کشور سوئد ، کشوری در شمال اروپا در شبه جزیره اسکاندیناوی می باشد که از غرب با کشور نروژ، از شمال شرق با کشور فنلان ، از شرق با خلیج بوتنی، از جنوب شرقی با دریای بالتیک و از جنوب غربی با کشور دانمارک همسایه است. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور، استکهلم می باشد. کشور سوئد با مساحت 449964 کیلومتر مربع، کمابیش اندازه عراق و چهارمین  کشور بزرگ اروپا (پنجمین کشور بزرگ اروپا با احتساب بخش اروپایی روسیه از نظر مساحت) است. استان های کشور سوئد بخشی از تقسیمات کشوری سوئد می باشند که از لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی تقسیم شده اند و کشور سوئد دارای 25 استان  است. در این مقاله قصد داریم شما را با استان های کشور سوئد بیشتر آشنا کنیم.

استان های کشور سوئد عبارتند از :

 1. استان اسکونه در کشور سوئد

استان اسکونه، یکی از استان های سوئد در جنوب این کشور می باشد که به شکل دماغه‌ای شبیه به یک شبه ‌جزیره در جنوبی ‌ترین نقطه کشور سوئد قرار دارد که توسط آبهای دریای بالتیک از سوی شرق و جنوب، تنگه اورِسوند از غرب و آبهای تنگه کَتِگات از شمال غرب احاطه شده‌ است. این استان از شمال با استان‌های هالاند و اسمولاند و از شمال شرق با استان بِلِکینگه هم ‌مرز است و مرکز آن شهر مالمو می ‌باشد.

 1. استان اسمُلاند در کشور سوئد

استان اسمُلاند ، یکی از استان ‌های کشور سوئد می باشد که در جنوب این کشور واقع شده ‌است. این استان با استان‌ های بلکینگه، اسکونه، هاللاند، وسترگوتلاند، اوسترگوتلاند و جزیره اولاند در دریای بالتیک مرز مشترک دارند. استان اسملاند از ۵ شهرستان تشکیل شده ‌است.

توصیه شرکت آتیه آفرینان ایرانیان برای اقامت و تابعیت در سوئد ، مشاوره از مشاوران آتیه آفرینان ایرانیان و مطالعه مقاله ” اقامت در سوئد ” است.

استان های کشور سوئد

 1. استان اُنگِرمانلاند در کشور سوئد

استان اُنگِرمانلاند ، یکی از استان‌ های سوئد می باشد که در شمال این کشور قرار دارد و با استان ‌های یمتلاند، مدلپاد، لاپلاند، وستربوتن و خلیج بوتنی مرز مشترک دارد. استان انگرمانلاند ، ششمین استان از لحاظ بزرگی در سوئد است.

 1. استان اوپلاند در کشور سوئد

استان اوپلاند ، یکی از استان ‌های کشور سوئد است که در ساحل شرقی این کشور قرار دارد. پایتخت کشور سوئد، شهر استکهلم در این استان قرار دارد. این استان با استان‌های وستمانلاند، سودرمانلاند و گستریکلاند و همچنین دریاچه مارلن و دریای بالتیک هم مرز می باشد.

 1. استان اوسترگوتلاند در کشور سوئد

استان اوسترگوتلاند ، یکی از استان ‌های سوئد می باشد که در جنوب این کشور قرار دارد و با استان ‌های سودرمانلاند، نرکه، وسترگوتلاند، اسملاند و دریای بالتیک هم مرز است.

 1. استان اولند در کشور سوئد

استان اولند ، یکی از استان های کشور سوئد و دومین جزیره بزرگ این کشور واقع در دریای بالتیک می باشد که در جنوب شرقی سوئد قرار گرفت است.

 1. استان بلکینگ در کشور سوئد

استان بلکینگ ، یکی از استان ‌های کشور سوئد می باشد که در جنوب این کشور قرار دارد و هم مرز با استان‌ های اسکونه و اسمالند و همچنین دریای بالتیک است. استان بلکینگ از ۵ دهستان تشکیل شده است .

 1. استان بوهوسلن در کشور سوئد

استان بوهوسلن ، یکی از استان‌ های سوئد می باشد که در سواحل غربی این کشور واقع شده است و با استان‌ های دالسلاند و وسترگوتلاند و همچنین کشور نروژ و دریای شمال مرز مشترک دارد.

 1. استان دالارنا در کشور سوئد

استان دالارنا ، یکی از استان‌ های کشور سوئد می باشد که در مرکز این کشور قرار دارد.

 1. استان دالسلاند در کشور سوئد

استان دالسلاند ، یکی از استان‌ های سوئد می باشد که در جنوب غربی این کشور قرار دارد که از جنوب غربی با بوهوسلن، از غرب با نروژ، از شمال و شمال شرقی با ورملاند، از شرق با دریاچه وانم و از شرق و جنوب با وسترگوتلاند هم مرز است.

استان دالسلاند در کشور سوئد

 1. استان سودرمانلاند در کشور سوئد

استان سودرمانلاند ، یکی از استان‌ های کشور سوئد می باشد که در سواحل جنوب شرقی این کشور واقع شده ‌است و با استان‌ های اوسترگوتلاند، وستمانلاند، نرکه و اوپلاند و همچنین دریاچه مارلن و دریای بالتیک هم ‌مرز است. در حال حاضر سودرمانلاند ثروتمندترین استان در میان استان‌های سوئد می باشد .

 1. استان گستریکلاند در کشور سوئد

استان گستریکلاند ، یکی از استان ‌های کشور سوئد می باشد که در ساحل شرقی این کشور واقع شده است و با استان‌های هلسینگلاند، دالارنا، وستمانلاند و اوپلاند و همچنین خلیج بوتنی مرز مشترک دارد.

 1. استان گوتلاند در کشور سوئد

استان گوتلاند ، یک شهر و استان از کشور سوئد می باشد که بزرگترین جزیره در دریای بالتیک است که دارای مساحت ۳٫۱۴۰ کیلومتر مربع است و کمتر از یک درصد از خاک سوئد را تشکیل می‌ دهد. این استان همچنین شامل چند جزیره کوچک در شمال و غرب جزیره اصلی می باشد.

 1. استان لاپلاند در کشور سوئد

استان لاپلاند ، یکی از استان‌ های کشور سوئد می باشد که در شمال این کشور قرار دارد و با استان ‌های انگرمانلاند، یمتلاند، نوربوتن و وستربوتن و همچنین کشورهای نروژ و فنلاند هم مرز است . این استان تقریبا” یک چهارم مساحت سوئد را شامل می شود و بزرگترین استان سوئد به حساب می آید.

 1. استان مدلپاد در کشور سوئد

استان مدلپاد ، یکی از استان ‌های کشور سوئد می باشد که در شمال سوئد قرار دارد و با استان‌ های انگرمانلاند، هریدالن، یمتلاند و خلیج بوتنی هم مرز است. دلیل نام‌ گذاری این استان این است که آن بین دو رودخانه بزرگ کشور سوئد واقع شده ‌است.

 1. استان نرکه در کشور سوئد

استان نرکه ، یکی از استان‌ های کشور سوئد می باشد که در مرکز این کشور قرار دارد و با استان‌ های سودرمانلاند، وستمانلاند، ورملاند، وسترگوتلاند و اوسترگوتلاند مرز مشترک دارد.

 1. استان نوربوتن در کشور سوئد

استان نوربوتن ، یکی از استان ‌های کشور سوئد می باشد که در شمال این کشور قرار دارد و از جنوب با وستربوتن، از غرب با لاپلند و از شرق با فنلاند هم مرز است . مرکز این استان شهر لولئو می باشد . لازم به ذکر است که کلیسای گاملستاد در این استان در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

یکی از روش های مهاجرت به سوئد از طریق تحصیل می باشد شما می توانید در مقالات دیگر به طور مفصل درباره راه های دیگر ” مهاجرت به سوئد ” اطلاعات کسب کنید .

 1. استان ورملاند در کشور سوئد

استان ورملاند ، یکی از استان های کشور سوئد می باشد که در میانه غرب این کشور واقع شده است و با استان ‌های وسترگوتلاند، وستمانلاند، دالارنا، دالسلاند و نرکه و همچنین کشور نروژ هم ‌مرز است.

 1. استان وستربوتن در کشور سوئد

استان وستربوتن ، یکی از استان ‌های کشور سوئد می باشد که در شمال این کشور قرار دارد و با استان ‌های انگرمانلاند، لاپلاند و خلیج بوتنی هم مرز است. دلیل نام‌گذاری این استان همین خلیج است.

 1. استان وستریوتلاند در کشور سوئد

استان وستریوتلاند ، یکی از استان های کشور سوئد می باشد که در جنوب غربی این کشور قرار دارد و با استان‌ های اوسترگوتلاند، نرکه، ورملاند، دالسلاند، بوهوسلن، اسملاند و هاللاند مرز مشترک دارد . همچنین این استان دو دریاچه بزرگ سوئد هم در مرزهای این استان قرار دارد.

 1. استان وستمانلاند در کشور سوئد

استان وستمانلاند ، یکی از استان های کشور سوئد می باشد که در میانه این کشور قرار دارد و با استان‌ های دالارنا، ورملاند، نرکه، سودرمانلاند و اوپلاند مرز مشترک دارد.

 1. استان هاللاند در کشور سوئد

استان هاللاند ، یکی از استان های سوئد می باشد که در ساحل غربی این کشور قرار دارد و با استان ‌های اسملاند، وسترگوتلاند و اسکونه و همچنین دریای کاتگات هم مرز است.

 1. استان هریدالن در کشور سوئد

استان هریدالن ، یکی از استان‌ های کشور سوئد است که در مرکز این کشور واقع شده است. این استان با کشور نروژ و همچنین استان‌های مدلپاد، هلسینگلاند، دالارنا و یمتلاند هم مرز است. در ابتدا این استان به نروژ تعلق داشت ولی بر طبق قراردادی در سال ۱۶۴۵ به سوئد واگذار شد.

استان هریدالن در کشور سوئد

 1. استان هلیسنگلاند در کشور سوئد

استان هلیسنگلاند ، یکی از استان های کشور سوئد می باشد که در مرکز این کشور قرار دارد و با استان ‌های مدلپاد، هریدالن، دالارنا، گستریکلاند و خلیج بوتنی هم مرز است.

در مقاله ” تحصیل در سوئد ” به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در سوئد اطلاعات کسب کنید.

 1. استان یمتلاند در کشور سوئد

استان یمتلاند ، یکی از استان های کشور سوئد می باشد که در میانه این کشور قرار دارد و با استان ‌های هریدالن، مدلپاد، انگرمانلاند و لاپلاند و همچنین کشور نروژ مرز مشترک دارد.

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مشابه
تحصیل در سوئد تحصیل در سوئد

تحصیل در سوئد به دلیل در دسترس بودن امکانات رفاهی پیشرفته، رویای بسیاری از دانشجویان است. د...

کار در سوئد کار در سوئد

کار در سوئد برای ایرانیان همواره مورد توجه بوده است و متقاضیان زیادی نیز از طریق کار قصد مه...

مهاجرت به سوئد مهاجرت به سوئد

مهاجرت به سوئد دقیقا چه مزایا و معایبی دارد؟ برای مهاجرت به کشور سوئد چه شرایطی باید داشته ...

نظرات کاربران
Call Now Button