استان های کشور ایتالیا

استان های کشور ایتالیا
استان های کشور ایتالیاReviewed by استان ها on Apr 6Rating: 4.0استان های کشور ایتالیا از نظر جغرافیایی کشور ایتالیا به 20 ناحیه تقسیم می شود که پنج تا از آنها دارای نوعی خودمختاری در وضع قوانین محلی هستند . از طرفی دیگر کشور ایتالیا به 110 استان و 8100 شهرداری تقسیم می شود که در این مقاله قصد داریم با استان های کشور ایتالیا آشنا شویم .

استان های کشور ایتالیا

کشور ایتالیا با نام رسمی جمهوری ایتالیا ، کشوری در جنوب قاره اروپا می باشد که پایتخت آن شهر رم است . این کشور از شبه جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردنی در دریای مدیترانه تشکیل شده است . امروزه کشور ایتالیا ، کشوری توسعه یافته می باشد و جز گروه هشت محسوب می شود . این کشور ، پنجمین کشور پرجمعیت اروپا و بیست و سومین کشور پرجمعیت دنیا است . از نظر جغرافیایی کشور ایتالیا به ۲۰ ناحیه تقسیم می شود که پنج تا از آنها دارای نوعی خودمختاری در وضع قوانین محلی هستند . از طرفی دیگر کشور ایتالیا به ۱۱۰ استان و ۸۱۰۰ شهرداری تقسیم می شود که در این مقاله قصد داریم با استان های کشور ایتالیا آشنا شویم .

شرکت آتیه آفرینان ایرانیان به شما پیشنهاد می کند برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” تحصیل در ایتالیا ” را مطالعه فرمایید .

استان های کشور ایتالیا بر پایه منطقه و به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند :

ناحیه آبروتزو کشور ایتالیا شامل استان های زیر است :

 • استان کییتی در کشور ایتالیا
 • استان لاکویلا در کشور ایتالیا
 • استان پسکارا در کشور ایتالیا
 • استان تیرامو در کشور ایتالیا

ناحیه آپولیا کشور ایتالیا دارای استان های زیر است :

 • استان بارلتا-آندریا-ترانی در کشور ایتالیا
 • استان بریندیسی در کشور ایتالیا
 • استان تارانتو در کشور ایتالیا
 • استان فوجا در کشور ایتالیا
 • استان لچه در کشور ایتالیا
 • استان باری در کشور ایتالیا

ناحیه باسیلیکاتا کشور ایتالیا شامل استان های زیر است  :

 • استان ماترا در کشور ایتالیا
 • استان پوتنزا در کشور ایتالیا

ناحیه کالابریا کشور ایتالیا دارای استان های زیر است :

 • استان کاتانزارو  در کشور ایتالیا
 • استان کزنتزا  در کشور ایتالیا
 • استان رجیو کالابریا  در کشور ایتالیا
 • استان ویبو والنتیا  در کشور ایتالیا
 • استان کروتون  در کشور ایتالیا

در ناحیه کامپانیا کشور ایتالیا ، استان های زیر وجود دارد :

 • استان بنونتو در کشور ایتالیا
 • استان ناپل در کشور ایتالیا
 • استان سالرنو در کشور ایتالیا
 • استان کسرتا در کشور ایتالیا
 • استان آولینو در کشور ایتالیا

در ناحیه امیلیا-رومانیا کشور ایتالیا استان های زیر وجود دارد :

 • استان فرارا در کشور ایتالیا
 • استان رجو امیلیا  در کشور ایتالیا
 • استان ریمینی در کشور ایتالیا
 • استان راونا در کشور ایتالیا
 • استان بولونیا در کشور ایتالیا
 • استان مودنا در کشور ایتالیا
 • استان پارما در کشور ایتالیا
 • استان فورلی-چسنا در کشور ایتالیا
 • استان پیاچنزا در کشور ایتالیا

در ناحیه فریولی ونتزیا جولیا کشور ایتالیا ، استان های زیر وجود دارد :

 • استان پوردنونه  در کشور ایتالیا
 • استان اودینه در کشور ایتالیا
 • استان تریسته  در کشور ایتالیا
 • استان گوریتزیا در کشور ایتالیا

ناحیه لاتزیو کشور ایتالیا دارای استان های زیر می باشد :

 • استان لاتینا  در کشور ایتالیا
 • استان ریتی در کشور ایتالیا
 • استان فروزینونه در کشور ایتالیا
 • استان رم در کشور ایتالیا
 • استان ویتربو  در کشور ایتالیا

استان های ناحیه لیگوریا کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد :

 • استان جنوا در کشور ایتالیا
 • استان ایمپریا در کشور ایتالیا
 • ستان ساونا در کشور ایتالیا
 • استان لا اسپتزیا در کشور ایتالیا

استان ‌های ناحیه لمباردی کشور ایتالیا به قرار زیر می باشد :

 • استان لکو در کشور ایتالیا
 • استان مونتزا و بریانتزا در کشور ایتالیا
 • استان پاویا در کشور ایتالیا
 • استان برگامو در کشور ایتالیا
 • استان برشا در کشور ایتالیا
 • استان سوندریو در کشور ایتالیا
 • استان وارزه در کشور ایتالیا
 • استان لودی  در کشور ایتالیا
 • استان مانتووا در کشور ایتالیا
 • استان کومو  در کشور ایتالیا
 • استان میلان در کشور ایتالیا
 • استان کریمونا در کشور ایتالیا

استان‌ های ناحیه مارکه کشور ایتالیا عبارتند از :

 • استان پزارو و اوربینو در کشور ایتالیا
 • استان فرمو در کشور ایتالیا
 • استان آنکونا در کشور ایتالیا
 • استان اسکولی پیچنو در کشور ایتالیا
 • استان ماچراتا  در کشور ایتالیا

استان ‌های ناحیه مولیز کشور ایتالیا شامل موارد زیر می باشد :

 • استان کامپوباسو در کشور ایتالیا
 • استان ایسرنیا در کشور ایتالیا

استان ‌های ناحیه پیمونت کشور ایتالیا به قرار زیر می باشد :

 • استان تورین در کشور ایتالیا
 • استان بیه‌ لا در کشور ایتالیا
 • استان وربانو-کوزیو-اوسولا در کشور ایتالیا
 • استان ورسلی در کشور ایتالیا
 • استان آلساندریا در کشور ایتالیا
 • استان آسته  در کشور ایتالیا
 • استان کونیو در کشور ایتالیا
 • استان نووارا در کشور ایتالیا

استان‌ های ناحیه ساردنی کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد :

 • استان نیورو در کشور ایتالیا
 • استان کربنیا-اگلیسیاز درکشور ایتالیا
 • استان کالیاری در کشور ایتالیا
 • استان ساساری در کشور ایتالیا
 • استان اگلیاسترا  در کشور ایتالیا
 • استان البیا تمپیو  در کشور ایتالیا
 • استان مدیو کمپیدانو در کشور ایتالیا
 • استان اریستانو درکشور ایتالیا

استان‌ های ناحیه سیسیل کشور ایتالیا عبارتند از :

 • استان آگریجنتو در کشور ایتالیا
 • استان سیراکوز در کشور ایتالیا
 • استان راگوسا در کشور ایتالیا
 • استان مسینا  در کشور ایتالیا
 • استان تراپانی در کشور ایتالیا
 • استان انا در کشور ایتالیا
 • استان کالتانیستا در کشور ایتالیا
 • استان کاتانیا در کشور ایتالیا
 • استان پالرمو درکشور ایتالیا

استان‌ های ناحیه ترنتینو آلتو آدیجه کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد :

 • استان تیرول جنوبی در کشور ایتالیا
 • استان ترنتینو در کشور ایتالیا

استان‌ های ناحیه توسکانی کشور ایتالیا عبارتند از :

 • استان فلورانس در کشور ایتالیا
 • استان گروستو در کشور ایتالیا
 • استان پیستویا در کشور ایتالیا
 • استان لوکا در کشور ایتالیا
 • استان آرزو  در کشور ایتالیا
 • استان لیورنو در کشور ایتالیا
 • استان ماسا و کارارا در کشور ایتالیا
 • استان پیزا در کشور ایتالیا
 • استان پراتو در کشور ایتالیا
 • استان سینا در کشور ایتالیا

استان ‌های ناحیه اومبریا کشور ایتالیا به شرح زیر می باشد :

 • استان ترانی در کشور ایتالیا
 • استان پروجا در کشور ایتالیا

استان‌ های ناحیه ونتو کشور ایتالیا عبارتند از:

 • استان ورونا در کشور ایتالیا
 • استان ویچنزا  در کشور ایتالیا
 • استان ونیز در کشور ایتالیا
 • استان بلونو در  کشور ایتالیا
 • استان روویگو در کشور ایتالیا
 • استان ترویزو در کشور ایتالیا
 • استان پادووا  در کشور ایتالیا
استان های کشور ایتالیا

استان های کشور ایتالیا

در مقاله ” مهاجرت به ایتالیا ” به طور مفصل درباره شرایط مهاجرت به ایتالیا اطلاعات کسب کنید .

در ادامه قصد داریم برخی از مهمترین استان های کشور ایتالیا را خدمت شما عزیزان جهت آشنایی معرفی نماییم :

 • استان پوتنزا در کشور ایتالیا

استان پوتنزا از استان ‌های کشور ایتالیا می باشد  در جنوب این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر پوتنزا و زیرمجموعه ناحیه باسیلیکاتا  است .

 • استان کاتانزارو در کشور ایتالیا

استان کاتانزارو از استان‌ های کشور ایتالیا می باشد در جنوب این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر کاتانزارو و زیرمجموعه ناحیه کالابریا است .

 • استان ناپل در کشور ایتالیا

استان ناپل از استان‌ های کشور ایتالیا می باشد که در جنوب این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر ناپل و زیرمجموعه ناحیه کامپانیا است .

 • استان بولونیا در کشور ایتالیا

استان بولونیا ، از استان ‌های کشور ایتالیا می باشد که در مرکز این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر بولونیا و زیرمجموعه ناحیه امیلیا-رومانیا است .

 • استان تریسته در کشور ایتالیا

استان تریسته از استان‌ های کشور ایتالیا می باشد که در منتهی ‌الیه شمال شرق این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر تریسته و زیرمجموعه ناحیه فریولی ونتزیا جولیا است .

 • استان رم در کشور ایتالیا

استان رم یکی از استان‌ های ناحیه لاتزیو در ایتالیا می باشد و مرکز این استان، شهر رم است.

 • استان میلان در کشور ایتالیا

استان میلان به مرکزیت شهر میلان، یکی از استان ‌های ناحیه لمباردی در شمال ایتالیا می باشد که در شمال خود با استان‌ های وارزه و مونتزا و بریانتزا، در شرق با استان‌های برگامو، کریمونا و لودی، در جنوب با استان پاویا و در غرب با استان نووارا در ناحیه پیدمونت هم ‌مرز است.

 • استان کامپوباسو در کشور ایتالیا

استان کامپوباسو از استان ‌های کشور ایتالیا می باشد و در مرکز این کشور قرار دارد. مرکز این استان شهر کامپوباسو و زیرمجموعه ناحیه مولیز است .

 • استان کالیاری در کشور ایتالیا

استان کالیاری ، یکی از استان ‌های جزیره ساردنی ایتالیا است و مرکز این استان شهر کالیاری می باشد.

 • استان فلورانس در کشور ایتالیا

استان فلورانس ، استانی در ناحیه توسکانی در کشور ایتالیا می باشد و شهر فلورانس مرکز این استان و هم چنین ناحیه توسکانی است .

 • استان پروجا در کشور ایتالیا

استان پروجا ، استانی در مرکزی کشور ایتالیا می باشد که در منطقه اومبریا قرار دارد و مرکز آن شهر پروجا است.

 • استان ونیز در کشور ایتالیا

استان ونیز ، یکی از استان های کشور ایتالیا می باشد که در شمال این کشور قرار دارد و مرکز این استان شهر ونیز است .

 • استان لاکویلا در کشور ایتالیا

استان لاکویلا یکی از استان های کشور ایتالیا می باشد که در جنوب مرکزی این کشور قرار دارد و مرکز این استان شهر لاکویلا و زیرمجموعه ناحیه ابروتزو است . این استان بزرگترین و پرجمعیت ‌ترین استان ناحیه ابروتزو می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقامت و تابعیت ایتالیا مقاله ” اقامت در ایتالیا ” را مطالعه بفرمایید .

 • استان باری در کشور ایتالیا

استان باری ، یکی از استان‌ های ناحیه آپولیای ایتالیا می باشد و مرکز آن شهر باری است .استان باری ، در شرق خود با دریای آدریاتیک، در غرب با باسیلیکاتا (استان‌های ماترا و پوتنزا) ، در شمال با استان بارلتا-آندریا-ترانی و در جنوب با استان‌ های تارانتو و بریندیسی هم ‌مرز است.

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

  Menu