton and Sussex Medical school
 • University of Sussex
 • Ulster University
 • University of Surrey
 • University of Strathclyde
 • Robert Gordon University
 • University of Bradford
 • Queen Mary University of London
 • Bangor University
 • University of Essex
 • Plymouth University
 • University Portsmouth
 • University of Central Lancashire
 • Anglia Ruskin University
 • University of Stirling
 • Swansea University
 • Aston University
 • Oxford Brookes University
 • University of Hertfordshire
 • Liverpool John Moores University
 • University of Brighton
 • University of Greenwich
 • Northumbria University
 • The University of Manchester
 • Imperial College London
 • University of Hull
 • University Reading
 • Brunel University London
 • UCL(University College London)
 • University of Birmingham
 • Lancaster University
 • University Kent

 مورد تایید وزارت بهداشت در انگلیس
مورد تایید وزارت بهداشت در انگلیس

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ایتالیا در سال 2021-2020 میلادی

در زیر لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ایتالیا به شرح زیر می باشد:

 • University of Milan
 •  Sapienza University of Rome
 • University of Padua
 • University Cattolica del Sacro Coure
 • University of Florence
 • University of Naples-Federico II
 • University of Turin
 • University of Pisa
 • University of Rome “Tor Vergata”
 • University of Vita-Salute san Raffaele
 • University Bari Aldo Moro
 • University of Milan Bicocca
 • University of Degli Studi di Udine
 • Verona University
 • University of Genoa
 • Perugia University
 • University of Modena and Reggio Emilia
 • University of Siena
 • University of Trieste
 • University of Bari
 • University of Brescia
 • University of Parma
 • University of Cagliari
 • University of Catania
 • Catholic University of the Sacred Heart
 • University of Palermo
 • University of Salerno
 • University of Sassari
 • University of Calabria
 • University of Ferrara
 • Marche Polytechnic University
 • University of Messina
 • Roma Tre University
 • Alma Mater Studiorum University of Bologna
 • University of Degli Studi di Pavia
 • Scuola Superior Santana

انشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ایتالیا
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ایتالیا

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ایرلند در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ایرلند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ایسلند در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ایسلند به شرح زیر می باشد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در برزیل در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در برزیل در سال 2021-2020 میلادی عبارتند از:

 • Universidade de Sao Paulo
 • Universidade Federal do Parana-(UFPR)
 • State University Ponta Grossa
 • Universidade Federal de Santa Catarina
 • Federal University of Bahia
 • Federal University of Ceare(UFC)
 • Federal University of Pelotas
 • University Federal de Pernambuco(UFPE)
 • Federal University of Goias
 • Universidade Federal do Rio de Janeiro
 • Universidade Federal de Minas Gerais
 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS)
 • Pontificial Universidade Catolica do Rio Grande do Sul(PUCRS)
 • Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ)
 • Federal University of Sao Carlos
 • Federal University of Santa Maria
 • Fluminense Federal University
 • Universidade Federal de Sao Paulo
 • State University of Maringa
 • University Estadual Paulista
 • University Brasilia
 • Universidade Estadual de Campinas (unicamp)
 • UNESP

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در برزیل
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در برزیل

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در بلژیک در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در بلژیک به شرح زیر می باشد:

 • Vrije Universiteit Brussel(VUB)
 • University Libre de Bruxelles
 • University Catholique de Louvain(UCL)
 • Hasselt University
 • University de Liege
 • University of Antwerp
 • Ghent University
 • KU Leuven

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در بلغارستان در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در بلغارستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • Medical University Sofia

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در تایلند در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در تایلند عبارتند از:

 • Khon Kaen University
 • Kasetsart University
 • Chiang Mai University
 • Chulalongkorn University
 • Mahidol University
 • Prince of Songkla University

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در تایلند
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در تایلند

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در تایوان در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در تایوان به شرح زیر می باشد:

 • National Taiwan University (NTU)
 • Taipei Medical University
 • National Chung Hsing University
 • National Chiao Tung University
 • National Tsing Hua University
 • Fu Jen Catholic University
 • National Yang Ming University
 • Chang Gung University
 • National Cheng Kung University (NCKU)
 • China Medical University
 • Kaohsiung Medical University

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه در سال 2020-2021 میلادی می توان موارد زیر را نام برد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در پاکستان در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در پاکستان به شرح زیر می باشد:

 • Aga Khan University
 • Comsats Institute of Information Technology
 • Quaid-i-azam University
 • University of Lahore
 • University of Karachi

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در پاکستان
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در پاکستان

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در پرتغال در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در پرتغال عبارتند از:

 • University of Lisbon
 • University of Porto
 • Universidad Nova de Lisbon
 • University of Coimbra
 • Universidad de Beira Interior
 • University of Aveiro
 • University of Algarve
 • University of Minho

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در پرو در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در پرو عبارتند از:

 • Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در جمهوری چک در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در جمهوری چک در سال 2021-2020 میلادی به شرح زیر می باشد:

 • Charles University
 • Masaryk University Brno
 • Academy of Sciences of the Czech Republic
 • Palacky University in Olomouc

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در جمهوری چک
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در جمهوری چک

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در چین در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در چین در سال 2021-2020 میلادی عبارتند از:

 • Peking University
 •  Central South University
 • Huazhong University of Science and Technology
 • SiChuan University
 • Tongji University
 • Zhejiang University
 • Nanjing University
 • University of Science and Technology of China
 • Wuhan University
 • China agricultural university
 • Sun Yat-Sen University
 • Xiamen University
 • University of Chinese Academy of Science
 • Soochow University
 • Nankai University
 • Capital Medical University
 • Nanjing Medical University
 • Ocean University of China
 • Tianjin University
 • Jinan University
 • Xian jiaotong University
 • Jilin University
 • Zhengzhou University
 • Southeast University
 • Beijing university of Chinese medicine  (در رشته داروسازي و طب سنتی در مقطع تحصیلات تکمیلی براي دارندگان مدرك پزشکی)
 • Shandong University
 • University Hong Kong
 • Chinese University Hong Kong
 • China Med University
 • China Pharmaceutical University
 • Beijing Normal University
 • Nanjing Agriculture University
 • Fudan University
 • Shanghai jiao Tong University
 • Tsinghua University
 • Shanghai University
 • East china university of science and technology

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در چین
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در چین

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در دانمارک در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در دانمارک در سال 2021-2020 میلادی به شرح زیر می باشد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه در سال 2021-2020 میلادی عبارتند از:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ژاپن در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ژاپن در سال 2021-2020 میلادی شامل موارد زیر می باشد:

 • Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
 • Kobe University
 • Kumamoto University
 • Okayama University
 • University of Tsukuba
 • Chiba University
 • Hiroshima University
 • Nagasaki University
 • Niigata University
 • Kyushu University
 • Tohoku University
 • Hokkaido University
 • Nagoya University
 • Kanazawa University
 • Showa University
 • Waseda University
 • Juntendo University
 • Gunma University
 • Tokai University
 • Mie University
 • Tokyo Dental University
 • University of Toyama
 • Yamaguchi University
 • Fujita health university
 • Osaka City University
 • Tokyo University of Science
 • Tokyo University of pharmacy and life Science
 • Yokohama City University
 • Nihon University
 • Kitasato University
 • The University of Tokyo
 • Kyoto University
 • Keio University
 • Kindai University
 • Tokushima University
 • Nagoya City University
 • Kagoshima University
 • Tokyo Institute Technology
 • Osaka University

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ژاپن
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ژاپن

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سنگاپور در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سنگاپور در سال 2021-2020 میلادی عبارتند از:

 

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سوئد در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سوئد در سال 2021-2020 میلادی به شرح زیر می باشد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سوئیس در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سوئیس در سال 2021-2020 میلادی عبارتند از:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سوئیس
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سوئیس

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در شیلی در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در شیلی به شرح زیر می باشد:

 • University of Santiago, Chile(UFACH)
 • Pontificia Universidad Catolica de Chile(UC)
 • University of La Frontera
 • University of Chile
 • Catholic University of Chile
 • University of Concepcion

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در صربستان در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در صربستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • University of Belgrade

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه عبارتند از:

 • University Paris Descartes
 • University Claude Bernard Lyon 1
 • University of Strasbourg
 • University Paris Diderot-Paris 7
 • University Pierre et Marie Curie(UPMC)
 • University of Nantes
 • University of Montpellier
 • Aix-Marseille University
 • University Paris-Sud
 • University of Rennes1
 • University of Lille 2 Droit et Sante
 • University of Lille
 • University Paris-Est Creteil Val de Marne
 • Federal University of Toulouse midi
 • University Paul Sabatier Toulouse
 • University de Versailles saint quentin en yvelines
 • University Francois Rabelais Tours
 • University Franche-Comte
 • University of Angers
 • University Nice Sophia Antipolis
 • University of Bordeaux
 • University Lorraine
 • Sorbonne University
 • University Grenoble Alpes
 • University Paris 13 Nord

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فنلاند در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فنلاند در سال 2021-2020 میلادی به شرح زیر می باشد:

 • University of Helsinki
 •  University of Tempere
 • University Jyvaskyla
 • University of Oulu
 • University of Eastern Finland
 • University of Turku

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فیلیپین در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فیلیپین می توان دانشگاه زیر را نام برد:

 • University of Philippines

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در قبرس در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در قبرس در سال 2021-2020 میلادی به شرح زیر می باشد:

نشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در قبرس
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در قبرس

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کانادا در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کانادا در سال 2021-2020 میلادی عبارتند از :

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کرواسی در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کرواسی به شرح زیر می باشد :

 • University of Zagreb

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کرواسی در سال 2021-2020 میلادی
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کرواسی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کره جنوبی در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کره جنوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • Konkuk University
 • Inje University
 • Kangwon National University
 • Chungbuk National University
 • Dankook University
 • Pohang University Science &Technology
 • Seoul National University
 • Chungnam National University
 • Chonnam National University
 • Chonbuk National University
 • Kyungpook National University
 • Pusan National University
 • The Catholic University of Korea
 • Chung-Ang University
 • Ajou University
 • Inha University
 • Yeungnam University
 • Sungkyunkwan University (SKKU)
 • Yonsei University
 • Korea University
 • University of Ulsan
 • Hanyang University
 • KAIST University
 • Kyung Hee University
 • Ewha Womans University
 • Hallym University

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کلمبیا در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کلمبیا در سال 2021-2020 میلادی به شرح زیر می باشد:

 • Pontificia University Javeriana
 • University of Antioquia
 •  University National of Colombia
 • University of The Andes
 • University the Rosairo

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کلمبیا
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کلمبیا

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کنیا در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کنیا عبارتند از:

 • University of Nairobi

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در لبنان در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در لبنان عبارتند از:

 • American University of Beirut (AUB)

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در لهستان در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در لهستان به شرح زیر می باشد:

 • Medical University of Warsaw
 • Medical University Silesia
 • Wroclaw Medical University
 • Jagiellonian University
 • University of Medical Lodz

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در لیتوانی در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در لیتوانی در سال 2021-2020 میلادی می توان موارد زیر را نام برد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در لیتوانی در سال 2021-2020 میلادی
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در لیتوانی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مالزی در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مالزی در سال 2021-2020 میلادی شامل موارد زیر است:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مصر در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مصر به شرح زیر می باشد:

 • Alexandria University
 • Suez Canal University
 • Ain Shams University
 • Cairo University
 • Mansoura University

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مکزیک در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مکزیک در سال 2021-2020 میلادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مکزیک
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مکزیک

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مجارستان در سال 2021-2020 میلادی

از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مجارستان در سال 2021-2020 میلادی عبارتند از:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در نروژ در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در نروژ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • Norwegian University of Science and Technology
 • University of Bergen
 • University of Tromso the Arctic
 • University of Oslo

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در نیوزلند سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در نیوزلند در سال 2021-2020 میلادی به شرح زیر می باشد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در نیوزلند
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در نیوزلند

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در هلند در سال 2021-2020 میلادی

از جمله دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در هلند در سال 2021-2020 میلادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در هند در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در هند در سال 2021-2020 میلادی عبارتند از:

 • Banaras Hindu University
 • Manipal Academy of higher education
 • Panjab University
 • Jadavpur University
 • Indian Institute Technology Madras
 • All India Institute Med Sciences New Delhi
 • Aligarh Muslim University
 • University of Delhi
 • Jamia hamdard, new delhi  فقط داروسازی و طب سنتی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در هند
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در هند

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در هنگ کنگ در سال 2021-2020 میلادی

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در هنگ کنگ می توان به دانشگاه های زیر اشاره کرد:

 • The Hong Kong Polytechnic University
 • Hong kong Baptist University
 • The Chinese University of Hong Kong(CUHK)
 • City University of Hong Kong
 • The Hong Kong University of Science and Technology
 • The University of Hong Kong

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در یونان در سال 2021-2020 میلادی

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در یونان در سال 2021-2020 میلادی به شرح زیر می باشد:

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

مقالات مشابه
جاذبه های توریستی کشور سریلانکا جاذبه های توریستی کشور سریلانکا

جاذبه های توریستی کشور سریلانکا کشور سریلانکا علی رغم جنگ اخیر و بحران های اقتصادی بین الم...

تاریخچه کشور نیوزلند تاریخچه کشور نیوزلند

تاریخچه کشور نیوزلند کشور نیوزلند کشوری در جنوب غربی اقیانوس آرام است، این کشور از دو جزیر...

سوالات متداول در مورد تحصیل در ایرلند سوالات متداول در مورد تحصیل در ایرلند

سوالات متداول در مورد تحصیل در ایرلند تحصیل در ایرلند یکی از راه های مهاجرت به ایرلند می با...

نظرات کاربران