استان های کشور ژاپن

استان های کشور ژاپن
استان های کشور ژاپنReviewed by استان ها on Apr 10Rating: 4.5استان های کشور ژاپن کشور ژاپن با جمعیتی در حدود 128 میلیون نفر دهمین کشور پرجمعیت جهان می باشد و شهر توکیو از بزرگترین و گران ترین پایتخت های جهان است . کشور ژاپن به 8 ناحیه و 47 استان تقسیم شده است . این مقاله به موضوع استان های کشور ژاپن اختصاص داده شده است .

استان های کشور ژاپن

کشور ژاپن ، کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی می باشد که یکی از قدرت های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است . ژاپن ، کشوری کاملا محصور شده در آب می باشد که با مرزهای آبی با کشورهای چین ، کره جنوبی، کره شمالی و روسیه همسایه است . کشور ژاپن با جمعیتی در حدود ۱۲۸ میلیون نفر دهمین کشور پرجمعیت جهان می باشد و شهر توکیو از بزرگترین و گران ترین پایتخت های جهان است . کشور ژاپن به ۸ ناحیه و ۴۷ استان تقسیم شده است . این مقاله به موضوع استان های کشور ژاپن اختصاص داده شده است .

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقامت و تابعیت ژاپن مقاله ” اقامت در ژاپن ” را مطالعه بفرمایید .

برخی از استان های کشور ژاپن به شرح زیر می باشد :

 1. استان هوکایدو در کشور ژاپن

استان هوکایدو ، یکی از استان های کشور ژاپن و شمالی ترین استان این کشور می باشد که بزرگترین شهر این استان ، شهر ساپورو است .

 1. استان آئوموری در کشور ژاپن

استان آئوموری ، یکی از استان های ژاپن می باشد که در ناحیه توهوکو قرار دارد و مرکز این استان، شهر آئوموری می باشد .

 1. استان ایواته در کشور ژاپن

استان ایواته ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته ‌است و این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه توهوکو به حساب می آید . مرکز این استان شهر موریوکا است .

 1. استان میاگی در کشور ژاپن

استان میاگی ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته ‌است. استان میاگی از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه توهوکو محسوب می شود و مرکز این استان شهر سندای است.

 1. استان آکیتا در کشور ژاپن

استان آکیتا ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه توهوکو و در جزیرهٔ هونشو قرار دارد. مرکز این استان، شهر آکیتا می باشد .

 1. استان یاماگاتا در کشور ژاپن

استان یاماگاتا ، یکی از استان های ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته‌ است. استان یاماگاتا از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه توهوکو محسوب می شود و  مرکز این استان شهر یاماگاتا می باشد .

 1. استان فوکوشیما در کشور ژاپن

استان فوکوشیما ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیرهٔ هونشو و ناحیه توهوکو واقع شده و مرکز این استان، شهر فوکوشیما است.

 1. استان ایباراکی در کشور ژاپن

استان ایباراکی ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته ‌است. استان ایباراکی از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه کانتو محسوب می شود . مرکز این استان شهر میتو می باشد .

 1. استان توچیگی در کشور ژاپن

استان توچیگی ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته‌ است و از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه کانتو به حساب می آید. مرکز این استان شهر اوتسونومیا می باشد .

 1. استان گونما در کشور ژاپن

استان گونما ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته ‌است. استان گونما از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه کانتو به حساب می آید و مرکز این استان شهر مائه باشی است.

در مقاله ” مهاجرت به ژاپن ” به طور مفصل درباره شرایط مهاجرت به ژاپن اطلاعات کسب کنید .

 1. استان سایتاما در کشور ژاپن

استان سایتاما ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد و در ناحیه کانتو در جزیره هونشو قرار دارد. مرکز این استان شهر سایتاما است. استان سایتاما بخشی از ناحیه بزرگ شهری اطراف توکیو پایتخت می‌ باشد و گاه به عنوان حاشیه و حومه‌ های توکیو به شمار می آید .

استان های کشور ژاپن

استان های کشور ژاپن

 1. استان چیبا در کشور ژاپن

استان چیبا ، یکی از استان های ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته ‌است. این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه کانتو به حساب می آید و همچنین به علت مجاورت با توکیو، این استان بخشی از ناحیه توکیوی بزرگ محسوب می ‌شود . مرکز این استان شهر چیبا می باشد .

 1. استان توکیو در کشور ژاپن

استان توکیو ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در شرق جزیره هونشوی ژاپن واقع شده‌ است . مرکز این استان ، شهر توکیو می باشد که پاتیخت کشور ژاپن نیز می باشد .

 1. استان کاناگاوا در کشور ژاپن

استان کاناگالوا ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در ناحیه کانتو در جزیره هونشو واقع شده است و مرکز استان کاناگاوا، شهر یوکوهاما است. کاناگاوا بخشی از ناحیه توکیوی بزرگ به ‌شمار می ‌آید.

 1. استان نیگاتا در کشور ژاپن

استان نیگاتا ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته ‌است. استان نیگاتا از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوبو به حساب می آید و مرکز این استان شهر نیگاتا می باشد .

 1. استان تویاما در کشور ژاپن

استان تویاما ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که درجزیره هونشو قرار گرفته است . این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از از ناحیه چوبو به حساب می آید و مرکز این استان شهر تویاما می باشد .

 1. استان ایشیکاوا در کشور ژاپن

استان ایشیکاوا ، یکی از استان ‌های کشور ژاپن می باشد که از لحاظ جغرافیایی در ناحیه هوکوریکو در کرانه دریای ژاپن و در جزیره هونشو و از لحاظ تقسیم‌ بندی سیاسی در بخش چوبو واقع شده ‌است. مرکز استان ایشیکاوا، شهر کانازاوا می باشد .

 1. استان فوکوئی در کشور ژاپن

استان فوکوئی یکی از استانهای کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته ‌است. این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوبو به حساب می آید و مرکز این استان شهر فوکوئی می باشد .

 1. استان یاماناشی در کشور ژاپن

استان یاماناشی ، یکی از استانهای هونشوی ژاپن می باشد که به دریا راه ندارد. مرکز این استان شهر کوفو است .

 1. استان ناگانو در کشور ژاپن

استان ناگانو یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته‌ است. این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوبو به حساب می آید و مرکز این استان شهر ناگانو می باشد .

 1. استان گیفو در کشور ژاپن

استان گیفو ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در جزیره هونشو قرار گرفته ‌است . این استان از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه چوبو به حساب می آید و مرکز این استان شهر گیفو می باشد .

 1. استان شیزوئوکا در کشور ژاپن

استان شیزوئوکا ، یکی از استان های کشور ژاپن می باشد که در مجاورت اقیانوس آرام واقع شده‌ است و از نظر جمعیت در رده دهم استانهای ژاپن قرار گرفته است.

شرکت آتیه آفرینان ایرانیان به شما پیشنهاد می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” تحصیل در ژاپن ” را مطالعه فرمایید .

برخی دیگر از استان های کشور ژاپن به شرح زیر می باشد :

 1. استان شیگا در کشور ژاپن
 2. استان کیوتو در کشور ژاپن
 3. استان اوساکا در کشور ژاپن
 4. استان هیوگو در کشور ژاپن
 5. استان نارا در کشور ژاپن
 6. استان واکایاما در کشور ژاپن
 7. استان توتوری در کشور ژاپن
 8. استان شیمانه در کشور ژاپن
 9. استان اوکایاما در کشور ژاپن
 10. استان هیروشیما در کشور ژاپن
 11. استان یاماگوچی در کشور ژاپن
 12. استان توکوشیما در کشور ژاپن
 13. استان کاگاوا در کشور ژاپن
 14. استان اهیمه در کشور ژاپن
 15. استان کوچی در کشور ژاپن
 16. استان فوکوئوکا در کشور ژاپن
 17. استان ساگا در کشور ژاپن
 18. استان ناگاساکی در کشور ژاپن
 19. استان کوماموتو در کشور ژاپن
 20. استان اوئیتا در کشور ژاپن
 21. استان میازاکی در کشور ژاپن
 22. استان کاگوشیما در کشور ژاپن
 23. استان اوکیناوا در کشور ژاپن
 24. استان آیچی در کشور ژاپن
 25. استان میه یا می یه در کشور ژاپن

گروه آتیه آفرینان ایرانیان مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

  Menu