5/5 - (1 امتیاز)

کشور ایتالیا در جنوب قاره اروپا واقع شده است و پایتخت آن شهر رم می باشد. کشور ایتالیا از شبه جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردنی در دریای مدیترانه تشکیل شده است. امروزه کشور ایتالیا کشوری توسعه یافته و جز گروه هشت به حساب می آید. این کشور پنجمین کشور پرجمعیت اروپا و بیست و سومین کشور پرجمعیت جهان است.
این کشور دارای آب و هوای فصلی است و آب و هوای ساحلی آن با شرایط آب و هوایی کوهستان های داخلی تفاوت زیادی دارد. لازم به ذکر است که 2 کشور مستقل و بسیار کوچک واتیکان و سان مارینو در درون خاک ایتالیا قرار دارند و یک قسمت از خاک کشور ایتالیا نیز بیرون از خاک اصلی این کشور و در سوئیس قرار دارد که کامپیوته ایتالیا نامیده می شود. 

کشور ایتالیا از نظر جغرافیایی و تقسیمات کشوری ایتالیا به 20 ناحیه تقسیم می شود که 5 تای از آنها دارای نوعی تشکیلات خودمختار در وضع قوانین محلی می باشند و از سوی دیگر کشور ایتالیا از 110 استان و 8100 شهرداری تشکیل شده است.
شایان ذکر است که در سال 2009 میلادی 15 شهر ایتالیا به عنوان ابرشهر یا متروپولیس در نظر گرفته شدند که البته این تقسیمات کشوری ایتالیا جدید می باشد که هنوز به مرحله رسمی و اجرایی نرسیده است.

یکی از روش های مهاجرت به ایتالیا از طریق تحصیل می باشد شما می توانید در مقالات دیگر به طور مفصل درباره راه های دیگر ” مهاجرت به ایتالیا ” اطلاعات کسب کنید.

تقسیمات کشوری ایتالیا
تقسیمات کشوری ایتالیا

توصیه موسسه آتیه آفرینان ایرانیان برای اقامت و تابعیت در ایتالیا، مشاوره از مشاوران آتیه آفرینان ایرانیان و مطالعه مقاله ” اقامت در ایتالیا ” می باشد.

تقسیمات کشوری ایتالیا – استان های کشور ایتالیا

در این قسمت استان ‌های کشور ایتالیا بر پایه ناحیه و به ترتیب حروف الفبا آورده شده است:

در تقسیمات کشوری ایتالیا، ناحیه آبروتزو کشور ایتالیا شامل استان های زیر می باشد:

 • استان پسکارا (PE) در کشور ایتالیا
 • استان تیرامو (TE) در کشور ایتالیا
 • استان کییتی (CH) در کشور ایتالیا
 • استان لاکویلا (AQ) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، ناحیه آپولیا کشور ایتالیا شامل استان های زیر می باشد:

 • استان فوجا (FG) در کشور ایتالیا
 • استان لچه (LE) در کشور ایتالیا
 • استان باری (BA) در کشور ایتالیا
 • استان بارلتا-آندریا-ترانی (BT) در کشور ایتالیا
 • استان بریندیسی (BR) در کشور ایتالیا
 • استان تارانتو (TA) در کشور ایتالیا

 ناحیه آپولیا کشور ایتالیا
ناحیه آپولیا کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، ناحیه باسیلیکاتا کشور ایتالیا شامل استان های زیر می باشد:

 • استان پوتنزا (PZ) در کشور ایتالیا
 • استان ماترا (MT) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، ناحیه کالابریا کشور ایتالیا دارای استان های زیر می باشد:

 • استان رجیو کالابریا (RC) در کشور ایتالیا
 • استان ویبو والنتیا (VV) در کشور ایتالیا
 • استان کروتون (KR) در کشور ایتالیا
 • استان کاتانزارو (CZ) در کشور ایتالیا
 • استان کزنتزا (CS) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، در ناحیه کامپانیا کشور ایتالیا ، استان های زیر وجود دارد:

 • استان کسرتا (CE) در کشور ایتالیا
 • استان آولینو (AV) در کشور ایتالیا
 • استان بنونتو (BN) در کشور ایتالیا
 • استان ناپل (NA) در کشور ایتالیا
 • استان سالرنو (SA) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، در ناحیه امیلیا-رومانیا کشور ایتالیا استان های زیر وجود دارد:

 • استان مودنا (MO) در کشور ایتالیا
 • استان پارما (PR) در کشور ایتالیا
 • استان فورلی-چسنا (FC) در کشور ایتالیا
 • استان پیاچنزا (PC) در کشور ایتالیا
 • استان فرارا (FE) در کشور ایتالیا
 • استان رجو امیلیا (RE) در کشور ایتالیا
 • استان ریمینی (RN) در کشور ایتالیا
 • استان راونا (RA) در کشور ایتالیا
 • استان بولونیا (BO) در کشور ایتالیا

ناحیه امیلیا-رومانیا کشور ایتالیا
ناحیه امیلیا-رومانیا کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، در ناحیه فریولی ونتزیا جولیا کشور ایتالیا ، استان های زیر وجود دارد:

 • استان تریسته (TS) در کشور ایتالیا
 • استان گوریتزیا (GO) در کشور ایتالیا
 • استان پوردنونه (PN) در کشور ایتالیا
 • استان اودینه (UD) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، ناحیه لاتزیو کشور ایتالیا شامل استان های زیر می باشد:

 • استان رم (RM) در کشور ایتالیا
 • استان ویتربو (VT) در کشور ایتالیا
 • استان لاتینا (LT) در کشور ایتالیا
 • استان ریتی (RI) در کشور ایتالیا
 • استان فروزینونه (FR) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان های ناحیه لیگوریا کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد:

 • استان لا اسپتزیا (SP) در کشور ایتالیا
 • استان جنوا (GE) در کشور ایتالیا
 • استان ایمپریا (IM) در کشور ایتالیا
 • ستان ساونا (SV) در کشور ایتالیا

ناحیه لیگوریا کشور ایتالیا
ناحیه لیگوریا کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان ‌های ناحیه لمباردی کشور ایتالیا به قرار زیر می باشد:

 • استان لکو (LC) در کشور ایتالیا
 • استان لودی (LO) در کشور ایتالیا
 • استان مانتووا (MN) در کشور ایتالیا
 • استان کومو (CO) در کشور ایتالیا
 • استان میلان (MI) در کشور ایتالیا
 • استان کریمونا (CR) در کشور ایتالیا
 • استان مونتزا و بریانتزا (MB) در کشور ایتالیا
 • استان پاویا (PV) در کشور ایتالیا
 • استان برگامو (BG) در کشور ایتالیا
 • استان برشا (BS) در کشور ایتالیا
 • استان سوندریو (SO) در کشور ایتالیا
 • استان وارزه (VA) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان‌ های ناحیه مارکه کشور ایتالیا عبارتند از:

 • استان اسکولی پیچنو (AP) در کشور ایتالیا
 • استان ماچراتا (MC) در کشور ایتالیا
 • استان پزارو و اوربینو (PU) در کشور ایتالیا
 • استان فرمو (FM) در کشور ایتالیا
 • استان آنکونا (AN) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان ‌های ناحیه مولیز کشور ایتالیا شامل موارد زیر می باشد:

 • استان ایسرنیا (IS) در کشور ایتالیا
 • استان کامپوباسو (CB) در کشور ایتالیا

ناحیه مولیز کشور ایتالیا
ناحیه مولیز کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان ‌های ناحیه پیمونت کشور ایتالیا به قرار زیر می باشد:

 • استان کونیو (CN) در کشور ایتالیا
 • استان نووارا (NO) در کشور ایتالیا
 • استان تورین (TO) در کشور ایتالیا
 • استان بیه‌ لا (BI) در کشور ایتالیا
 • استان وربانو-کوزیو-اوسولا (VB) در کشور ایتالیا
 • استان ورسلی (VC) در کشور ایتالیا
 • استان آلساندریا (AL) در کشور ایتالیا
 • استان آسته (AT) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان‌ های ناحیه ساردنی کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد:

 • استان اگلیاسترا (OG) در کشور ایتالیا
 • استان البیا تمپیو (OT) در کشور ایتالیا
 • استان مدیو کمپیدانو (VS) در کشور ایتالیا
 • استان نیورو (NU) در کشور ایتالیا
 • استان کربنیا – اگلیسیاز (CI) در کشور ایتالیا
 • استان کالیاری (CA) در کشور ایتالیا
 • استان ساساری (SS) در کشور ایتالیا
 • استان اریستانو (OR) در کشور ایتالیا

 ناحیه ساردنی کشور ایتالیا
ناحیه ساردنی کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان‌ های ناحیه سیسیل کشور ایتالیا عبارتند از:

 • استان انا (EN) در کشور ایتالیا
 • استان کالتانیستا (CL) در کشور ایتالیا
 • استان کاتانیا (CT) در کشور ایتالیا
 • استان پالرمو (PA) در کشور ایتالیا
 • استان آگریجنتو (AG) در کشور ایتالیا
 • استان سیراکوز (SR) در کشور ایتالیا
 • استان راگوسا (RG) در کشور ایتالیا
 • استان مسینا (ME) در کشور ایتالیا
 • استان تراپانی (TP) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان‌ های ناحیه ترنتینو آلتو آدیجه کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد:

 • استان ترنتینو (TN) در کشور ایتالیا
 • استان تیرول جنوبی (BZ) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان‌ های ناحیه توسکانی کشور ایتالیا عبارتند از :

 • استان لیورنو (LI) در کشور ایتالیا
 • استان ماسا و کارارا (MS) در کشور ایتالیا
 • استان پیزا (PI) در کشور ایتالیا
 • استان فلورانس (FI) در کشور ایتالیا
 • استان گروستو (GR) در کشور ایتالیا
 • استان پیستویا (PT) در کشور ایتالیا
 • استان لوکا (LU) در کشور ایتالیا
 • استان آرزو (AR) در کشور ایتالیا
 • استان پراتو (PO) در کشور ایتالیا
 • استان سینا (SI) در کشور ایتالیا

ناحیه توسکانی کشور ایتالیا
ناحیه توسکانی کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان ‌های ناحیه اومبریا کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد:

 • استان ترانی (TR) در کشور ایتالیا
 • استان پروجا (PG) در کشور ایتالیا

در تقسیمات کشوری ایتالیا، استان‌ های ناحیه ونتو کشور ایتالیا عبارتند از:

 • استان روویگو (RO) در کشور ایتالیا
 • استان ترویزو (TV) در کشور ایتالیا
 • استان پادووا (PD) در کشور ایتالیا
 • استان ورونا (VR) در کشور ایتالیا
 • استان ویچنزا (VI) در کشور ایتالیا
 • استان ونیز (VE) در کشور ایتالیا
 • استان بلونو (BL) در کشور ایتالیا

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

مقالات مشابه
صفر تا صد تحصیل در لتونی ( همه چیز درباره تحصیل در لتونی ) صفر تا صد تحصیل در لتونی ( همه چیز درباره تحصیل در لتونی )

کشور لتونی به عنوان یکی از کشور های مناسب برای مهاجرت تحصیلی شناخته شده است و مدارک دانشگاه...

شرایط زندگی دانشجویان در کشور مالزی شرایط زندگی دانشجویان در کشور مالزی

کشور مالزی از نظر علم و دانش ، پیشرفت چشم گیری در این دهه اخیر داشته و به عنوان یکی از پرطرف...

کار دانشجویی در کشور لهستان کار دانشجویی در کشور لهستان

5/5 - (1 امتیاز) کشور لهستان در داخل منطقه ای شناخته شده به عنوان اروپای مرکزی واقع شده است که ب...

نظرات کاربران