دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان (Engineering University of Armenia)

دانشگاه دولتی مهندسی پلی تکنیک ایروان ارمنستان در سال 1933 با عنوان انستیتو پلی تکنیک ایروان (کارل مارکس) در شهر ایروان تاسیس شد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نوامبر 1991 به دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان تغییر نام داد .

برای مهاجرت به ارمنستان می توانید از طریق تحصیل در ارمنستان اقدام نمایید .  دانشگاه دولتی مهندسی پلی تکنیک ایروان ارمنستان یکی از دانشگاه های ارمنستان است که می توان گزینه مناسبی برای اخذ اقامت در ارمنستان باشد .

دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان – دانشکده های دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان

دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان شامل دانشکده هایی می باشد ،  دانشکده های دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان شامل  زیر می باشد :

 • دانشکده شیمی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده برق دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده برق قدرت دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده ماشین سازی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده سایبرنتیک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده رادیو و مخابرات دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده مکانیک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده ریاضیات دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده متالوژی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده حمل و نقل دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان
 • دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت به ارمنستان شرکت آتیه آفرینان توصیه می کند نگاهی به مقاله ” مهاجرت به ارمنستان ” بیاندازید.

دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان – مقاطع تحصیلی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان

مقاطع تحصیلی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان  به این شرح است که مدارک کسب شده از دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان تا مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید می باشد و در مقطع دکترا به شرط چاپ حداقل یک مقاله علمی در مجلات ISI تایید می شود . درصورت نیاز توسط  وزات علوم جهت ارزشیابی مدارک کمیسیون و حتی دفاع مجدد از پایان نامه در وزارت علوم تشکیل می شود .طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان  4 سال و در مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان 5/2 -3 سال می باشد لیست رشته های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان به صورت زیر می باشد.

لیست رشته های در مقطع کارشناسی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان :

 • ریاضیات پایه ونرم افزار سیستم دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • اینترنت و سیستم های شبکه دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • معماری سخت افزار کامپیوتر دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی نرم افزار کنترل پروسه دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • تکنولوژی اطلاعات سیستم دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 •  مکانیک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • هوش مصنوعی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • برق قدرت دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی انرژی هسته ای دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی بهداشت دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • شیمی پلیمر دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • تکنولوژی تولیدات داروئی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی الکترونیک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی ماشین ابزار دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مدیریت اقتصادی خط تولید خودرو دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی صنایع دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی فیزیک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • الکترونیک صنعتی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی کنترل پروژه دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی پزشکی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • رادیولوژی و ارتباطات دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • تعمیرات رادیو و تلویزیون دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • اقتصاد و مدیریت ارتباطاتی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • زمین شناسی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • متالوژی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی معدن دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مدیریت اقتصادی شیلات دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • تعمیرات ماشینهای راه سازی و معدن دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • تعمیر و نگهداری موتورهای هواپیما دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • ریاضیات کاربردی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • جامعه شناسی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • روانشناسی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان

لیست رشته ها در مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان و دکترا دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان

 • مهندسی شیمی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی محیط زیست دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی انرژی دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • رادیوتکنیک و ارتباطات دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • علوم کامپیوتر دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی کنترول پروژه دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی الکتروتکنیک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی مکانیک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی مدیریت دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی معدن دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • مهندسی مواد دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • ریاضیات دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان

در مقاله ” تحصیل در ارمنستان ” به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در ارمنستان اطلاعات کسب کنید .

دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان

دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان

دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستانمدارک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان

دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان ارمنستان در مدارک دانشگاه مهندسی دولتی پلی تکنیک ایروان در کشورهای زیر معتبر خواهد بود :

 • روسیه
 • آلمان
 • ایتالیا
 • یونان
 • فرانسه
 • فنلاند
 • چین
 • کانادا
 • ایالات متحده آمریکا
 • کشور متحده پادشاهی
 • سوریه
 • اسپانیا

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقامت و تابعیت ارمنستان مقاله ” اقامت در ارمنستان ” را مطالعه بفرمایید .

دانشجویان درصورت ارائه مدرک TOFEL, ILETS از گذراندن دوره کالج معاف می شوند. باگذراندن دوره کالج مدرک پیش دانشگاهی توسط آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به دانشجو اعطا می شود .

گروه آتیه آفرینان – مجری و ارایه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

 

 

 

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
تحصیل در رشته پرستاری فرانسه تحصیل در رشته پرستاری فرانسه

تحصیل در رشته پرستاری فرانسه شغل پرستاری یکی از پرکاربردترین رشته ها بین کل مشاغل دنیاست ، ...

مهاجرت به استونی از طریق سرمایه گذاری مهاجرت به استونی از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت و تابعیت ازطریق سرمایه گذاری در استونی(Estonia) از میان روش های مختلف در خصوص اخذ اقا...

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در اتریش دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در اتریش

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در اتریش به دو دسته تقسیم می شوند : دانشگاه های اتریش و مر...

نظرات کاربران
ertebatat.ratablog.com

خسته نباشید مرسی به خاطر این مطالب فوق العاده

آتیه آفرینان

با سلام. سپاس از توجه شما

مشاهده نظرات بیشتر