استان های کشور نروژ

کشور نروژ ، کشور پادشاهی مستقل و متمرکز می باشد که قلمروی آن بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی ، یان ماین و مجمع الجزایر سوالبارد در قطب شمال را شامل می شود . این کشور 385207 کیلومتر مربع مساحت دارد و از مشرق دارای یک نوار طولانی مرزی با سوئد بوده و همچنین از شمال شرقی با فنلاند و روسیه و از جنوب با تنگه اسکاژراک هم مرز است . سواحل نروژ طولانی می باشد و به اقیانوس اطلس و دریای بارنتز متصل است . از لحاظ تقسیمات کشوری نروژ ، این کشور از 19 استان تشکیل شده است که زیر نظر استانداران و شورای منتخب اداره می گردد. هر استان شامل چند بخشداری است . در این مقاله قصد داریم با استان های کشور نروژ بیشتر آشنا شویم .

برای اقامت و تابعیت در نروژ روش های متفاوتی وجود دارد شرکت آتیه آفرینان به شما توصیه می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” اقامت در نروژ ” را مطالعه فرمایید .

استان های کشور نروژ عبارتند از :

 • استان اوستفولد در کشور نروژ

استان اوستفولد ، یکی از استان ‌های کشور نروژ می باشد که در جنوب ‌شرقی آن واقع شده و هم ‌مرز با شهرستان آکرشوس و استان وسترا گوتلاند و ورملاند در سوئد است و از طریق خلیج به شهرستان ‌های بوسکرود و وستفولد راه دارد. مراکز اداری این استان در شهر سارپسبورگ واقع شده اند و بزرگ ‌ترین شهر آن فردریکستاد است.

 • استان آکرشوس در کشور نروژ

یکی از استان های نروژ ، استان آکرشوس نام دارد که این استان هم ‌مرز با استان ‌های هدمارک، اوپلاند، بوسکرود، اسلو و اوستفولد است و همچنین مرز کوتاهی با کشور سوئد دارد. استان آکرشوس در کشور نروژ با نیم میلیون جمعیت پس از اسلو دومین استان پرجمعیت در نروژ است و نام استان برگرفته از دژ آکرشوس می ‌باشد. سیستم اداری استان در شهر اسلو واقع شده، اما خودِ اسلو بخشی از این استان نیست.

 • استان اسلو در کشور نروژ

شهر اُسلو ، بزرگترین شهر و پایتخت کشور نروژ می باشد. همچنین تنها شهر نروژ است که خود یک استان و یک شهرستان نیز به ‌شمار می ‌آید.

 • استان هدمارک در کشور نروژ

استان هدمارک ، یکی از استان‌ های کشور نروژ می باشد که از سمت شمال با استان سور تروندلاگ، از سمت شرق با اوپلاند و از سمت جنوب با آکرشوس هم‌ مرز است.

 • استان بوسکرود در کشور نروژ

استان بوسکرود ، یکی از استان‌ های کشور نروژ می باشد که هم‌ مرز با استان ‌های آکرشوس، اسلو، اوپلاند، سون اوگ فوردان، هوردالاند، تلمارک و وستفولد است. مراکز اداری این استان در شهر درامن واقع شده اند.

 • استان وستفولد در کشور نروژ

یکی از استان ‌های نروژ ، استان وستفولد می باشد که هم ‌مرز با استان‌ های بوسکرود و تلمارک است. مراکز اداری استان در شهر تنسبرگ واقع شده اند و بزرگ‌ترین شهر آن سانفیور است. بدون در نظر گرفتن استان اسلو، این استان کم ‌مساحت‌ترین استان نروژ است.

 • استان تلمارک در کشور نروژ

استان تلمارک ، یکی از استان‌ های کشور نروژ می باشد که در جنوب شرقی نروژ و در کنار تنگه اسکاژراک قرار دارد. این استان تا سال ۱۹۱۹ میلادی «براتسبرگ آمت» نامیده می ‌شد.

 • استان اوست اَگْدِر در کشور نروژ

یکی از استان های کشور نروژ ، استان اوست اَگْدِر می باشد که این استان هم‌ مرز با استان‌ های تلمارک، روگالاند و وست اَگْدِر است. مراکز اداری این استان در شهر آرندال واقع شده‌ اند .

 • استان وِست اَگْدِر در کشور نروژ

یکی از استان‌ های نروژ ، استان وِست اَگْدِر می باشد که از غرب با روگالاند و از شرق با اوست اگدر هم ‌مرز است. مراکز اداری استان در شهر کریستیان‌ ساند واقع شده اند که بزرگ ‌ترین شهر آن نیز هست.

یکی از روش های مهاجرت به نروژ از طریق تحصیل می باشد شما می توانید در مقالات دیگر به طور مفصل درباره راه های دیگر ” مهاجرت به نروژ ” اطلاعات کسب کنید .

 • استان روگالاند در کشور نروژ

استان روگالاند در کشور نروژ ، یکی از استان‌ های این کشور می باشد که در منطقه نروژ غربی واقع شده و هم‌مرز با استان‌های هوردالاند، تلمارک، اوست آدر , وست آدر است. این استان مرکز صنعتی مواد نفتی کشور نروژ می باشد و به همین دلیل پایین‌ ترین میزان بیکاری در کشور به میزان ۱٫۱ درصد را دارد.

 • استان هوردالاند در کشور نروژ

یکی از استان ‌های کشور نروژ، استان هوردالاند می باشد که هم‌ مرز با استان‌ های سون اوگ فیوردانه، بوسکرود، تلمارک و روگالاند است. استان هوردالاند در کشور نروژ پس از اسلو و آکرشوس پرجمعیت ‌ترین استان نروژ می باشد و مراکز اداری استان در شهر برگن واقع شده است.

استان های کشور نروژ

استان های کشور نروژ

 • استان سون او فیوردانه در کشور نروژ

استان سون او فیوردانه ، یکی از استان‌ های نروژ می باشد که هم ‌مرز با استان‌ های موره او رومسدال، اوپلاند، بوسکرود و هوردالاند است. مراکز اداری این استان در شهر هرمانسورک قرار دارند و بزرگ‌ ترین شهر آن فیورده است.

 • استان موره او رومسدال در کشور نروژ

یکی از استان ‌های نروژ ، استان موره او رومسدال می باشد که در شمالی‌ ترین منطقه نروژ غربی واقع شده‌ است. این استان هم ‌مرز با استان‌ های سور تروندلاگ، اوپلاند و سون او فیوردانه می باشد و در حالی‌ که بزرگ ‌ترین شهر این استان اولسوند است و مراکز اداری استان در شهر مولده واقع شده‌ است.

 • استان سور تروندلاگ در کشور نروژ

یکی از استان‌ های کشور نروژ ، استان سور تروندلاگ می باشد که در ناحیه تروندلاگ آن واقع شده و هم‌ مرز با استان‌ های نورد تروندلاگ، اوپلاند، مور او رومسدال و هدمارک است. در غرب این استان دریای نروژ و در شرق آن سوئد قرار دارد.

 • استان نورد تروندلاگ در کشور نروژ

یکی از استان‌ های نروژ ، استان نورد تروندلاگ می باشد که در بخش شمالی منطقه تروندلاگ واقع شده است. در سال ۲۰۱۰ این استان از جمعیت لحاظ چهارمین استان پرجمعیت نروژ می ‌باشد.

 • استان نوردلاند یا نورلان در کشور نروژ

استان نوردلاند یا نورلان ، یکی از استان‌ های کشور نروژ می باشد که در منطقه نروژ شمالی واقع شده ‌است. این استان از شمال با استان ترومس، از جنوب با نورد تروندلاگ، از شرق با استان نوربوتن در سوئد، از جنوب‌شرقی با استان وستربوتن، و از غرب با اقیانوس اطلس (دریای نروژ) هم ‌مرز است. مراکز اداریِ استان در شهر بودو واقع شده اند و جزیره شمالی یان ماین از ۱۹۹۵ میلادی زیر نظر این استان اداره می ‌شود.

 • استان ترومس در کشور نروژ

استان ترومس ، یکی از استان‌ های شمالیِ کشور نروژ می باشد که از شمال‌ شرقی با فینمارک و از جنوب ‌غربی با نوردلاند هم‌ مرز است. همچنین این استان از سمت جنوب با استان نوربوتن سوئد هم ‌مرز است و در جنوب‌شرقی نیز مرز کوتاهی با استان لاپ‌ لند فنلاند دارد و از سمت شرق نیز به دریای نروژ (اقیانوس اطلس) متصل است.مرکز این استان شهرِ ترومسو (ترومسا) می باشد .

در مقاله ” تحصیل در نروژ ” به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در نروژ اطلاعات کسب کنید .

 • استان فینمارک در کشور نروژ

استان فینمارک در کشور نروژ ، نام یکی از استان های این کشور می باشد که در بخش شمالی و شرقی نروژ قرار دارد. از طریق زمین با ترومز از غرب و با فنلاند از جنوب و با روسیه (استان مورمانسک) مرز دارد و از طریق دریا به دریاهای دریای نروژ (اقیانوس اطلس) و دریای بارنتز (اقیانوس منجمد شمالی) محدود می باشد .

 

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیلی در اروپا

به این نوشته رای بدهید
مقالات مشابه
بازار کار رشته زبان در آلمان بازار کار رشته زبان در آلمان

بازار کار رشته زبان در آلمان را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. هر سال فارغ التحصیلان رش...

تقسیمات کشوری اتریش تقسیمات کشوری اتریش

تقسیمات کشوری اتریش کشور اتریش یکی از کشورهای اروپای مرکزی می باشد که پایتخت آن شهر وین است...

دانشگاه دامپزشکی وین اتریش دانشگاه دامپزشکی وین اتریش

دانشگاه دامپزشکی وین اتریش (Veterinärmedizinische Universität Wien) دانشگاه دامپزشکی وین اتریش و به اختصار V...

مهاجرت به لیختن اشتاین از طریق سرمایه گذاری مهاجرت به لیختن اشتاین از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت و تابعیت ازطریق سرمایه گذاری در لیختن اشتاین (Liechtenstein) از میان روش های مختلف در خص...

نظرات کاربران