تقسیمات کشوری ژاپن

کشور ژاپن ، کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی می باشد که یکی از قدرت های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است . کشور ژاپن یک کشور پادشاهی است که بر مبنای قانون اساسی ژاپن اداره می شود . این کشور کاملا محصور شده در آب می باشد که با مرزهای آبی با کشورهای چین ، کره جنوبی ، کره شمالی و روسیه همسایه می باشد . کشور ژاپن ، دهمین کشور پرجمعیت جهان می باشد . شهر توکیو ، پایتخت کشور ژاپن ، از بزرگترین و گران ترین پایتخت های جهان است . این مقاله در خصوص تقسیمات کشوری ژاپن وناحیه های کشور ژاپن و همچنین معرفی وجود استان های کشور ژاپن در هر ناحیه می باشد .

تقسیمات کشوری ژاپن ناحیه های کشور ژاپن

کشور ژاپن از چندین ناحیه و ۴۷ استان تقسیم شده‌ است.  در هر یک از ناحیه های کشور ژاپن ، استان های کشور ژاپن وجود دارد که به شرح زیر می باشد :

ناحیه هوکایدو در کشور ژاپن

در تقسیمات کشوری ژاپن ، ناحیه هوکایدو دومین جزیره بزرگ کشور ژاپن می باشد و شمالی‌ ترین بخش بزرگ ژاپن است و تنگه تسوگارو آن را از جزیره هونشو جدا می‌سازد. این ناحیه با یک تونل زیرآبی به نام تونل سیکان با هونشو ارتباط دارد. بزرگ ‌ترین شهر ناحیه هوکایدو ، مرکز استان هوکایدو نیز هست شهر ساپورو است.

ناحیه توهوکو در کشور ژاپن

یکی از ناحیه ‌های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو واقع شده است . این ناحیه از شش استان آکیتا، آئوموری، فوکوشیما، ایواته، میاگی و یاماگاتا تشکیل شده است که به شرح زیر می باشد :

 • استان میاگی در کشور ژاپن:  استان میاگی یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته است. این استان از نظر تقسیمات کشوری ژاپن بخشی از ناحیه توهوکو به حساب می‌آید و مرکز این استان شهر سندای است .
 • استان آئوموری در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه توهوکو قرار گرفته است و مرکز این استان، شهر آئوموری است .
 • استان ایواته در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است. مساحت آن ۱۵۲۷۸ کیلومترمربع می ‌باشد. مرکز این استان شهر موریوکا است .
 • استان آکیتا در کشور ژاپن : یکی از استان ‌های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه توهوکو و در جزیره هونشو گرفته است  مرکز این استان، شهر آکیتا می باشد .
 • استان یاماگاتا در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته است. مرکز استان یاماگاتا ، شهر یاماگاتا است.
 • استان فوکوشیما در کشور ژاپن : یکی از استان های ژاپن است که در جزیره هونشو و ناحیه توهوکو واقع شده است و مرکز این استان، شهر فوکوشیما است.

شرکت آتیه آفرینان ایرانیان به شما پیشنهاد می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” تحصیل در ژاپن ” را مطالعه فرمایید .

ناحیه کانتو در کشور ژاپن

در تقسیمات کشوری ژاپن ، ناحیه کانتو یکی از ناحیه ‌های کشور ژاپن می باشد که این ناحیه در جزیره هونشو واقع شده‌است و یک کلان‌ شهر و ۶ استان را در بر می‌گیرد. ناحیه کانتو بزرگ ‌ترین منطقه دارای زمین ‌های کشاورزی پیوسته در ژاپن است. این ناحیه شامل استان های زیر می باشد :

 • استان ایباراکی در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته است.
 • استان گونما در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است .
 • استان توچیگی در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو واقع شده است .
 • استان سایتاما در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه کانتو در جزیره هونشو قرار دارد. و مرکزش شهر سایتاما است .
 • استان چیبا در کشور ژاپن : استان چیبا در جزیره هونشو قرار گرفته است و از نظر تقسیمات کشوری ژاپن بخشی از ناحیه کانتو به حساب می ‌آید. همچنین به علت مجاورت با شهر توکیو، این استان بخشی از ناحیه توکیوی بزرگ به شمار می آیدو مرکز این استان شهر چیبا است.
 • استان کاناگاوا در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه کانتو در جزیره هونشو واقع شده است که مرکز استان کاناگاوا، شهر یوکوهاما است. کاناگاوا بخشی از ناحیه توکیوی بزرگ محسوب می شود .
 • استان توکیو در کشور ژاپن : کلان‌ شهر توکیو ، پایتخت کشور ژاپن است که در شرق جزیره هونشوی ژاپن واقع شده‌ است و یکی از استان ‌های ۴۷ گانه کشور ژاپن به شمار می‌ آید . پس از شهرهای نیویورک و لندن، توکیو به عنوان بزرگ ‌ترین پایتخت ‌های صنعتی جهان را به دست آورده‌ است .
تقسیمات کشوری ژاپن

تقسیمات کشوری ژاپن

ناحیه چوپو در کشور ژاپن

در تقسیمات کشوری ژاپن ، ناحیه چوپو یکی از ناحیه ‌های کشور ژاپن است که این ناحیه در جزیره هونشو واقع شده و ناحیه ‌ای کوهستانی است و شامل استان های زیر می باشد :

 • استان تویاما در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است. استان تویاما از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوبو به شمار می ‌آید و مرکز این استان شهر تویاما است.
 • استان نیگاتا در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است. استان نیگاتا از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوبو به حساب می‌آید و مرکز این استان شهر نیگاتا است .
 • استان ایشیکاو در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن است که از لحاظ جغرافیایی در ناحیه هوکوریکو در کرانه دریای ژاپن و در جزیره هونشو و از لحاظ تقسیم‌ بندی سیاسی در بخش چوبو واقع شده است.
 • استان ناگانو در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است.
 • استان گیفو در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است .
 • استان شیزوئوکا در کشور ژاپن : یکی از استان های ژاپن است که در مجاورت اقیانوس آرام واقع شده‌است. شهر شیزوئوکا و هاماماتسو با بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و دو شهر فوجی و نوماتسو با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، شهرهای بزرگ این استان هستند . دو محصول عمده کشاورزی این استان چای و نارنگی می باشد .
 • استان فوکوئی در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن استان فوکوئی است که در جزیره هونشو قرار گرفته است و مرکز این استان شهر فوکوئی است.
 • استان آیچی در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است . این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوبو به حساب می‌آید و مرکز این استان شهر ناگویا است .
 • استان یاماناشی در کشور ژاپن : یکی از استان های هونشوی ژاپن است که به دریا راه ندارد و مرکز این استان شهر کوفو نام دارد .

ناحیه کانسای در کشور ژاپن

در تقسیمات کشوری ژاپن ، ناحیه کانسای یکی از ناحیه ‌های کشور ژاپن می باشد که در جزیره اصلی ژاپن هونشو واقع شده و دارای هفت بخش شامل میه، نارا، واکایاما، کیوتو، اوساکا، هیوگو و شیگا هستند. این ناحیه برای قرن‌ ها قلب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ژاپن محسوب می شود .

 • استان شیگا در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته است و مرکز استان شیگا شهر اُتسو است.
 • استان اوساکا در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه کانسای (کینکی) و در جزیره هونشو قرار دارد و مرکز این استان، شهر اوساکا است
 • استان کیوتو در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه کانسای (کینکی) و در جزیره هونشو قرار گرفته است و مرکز این استان، شهر کیوتو است.
 • استان هیوگو در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که این استان در ناحیه کانسای (کینکی) در جزیره هونشو واقع شده و مرکز آن، شهر کوبه است .
 • استان نارا در کشور ژاپن : یکی از استان ‌های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه کانسای در جزیره هونشو واقع شده و مرکز این استان، شهر نارا است .
 • استان میه یا می در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است.
 • استان واکایاما در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است و مرکز این استان شهر واکایاما است .

توصیه شرکت آتیه آفرینان ایرانیان برای اقامت و تابعیت در ژاپن ، مشاوره از مشاوران آتیه آفرینان ایرانیان و مطالعه مقاله ” اقامت در ژاپن ” می باشد .

ناحیه چوگوکو در کشور ژاپن  

یکی از ناحیه‌ های کشور ژاپن است که در غربی ‌ترین قسمت جزیره هونشو واقع شده است که شامل استان های زیر می باشد :

 • استان شیمانه در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است و دومین استان کشور کم جمعیت ژاپن بعد از توتوری به حساب می ‌آید. این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوگوکو به حساب می‌آید و مرکز آن شهر ماتسوئه است .
 • استان اوکایاما در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن است که در ناحیه چوگوکو در جزیره هونشو واقع شده ‌است و مرکز آن، شهر اوکایاما است. شهر تاریخی کوراشیکی نیز در این استان قرار دارد .
 • استان یاماگوچی در کشور ژاپن : یکی از استان ‌های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه چوگوکو و در جزیره هونشو قرار دارد .
 • استان هیروشیما در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو و ناحیه چوگوکو واقع شده و مرکز آن، شهر هیروشیما است .
 • استان توتوری در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره هونشو قرار گرفته است و این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوگوکو به حساب می‌ آید . مرکز این استان شهر توتوری است .

ناحیه شی. کوْ. کو در کشور ژاپن

ناحیه شی. کوْ. کو در کشور ژاپن یکی از چهار جزیره اصلی کشور ژاپن می باشد که کوچک ‌ترین و کم ‌جمعیت ‌ترین این چهار جزیره اصلی است. این ناحیه شامل استان های زیر می باشد :

 • استان کاگاوا در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره شیکوکو قرار گرفته است.
 • استان کوچی در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره شیکوکو قرار گرفته است .
 • استان اهیمه در کشور ژاپن : یکی از استان ‌های کشور ژاپن می باشد که در جزیره شیکوکو واقع شده و مرکز آن شهر ماتسویاما است .
 • استان توکوشیما در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره شیکوکو قرار گرفته است .

شما می توانید برای مهاجرت به ژاپن مقاله ای تحت عنوان ” مهاجرت به ژاپن ” را مطالعه فرمایید .

ناحیه کیوو. شوو در کشور ژاپن

ناحیه کیوو. شوو در کشور ژاپن ، سومین جزیره بزرگ کشور ژاپن و جنوبی ‌ترین و غربی ‌ترین جزیره از جزایر چهارگانه اصلی می باشد . این ناحیه شامل استان های زیر می باشد :

 • استان اوئیتا در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در جزیره کیوشو واقع شده و مرکز آن شهر اوئیتا است .
 • استان ساگا در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در جزیره کیوشو قرار گرفته است .
 • استان فوکوئوکا در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره کیوشو قرار گرفته است .
 • استان کوماموتو در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره کیوشو قرار گرفته است .
 • استان ناگاسالی در کشور ژاپن : یکی از استان‌ های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه و جزیره کیوشو واقع شده است و مرکز آن ، شهر ناگاساکی است.
 • استان کاگوشیما در کشور ژاپن : یکی از استان های کشور ژاپن است که در جزیره کیوشو قرار گرفته است
 • استان میازاکی در کشور ژاپن : یکی از استان ‌های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه و جزیره کیوشو واقع شده و مرکز این استان، شهر میازاکی است. بزرگ‌ ترین پارک آبی سرپوشیده جهان به نام گنبد اقیانوسی سیگایا در این استان واقع شده است .
 • استان اوکیناوا در کشور ژاپن : جنوبی‌ ترین استان کشور ژاپن می باشد که شامل صدها جزیره از جزایر ریوکو می‌شود. مرکز این استان، شهر ناها می باشد که در جزیره اوکیناوا واقع شده ‌است .

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
تقسیمات کشوری لتونی تقسیمات کشوری لتونی

تقسیمات کشوری لتونی کشور لتونی ، کشوری در شمال اروپا می باشد که یک کشور میانی دربین سه کشور ...

تقسیمات کشوری صربستان تقسیمات کشوری صربستان

تقسیمات کشوری صربستان کشور صربستان ، یک کشور محاط در خشکی در مرکز جنوب خاوری اروپا می باشد ...

تقسیمات کشوری کره جنوبی تقسیمات کشوری کره جنوبی

کشور کره جنوبی، کشوری در بخش جنوبی شبه جزیره کره در شرق آسیا می باشد که پایتخت آن شهر سئول ا...

نظرات کاربران
Call Now Button