بهداشت و درمان در سوئد با استفاده از قانون بهداشت و درمان اداره می‌شود. بر اساس این قانون همه مردم در سوئد بایستی از بهداشت و درمان در شرایط برابر برخوردار باشند. کسانی که نام شان در اداره ثبت احوال سوئد ثبت شده باشد همانند شهروندان سوئد حق برخورداری از خدمات درمانی را دارند. موسسه آتیه آفرینان ایرانیان در ادامه این مقاله قصد دارد به توضیح بیشتری درباره بهداشت و درمان در سوئد بپردازید چرا که بخش مهمی از اقامت در سوئد ، بهداشت و درمان سوئد می باشد.

برای اقامت و تابعیت در سوئد   روش های متفاوتی وجود دارد شرکت آتیه آفرینان به شما توصیه می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” اقامت در سوئد ” را مطالعه فرمایید.

 • شما به عنوان بیمار در استکهلم حق دارید واحد عرضه کننده خدمات درمانی خود را انتخاب کنید. برای نمونه شما می‌توانید انتخاب کنید که به درمانگاهی در یک کمون دیگر که صف کوتاهتری دارد، بروید. حق انتخاب شامل بسیاری دیگر از عرضه کنندگان خدمات درمانی نیز می‌شود، برای نمونه خدمات درمانی به مادران و خدمات درمانی کودکان.

بهداشت و درمان در سوئد

برای انتخاب یک عرضه کننده خدمات درمانی می‌توان از طریق خدمات اینترنتی راهنمای خدمات درمانی (Mina vårdkontakter) و یا از طریق پر کردن یک فرم ویژه در مطب خدمات درمانی اقدام کرد. راهنمای خدمات درمانی اطلاعاتی به چندین زبان درباره انتخاب خدمات درمانی در استکهلم دارد.

 • همه افرادی که در چارچوب خدمات درمانی و بهداشتی کار می‌کنند وظیفه حفظ اسرار را دارند. این موضوع شامل مترجم‌های شفاهی و کتبی نیز هست. این بدان معناست که هیچ کس مجاز نیست اطلاعاتی درباره یک بیمار، بیماری وی و درمان وی بدون اجازه وی به دیگری بدهد. وظیفه حفظ اسرار شامل مطالب کتبی و شفاهی است. در صورتی که این خطر وجود داشته باشد که یک کودک در معرض آسیب قرار گیرد، کارکنان درمانی و بهداشتی می‌توانند وظیفه حفظ اسرار را نقض کنند.
 • بیمار خود تصمیم می‌گیرد که آیا مایل به دریافت خدمات درمانی هست یا نه. بیمار می‌تواند از دریافت درمان، معاینه یا دارو خودداری کند. اما مواردی نیز وجود دارد که بیمار نمی‌تواند در آن موارد تصمیم بگیرد، برای نمونه هنگامی که بیمار دچار بیماری جدی روانی است یا در مواردی که بیمار دچار بیماری واگیردار است.
 • بیمار حق دریافت اطلاعات درباره وضعیت سلامتی خود و درمان‌های موجود را دارد. این اطلاعات بایستی به شکلی به بیمار داده شود که برای وی قابل درک باشد. اگر بیمار نیاز به مترجم یا مترجم کر ولال‌ها دارد، بایستی این کمک به وی داده شود.
 • ضمانت درمان به این معناست که بیمار بایستی درمان مورد نیاز خود را ظرف یک مدت معقول دریافت کند. اگر بیماری نیاز داشته باشد که یک پزشک را در درمانگاه ببیند، بایستی ظرف پنج روز این دیدار صورت گیرد.

بیماری که نیاز دارد یک پزشک متخصص را ببیند، بایستی بتواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور ارجاعیه از درمانگاه پزشک متخصص دیدار کند. اگر پزشک متخصص تشخیص دهد که بیمار نیاز به درمان معینی دارد، بایستی این درمان هر چه زودتر و حداکثر ظرف ۹۰ روز به ان بیمار عرضه شود. اگر بیمار درمان لازم را در چارچوب ضمانت درمان دریافت نکند، حق دارد واحد عرضه کننده خدمات درمانی خود را تغییر دهد. دریافت اطلاعات بیشتر درباره ضمانت درمان به چندین زبان گوناگون در راهنمای خدمات درمانی وجود دارد.

در مقاله ” مهاجرت به سوئد ” به طور مفصل درباره شرایط مهاجرت به سوئد    اطلاعات کسب کنید.

 • اگر بیمار و یا یکی از بستگان وی از خدمات درمانی ناراضی باشند، آنان می‌توانند نخست با کارکنانی که آن خدمات را عرضه کرده‌اند گفتگو کنند. می‌توان با رئیس بخش درمانی مریوطه نیز تماس گرفت. اگر این تماس‌ها به حل مشکل کمک نکند، می‌توان به کمیته بیماران Patientnämnden مراجعه کرد. کمیته بیماران می‌تواند موضوع را بررسی کند که چه روی داده است و راه حلی پیشنهاد کند.
 • بهداشت و درمان در سوئد بایستی از قوانین و مقررات پیروی کند. اگر یک بیمار و یا یکی از بستگان وی معتقد باشند که پزشک یا یکی دیگر از کارکنان خدمات درمانی از قوانین و مقررات پیروی نکرده است، می‌توان از آنان به کمیته مسئولیت امور بهداشتی و درمانی، HSAN شکایت کرد.
 • دولت بابت خدمات درمانی و بهداشتی در سوئد یارانه می‌پردازد. این بدان معناست که بیمار فقط بخش کوچکی از هزینه‌های درمانی را می‌پردازد و شورای استان بقیه هزینه‌ها را می‌پردازد. همه افرادی که در سوئد زندگی و کار می‌کنند با پرداخت مالیات در پرداخت هزینه‌های درمانی مشارکت می‌کنند.
 • کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال از خدمات درمانی رایگان در درمانگاه‌ها و پزشکان متخصص بهره‌مند می‌شوند. بابت خدمات اورژانس به کودکان و نوجوانان بایستی هزینه‌ای پرداخت.
 • بزرگسالان در اغلب ملاقات‌ها برای خدمات درمانی و بهداشتی بایستی هزینه ای را که به هزینه شخصی موسوم است بپردازند. صرفنظر از آنکه شما به عرضه کنندگان خدمات درمانی عمومی یا خصوصی که با شورای استان قرارداد دارند مراجعه کنید، هزینه یکسانی خواهید پرداخت. اما هزینه مراجعه به بخش اورژانس در مقایسه با مراجعه به درمانگاه گرانتر است.
 • سقف حداکثر هزینه درمانی به این معناست که لازم نیست شما بیش از مبلغ معینی برای خدمات درمانی در طول یک سال بپردازید. در سال ۲۰۱۰ سقف حداکثر هزینه درمانی ۹۰۰ کرون است. هنگامی که بیمار چنین مبلغی را پرداخته باشد، یک کارت آزاد دریافت خواهد کرد. با این کارت می‌توان از خدمات درمانی رایگان در باقیمانده سال برخوردار شد. این بدان معناست که لازم نیست شما در یک دوره دوازده ماهه بابت خدمات درمانی بیش از ۹۰۰ کرون بپردازید.
 • بیمار تنها بخشی از هزینه داروهایی را که پزشک برای وی نسخه داده است را می‌پردازد. شورای استان باقیمانده آن هزینه را می‌پردازد.

در مورد دارو نیز یک سقف حداکثر هزینه دارو وجود دارد. این بدان معناست که لازم نیست شما در یک دوره دوازده ماهه بابت داروهای نسخه‌ی خود بیش از مبلغ معینی بپردازید. در سال ۲۰۱۰ سقف حداکثر هزینه دارو ۱۸۰۰ کرون است. هنگامی که بیمار چنین مبلغی را پرداخته باشد، در باقیمانده دوره دوازده ماهه داروهای خود را به طور رایگان دریافت خواهد کرد.

 • داروهائی که می‌توان بدون نسخه تهیه کرد مشمول سقف حداکثر هزینه دارو نیستند.
 • کودکان و نوجوانان تا سن ۱۹ سالگی از خدمات رایگان دندانپزشکی برخوردار می‌شوند، صرفنظر از آنکه آنان به دندانپزشک عمومی بروند یا دندانپزشک خصوصی. بزرگسالان بالای ۲۰ سال بایستی شخصاً هزینه‌های دندانپزشکی خود را بپردازند.

قیمت گذاری خدمات دندانپزشکی آزاد است. این بدان معناست که دندانپزشکان این امکان را دارند که قیمت خدمات خود را تعیین کنند. اما شما به عنوان بیمار حق دارید از پیش از هزینه درمان آگاه شوید.

بزرگسالان بالای ۲۰ سال، هر دو سال یکبار از یک کمک هزینه دندانپزشکی برخوردار می‌شوند. این کمک هزینه کوچکی است که برای نمونه برای معاینه دهان به کار می‌رود. میزان این کمک هزینه برای گروه‌های متفاوت سنی، گوناگون است. دندانپزشک این کمک هزینه را مستقیماً از هزینه معاینه کسر خواهد کرد.

در مورد خدمات دندانپزشکی نیز یک سقف حداکثر هزینه درمانی وجود دارد. سقف حداکثر هزینه درمانی بدان معناست که شما تنها بخشی از هزینه درمان در یک سال را که بیش از ۳۰۰۰ کرون باشد را پرداخت خواهید کرد (در مورد سال ۲۰۱۰). صندوق بیمه باقیمانده هزینه درمانی را مستقیماً به دندانپزشک پرداخت خواهد کرد.

 • کسانی که دندان درد دارند یا می‌خواهند دندان‌های خود را معاینه کنند می‌توانند نزد دندانپزشک وقت ملاقات بگیرند. دندانپزشک دندان‌ها را معاینه می‌کند و در صورت نیاز آنها را درست می‌کند یا تعویض می‌کند. معمولاً یک پرستار بهداشت دهان و دندان نیز در مطب دندانپزشک کار می‌کند. پرستار بهداشت دهان و دندان، دندان‌ها را جرمگیری می‌کند، دهان و دندان‌ها را تمیز می ‌کند و درباره مراقبت از دندان‌ها و راه‌های پرهیز از کرم‌خوردگی و لق شدن دندان‌ها به شما راهنمائی و مشاوره می‌دهد.

شما خودتان می توانید دندانپزشک خود را انتخاب کنید. هم دندانپزشک خصوصی و هم دندانپزشکی عمومی وجود دارد و شورای استان بر هر دو نظارت دارد.

 • در صورت نیاز به خدمات دندانپزشکی اورژانس بایستی در وهله نخست به دندانپزشک خود مراجعه کرد. اگر آن مطب دندانپزشکی آن روز بسته باشد، می‌توان به دندانپزشکی عمومی اورژانس در بیمارستان سنت اریک که غروب‌ها نیز باز است، مراجعه کرد.

شرکت آتیه آفرینان ایرانیان به شما پیشنهاد می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” تحصیل در سوئد   ” را مطالعه فرمایید .

اگر شب هنگام دچار آسیب جدی دندان شوید، برای نمونه در صورت بروز یک حادثه، می‌توانید به راهنمای خدمات درمانی تلفن بزنید. آنان به شما خواهند گفت که کدام مطب دندانپزشکی آن هنگام باز است.

بهداشت و درمان در سوئد

 • راهنمای خدمات درمانی، اطلاعات و مشاوره درباره بیماری‌ها و ناراحتی‌ها و درباره مراکز درمانی به شما می‌دهد.
 • کودکان و بزرگسالان که به خدمات درمانی نیاز دارند، اما بیماری آنان اورژانس نیست یا خطر جانی ندارد، بایستی در وهله نخست به درمانگاه مراجعه کنند. اغلب بیماری‌ها و ناراحتی‌ها در آنجا مداوا می‌شود.
 • برای دیدار با یک پزشک متخصص ضروری است که نخست با یک پزشک در درمانگاه دیدار کنید و یک ارجاعیهremiss  دریافت کنید.
 • اورژانس محلی خدمات سرپائی اورژانس عرضه می‌کند.
 • بیمارستان‌های اورژانس بیماران اورژانس و کودکان و بزرگسالانی را که آسیب جدی دیده‌ اند می‌پذیرند.
 • در صورت بروز حالتی که خطر جانی به همراه دارد، با شماره اورژانس ۱۱۲ تماس بگیرید.
 • بزرگسالانی که به خدمات درمانی روانپزشکی نیاز دارند، بایستی با درمانگاه یا یک مطب خدمات سرپائی روانپزشکی تماس بگیرند.
 • کودکان و نوجوانانی که به خدمات درمانی روانپزشکی نیاز دارند، بایستی با درمانگاه روانپزشکی کودکان ونوجوانان BUP تماس بگیرند.
 • همه افرادی که در چارچوب خدمات درمانی و بهداشتی کار می‌کنند وظیفه حفظ اسرار را دارند.

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مشابه
بهداشت و درمان در کشور بلژیک بهداشت و درمان در کشور بلژیک

بهداشت و درمان در کشور بلژیک هنگامی که فردی به کشور بلژیک مهاجرت می کند یکی از مسائل مهمی که...

بهداشت و درمان در کشور بلغارستان بهداشت و درمان در کشور بلغارستان

بهداشت و درمان در کشور بلغارستان کشور بلغارستان ، کشوری در جنوب شرقی اروپا می باشد که پایتخ...

بهداشت و درمان در کشور رومانی بهداشت و درمان در کشور رومانی

بهداشت و درمان در کشور رومانی کشور رومانی ، کشوری در جنوب شرقی اروپا می باشد که پایتخت آن شه...

نظرات کاربران
Call Now Button