دانشگاه ناتینگهام مالزی (Nottingham University Malaysia Campus)

دانشگاه ناتینگهام مالزی که به نام دانشگاه ناتینگهام انگلستان شعبه مالزی می شناسند . دانشگاه ناتینگهام یکی از بهترین دانشگاه های دنیا می باشد که دارای ۳ شعبه در کشورهای انگلستان، چین و مالزی است . شعبه اصلی دانشگاه ناتینگهام مالزی در کشور انگلستان واقع شده است و هر ساله در لیست بهترین دانشگاه های انگلستان می درخشد . مدارک صادر شده از دانشگاه ناتینگهام در ۳ شعبه هیچ تفاوتی باهم ندارند و در نهایت کلیه مدارک از شعبه اصلی صادر خواهد شد .دانشجویانی که در شعبه های مالزی و چین تحصیل می کنند امکان اخذ انتقالی به شعبه انگلستان را دارند و بعد از سال اول تحصیل و یا ترم اول می توانند جهت اخذ انتقالی اقدام کنند . دانشگاه ناتینگهام مالزی در شهر سمنیه (Semenyih) در فاصله ۳۸ کیلومتری از شهر کوالالامپور، قرار گرفته است .

برای اقامت و تابعیت در مالزی روش های متفاوتی وجود دارد شرکت آتیه آفرینان به شما توصیه می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” اقامت در مالزی ” را مطالعه فرمایید .

دانشگاه ناتینگهام مالزی – رشته ها و دانشکده های دانشگاه ناتینگهام مالزی

رشته ها و دانشکده های دانشگاه ناتینگهام مالزی به شرح زیر می باشد :

رشته های مقطع پیش دانشگاهی در دانشگاه ناتینگهام مالزی

 • پیش دانشگاهی در رشته های مهندسی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • پیش دانشگاهی در رشته های علوم دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • پیش دانشگاهی در رشته های هنر دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • پیش دانشگاهی در رشته های مدیریت و تجارت دانشگاه ناتینگهام مالزی

رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه ناتینگهام مالزی

 1. دانشکده مهندسی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • مهندسی‌ مکاترونیک دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • مهندسی‌ مکانیک دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • مهندسی‌ برق و الکترونیک دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • مهندسی‌ عمران دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • مهندسی‌ شیمی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • مهندسی‌ شیمی دانشگاه ناتینگهام مالزی (مهندسی‌ محیط زیست)
 1. دانشکده هنر و علوم اجتماعی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی تجارت، اقتصاد و امور مالی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی تجارت، اقتصاد و مدیریت دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه ناتینگهام مالزی  (خلاقیت نوشتاری)
 • کارشناسی امور مالی، حسابداری و مدیریت دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی مدیریت تجارت بین الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی مطالعات مدیریتی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی مطالعات ارتباطات بین الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسیمطالعات ارتباطات بین الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی (فیلم و تلویزیون)
 • کارشناسی مطالعات ارتباطات بین الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی (زبان و ادبیات انگلیسی)
 • کارشناسی روابط بین الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی آموزش دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی روانشناسی‌ کاربردی و مدیریت دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی اقتصاد دانشگاه ناتینگهام مالزی

در مقاله ” تحصیل در مالزی” به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در مالزی اطلاعات کسب کنید .

 1. دانشکده علوم دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی کامپیوتر و مطالعات مدیریتی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی سیستم اطلاعاتی‌ و محاسباتی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی علوم کامپیوتر در زمینه هوش مصنوعی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی مهندسی نرم افزار دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی روانشناسی اعصاب دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی تغذیه دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی محیط زیست دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی علوم بیومدیکال دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی علوم سلامت و دارویی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی داروسازی دانشگاه ناتینگهام مالزی
دانشگاه ناتینگهام شعبه مالزی

دانشگاه ناتینگهام شعبه مالزی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ناتینگهام مالزی و دکترا در دانشگاه ناتینگهام مالزی

 • دانشکده هنر و علوم اجتماعی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه ناتینگهام مالزی( ام بی ای)
 • ام بی ای – گرایش مالی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • ام بی ای – گرایش مسئولیت اجتماعی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • ام بی ای – گرایش کارآفرینی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی‌ و کارآفرینی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مدیریت توسعه بین المللی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد امور مالی اسلامی و سرمایه گزاری دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مدیریت و راهبری تحصیلی‌ دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد آموزش دانشگاه ناتینگهام مالزی (نیازهای خاص)
 • کارشناسی ارشد امور مالی و سرمایه گذاری دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد تجارت بین الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد رهبری امنیت و به داشت شغلی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی‌ مدیریتی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • دکترای رشته های این دانشکده دانشگاه ناتینگهام مالزی
 1. دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مهندسی‌ شیمی‌ دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مهندسی‌ الکترونیک دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد ارتباطات  دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد کامپیوتر  دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مهندسی‌ عمران دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مهندسی‌ مکانیک دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • دکترای همه رشته های مهندسی در این دانشکده دانشگاه ناتینگهام مالزی
 1. یکی از روش های مهاجرت به مالزی از طریق تحصیل می باشد شما می توانید در مقالات دیگر به طور مفصل درباره راه های دیگر ” مهاجرت به مالزی” اطلاعات کسب کنید .

 1. دانشکده علوم دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی محصول دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی محصول و کارآفرینی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر و کارآفرینی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مشاهدات و مدیریت محیط زیست دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • کارشناسی ارشد مدیریت توسعه برای علوم جغرفیایی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • دکترای علوم کامپیوتر دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • دکترای علوم زیستی دانشگاه ناتینگهام مالزی (غیر ملکولی)
 • دکترای داروسازی – مدرک از مالزی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • دکترای داروسازی – مدرک از انگلیس و مالزی دانشگاه ناتینگهام مالزی
 • دکترای علوم زیستی  دانشگاه ناتینگهام مالزی (ملکولی)
 • دکترای جغرافیا دانشگاه ناتینگهام مالزی

 

   گروه آتیه آفرینان – مجری و ارایه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

 

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
بورسیه تحصیلی لوکزامبورگ بورسیه تحصیلی لوکزامبورگ

بورسیه تحصیلی لوکزامبورگ افراد زیادی تمایل دارند که برای ادامه تحصیل به کشور های خارجی مها...

تحصیل دکترا در دومینیکا تحصیل دکترا در دومینیکا

تحصیل دکترا در دومینیکا یکی از روش های مهاجرت و اقامت در دومینیکا ، تحصیل در دومینیکا همچ...

استان های کشور برزیل استان های کشور برزیل

استان های کشور برزیل کشور برزیل ، بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای جنوبی می باشد که پای...

نظرات کاربران