خدمات شرکت آتیه آفرینان
خدمات قابل ارائه از طرف شرکت آتیه آفرینان ایرانیان
 • اطلاع رسانی دقیق و کامل جهت ادامه تحصیل ،کار و سرمایه گذاری در خارج از کشور
 • بررسی مدارک متقاضیان
 • ارزیابی و کمک در انتخاب شهر و دانشگاه و کشور مناسب
 • ارزیابی و پیدا کردن موقعیتهای شغلی مرتبط برا متقاضیان کار در خارج از کشور
 • ارائه پکیج کامل شامل بروشور و کاتالوک و بولتن های دانشگاهی
 • ارائه سی دی های محیط های دانشگاهی جهت آشنایی با محیط کشور ، دانشگاه و خوابگاه
 • اخذ پذیرش تحصیلی از تمامی دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • اخذ پذیرش تحصیلی از تمامی دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت و درمان
 • اخذ دعوتنامه های کاری از کشورهای مختلف
 • اخذ ویزای جستجوی کار برای متقاضیان
 • پیدا کردن بهترین موقعیتهای سرمایه گذاری در خارج از کشور
 • تنظیم قراردادها با کارفرما
 • محاسبه توان مالی مورد نیاز متقاضی
 • کمک در تکمیل فرم های به اخذ ویزا
 • دریافت ویزای همراه
 • اخذ ویزا برای افراد درجه یک خانواده
 • دریافت ویزای قیم برای دانشجویان زیر ۱۸ سال و دانشجویان دختر
 • انجام کلیه امور مربوط به سفارت
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک مورد نیاز
 • ارائه خدمات حمایتی در کشور مورد نظر قبل و بعد از ورود به کشور
 • کمک برای اجاره مسکن و یا خرید آن
 • هماهنگی کارهای مربوط به خوابگاه و اسکان اولیه متقاضیان تحصیلی
 • همراهی متقاضیان در ماههای اول و پشتیبانی در تمامی مدت اقامت
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با پشتیبانان و کارشناسان شرکت آتیه آفرینان ایرانیان در ارتباط باشید. 
Call Now Button