همانطور که در مقاله های “حقوق مهاجرت” به بررسی روش های مهاجرت پرداختیم و در مورد “اخذ تابعیت و اقامت از طریق تولد فرزند” که یکی از روش های مهاجرت می باشد توضیحات کاملی نیز ارایه دادیم و قول داده بودیم که با مقاله ای به بررسی روش ها و قوانین کشورهای مختلف در این زمینه  بپردازیم، لذا در اینجا یک مقاله مرجع و کامل را برای شما دوستان عزیز فراهم کرده ایم.

شرایط اقامت از طریق تولد فرزند در سوئد

اخذ تابعیت در سوئد از طریق خون است مگر اینکه تصویب قوانین جدید این وضع را تغییر دهد. هرچند دربسیاری از کشورها  تولد در آن کشور عامل اصلی اخذ تابعیت نیست ولیکن از موارد تاثیرگذار محسوب می شود. خون به معنای این است که تابعیت شخصی ناشی از نسب است و به محض تولد تابعیت پدر و مادر خود را میگیرد.

همانطور که گفته شد تابعیت در کشور سوئد از طریق خون انجام می گیرد در واقع با تولد یک فرد در کشور سوئد، طفل تابعیت والدین خود را به دست می آورد و به دنیا آمدن فرد در خاک آن کشور روی آن طفل تاثیری نمی گذارد.

شما میتوانید برای به دست آوردن تابعیت یک کشور راه های دیگر را انتخاب کنید و فرزندان شما از طریق شما تابعیت کشور سوئد را به دست آورند.

به توضیح مختصری در رابطه با تابعیت و ماهیت

تابعیت پیوندی است که فردی را به ملت مشخصی مربوط می‌سازد و تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت را می سازد و یک رابطه‌ای است بین شخص و دولت که فرد تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌ حق می‌نماید. چنین رابطه‌ای، شخص تبعه را مطمئن می‌سازد که در رفتار و داد و ستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده و متمتع خواهند شد.

در کل تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی مشخص شده مرتبط می‌ سازد.

در رابطه با اخذ تابعیت سوئد از طریق تولد می توان بیان نمود که کشورهای جهان برای ایجاد تابعیت از دو قاعده «خاک»  و «خون» به طور جداگانه استفاده میکنند و یا از ترکیبی از آنها در واقع هم از طریق خون و هم از طریق خاک نیز استفاده می کنند. طبق قاعده خاک که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می کنند هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود صرف نظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمی آید. در واقع با متولد شدن در یک کشور تابعیت آن کشور را به دست می آورند. به طور مثال اگر فردی در کشور آمریکا متولد شود و صرف نظر از اینکه پدر یا مادر آن فرد تبعه کدام کشور باشند آن طفل تابعیت آن کشور را به دست می آورد و تبعه ی آمریکا محسوب می شود.

همچنین در ادامه مبحث  اخذ تابعیت سوئد از طریق تولد شایان ذکر است که در قاعده خون که معمولاً از سوی کشورهای فرستنده مهاجر برای ایجاد تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطه ای از جهان متولد شود به تابعیت کشور والدینش درمی آید. به عنوان مثال اگر فردی در کشور ایران متولد شود صرف نظر اینکه در کشور ایران متولد شده است تابعیت پدر و مادر خود را به دست می آورد.

البته علاوه بر این نوع تابعیت که از آن به عنوان تابعیت طبیعی یاد می شود نوع دیگر تابعیت، تابعیت اکتسابی است که اشخاص بزرگسال می توانند طبق مقررات با ترک یا حتی حفظ تابعیت اولیه خود به تابعیت کشور دیگری درآیند.

بنابراین در خصوص اخذ تابعیت سوئد از طریق تولد لازم است که شما عزیزان بدانید هرکس که دارای تابعیت ایرانی از طریق تولد شد نمی تواند این تابعیت را انتخاب کند بلکه تابعیت بر او تحمیل می شود. ترک این نوع تابعیت نیز مستلزم رعایت شرایط حقوقی خاص می باشد. برای مثال : ماده  ۹۸۸ قانون مدنی مقرر نموده اتباع ایرانی نمی توانند ترک تابعیت کنند مگر با رعایت 4 شرط مذکور در ماده فوق.

اخذ تابعیت در سوئد از طریق خون بوده مگر که تصویب قوانین جدید این وضع را تغییر دهد. هرچند دربسیاری از کشورها  تولد در آن کشور عامل اصلی اخذ تابعیت نیست ولیکن از موارد تاثیرگذار محسوب  می شود. خون به معنای این که تابعیت شخصی ناشی از نسب است و به بدو تولد تابعیت پدر ومادر خود را داشته باشد، منطقی ودرست است .

همانطور که گفته شد تابعیت در کشور سوئد از طریق خون انجام می گیرد در واقع با متولد شدن یک فرد در کشور سوئد، طفل تابعیت والدین خود را به دست می آورد و به دنیا آمدن فرد در خاک آن کشور روی آن طفل تاثیری نمی گذارد.

اگر فرزند شما بعد از 1 آپریل 2015 متولد شده و یکی از والدین شهروند سوئد باشد، در هنگام تولد بدون توجه به جایی که متولد می شود به یک شهروند سوئدی تبدیل خواهد شد.به این کودک تحت شرایط زیر شهروندی سوئد داده می شود:

 • یکی از والدین یک شهروند سوئدی باشد، مهم نیست اگر کودک در سوئد یا خارج از کشور متولد شود.
 • پدر و مادر مرحوم فرزند تا هنگام مرگ شان شهروند سوئد بوده باشند.

تابعیت کشور سوئد از طریق تولد فرزند

تابعیت کشور سوئد در صورت داشتن موارد زیر می تواند از طریق تولد برای کودک حاصل شود:

 • در صورتی که مادر کودک تبعه کشور سوئد باشد تابعیت مادر به فرزند سرایت می کند . مادر سوئدی به طور خودکار تابعیت را به کودکش می دهد .حتی اگر کودکش در کشور دیگری متولد شود .
 • اگر مرد سوئدی با زن خارجی ازدواج رسمی کند فرزند آنها سوئدی است حتی اگر فرزند آنها خارج از کشور سوئد متولد شده باشد .
 • کودکی که از یک مرد سوئدی و یک زن خارجی در خارج از کشور سوئد به دنیا آمده باشند و پدر و مادر با یکدیگر ازدواج نکرده باشند . اگر پدر و مادر تا قبل از ۱۸ سالگی با یکدیگر ازدواج رسمی کنند کودک می تواند تابعیت کشور سوئد را اخذ نماید .

اخذ تابعیت تولد از طریق فرزند خواندگی در کشور سوئد

 • اگر فردی کودکی را که در سوئد متولد شده باشد به فرزند خواندگی بپذیرد می‌تواند برای اخذ تابعیت کودک قبل از ۵ سالگی اش اقدام کنند .
 • شخصی که هنوز ۱۲ ساله نشده باشد توسط یک فرد یک شهروند سوئدی تحت سرپرستی و فرزند خواندگی قرار بگیرد می تواند تابعیت کشور سوئد را تحصیل نماید .

اخذ اقامت سوئد از طریق تولد – 2 تابعیتی در کشور سوئد

دو تابعیتی و یا تابعیت مضاعف به معنای آن است که شخصی شهروند دو کشور باشد و دو پاسپورت داشته باشد .به طور مثال یک شخص ایرانی به سوئد برود و ۵ سال کار وزندگی کند و بتواند شهروندی کشور سوئد را کسب کند ،بنا بر این این شخص هم شهروند کشور ایران است و هم شهروند کشور سوئد و گذرنامه هر دو کشور را دارد .

در کشور سوئد طبق قانونی که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد ، که بر طبق این قانون کشور سوئد تابعیت مضاعف را برای شهروندان سوئدی می پذیرد. تا قبل ازماه جون ۲۰۰۱ تحت شرایط خاصی می توانستند تابعیت دو گانه کسب کنند از جمله این شرایط شخص در کشور سوئد متولد نشده باشد.

دو تابعیتی در نگاه اول فقط ممکن است به دو گذرنامه از دو کشور مختلف محدود شود در صورتی که ریشه های اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی و… شخص از کشوری که تابعیت اصلی ازآن صادر شده تعلق دارد . و پذیرفتن تابعیت دوم از نظر روحی ممکن است به شخص آسیب برساند .

دو تابعیتی فواید و مضراتی دارد از جمله فواید آن آسان تر شدن امور مسافرتی به کشورهای دیگر می باشد . و از جمله مضرات آن قوانین مربوط به خدمت سربازی در کشورهایی که شخص تابعیت آنها را برخوردار است .

تابعیت سوئد برای کودکانی که پس از آوریل ۲۰۱۵ متولد شده اند :

 • گر کودک پس از آوریل ۲۰۱۵ به دنیا آمده باشد و یکی از والدینش شهروند سوئدی باشد به طور آنی شهروند سوئد و دارای تابعیت تولد کشور سوئد می شود .
 • گر والدین کودک فوت کرده باشند کودک بعد از فوت آنها تابعیت کشور سوئد را دارا است .که این بند جهت جلو گیری از بی تابعیتی می باشد .

اخذ اقامت سوئد از طریق تولد – حقوق شهروندی کشور سوئد

از جمله حقوقی شخصی که تابعیت کشور سوئد یا همان حق شهروندی کشور سوئد را داراست شامل مزایای زیر می شود :

 • حق رای در پارلمان کشور سوئد
 • حق برگزیده شدن در انتخابات پارلمانی کشور سوئد و ورود به پارلمان این کشور
 • حق استخدام در اداره پلیس و ارتش کشور سوئد
 • حق کار در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه
حقوق شهروندی کشور سوئد
حقوق شهروندی کشور سوئد

اخذ اقامت سوئد از طریق تولد – ترک تابعیت کشور سوئد

بر طبق قانون کشور سوئد ترک تابعیت سوئد به طور داوطلبانه مجاز است. شخص پس از درخواست کتبی در صورت انجام مراحل قانونی می تواند تابعیت کشور سوئد را ترک کند.

اخذ اقامت سوئد از طریق تولد – شهروندی دوگانه در سوئد

جهت شهروندی اگر کودک دارای مجوز اقامت در کشور دیگری باشد به همراه نسخه ای از گذرنامه کودک که نشان دهنده اطلاعات شخصی، عکس، شماره گذرنامه، کشور صدور پروانه، مدت زمان اعتبار گذرنامه می باشد را باید پیوست کنند. هنگامی که یک زن خارجی از مردی سوئدی دارای فرزند شود و کودک در خارج به دنیا آید، تا زمانی که والدین با هم ازدواج نکنند، کودک شهروندی سوئد را دریافت نمی کند. (اگر تا قبل از 18 سالگی فرزند با هم ازدواج کنند، کودک شهروندی سوئد را دریافت می کند).کودکی که تابعیت و اقامت سوئدی پدر یا مادرش را هنگام تولد دریافت کند، ممکن است دارای تابعیت دوگانه باشد،البته با شرایط زیر:

 • کودک در کشوری متولد شده است که در قانون آن کشور قید شده است که تمام کودکان متولد شده به طور خودکار به شهروندان این کشور تبدیل می شوند.
 • کودک در هنگام تولد شهروندی خارجی مادر یا پدر خود را دریافت می کند.

فرزنداني كه در سوئد متولد مي شوند بر اساس تابعيت والدينشان، تابعيت دريافت مي كنند. بنابراین اگر والدين فرزند مقيم يكي از كشورهاي بيرون از اتحاديه اروپا باشند بايستي براي مجوز اقامت براي فرزندشان درخواست بدهند و فرزند اغلب مجوزی شبيه والدينشان دريافت مي كند.

اگر والدين ازدواج نكرده باشند ابتدا بايستي رابطه زوجيت را ثابت نمایند و آن فرزند در زمان ازدواج آن ها متولد شده باشد. در این صورت به عنوان تبعه سوئد شناخته خواهد شد و به اداره مهاجرت اطلاع داده می شود.

اما زماني كه آن ازدواج ثبت نشده باشد نيازي به درخواست والدین براي اجازه اقامت فرزند نیست.

اگر متقاضی هنوز نامه ايی از اداره مهاجرت براي مجوز اقامت كودك خود دريافت نكرده باشد می تواند از طرق ذیل اقدام کند :

دریافت مجوز اقامت برای فرزندانی كه تابعيت سوئدی ندارند :

زمانی كه اداره مهاجرت اعلامی از كودكی بدون تابعيت سوئدی كه در سوئد متولد شده است دريافت كند، نامه ای به والدين ارسال می کنند.

چگونه براي دريافت مجوز دريافت تابعيت فرزندان خود اقدام كنيم

اگر متقاضی مقيم يكي از كشورهای شنگن نباشد و تابعيت سوئد را نداشته باشد بايستی برای مجوز اقامت و تابعيت فرزندان خود درخواست کند.

متقاضی ميتواند به صورت آنلاين براي مجوز تابعيت فرزند خود در خواست نماید. در مواردی متقاضی بايستی مبلغی برای درخواست خود دريافت كند اگر فرزند يک پاسپورت داشته باشد متقاضی بايستی كپی های پاسپورت فرزندش و مدارک شناسايی و همچنين اعتبار پاسپورت فرزند را اگر اقامت كشور ديگري را دارا باشد الصاق نمايد.

زمانی كه والدين مقيم اتحاديه اروپا باشند

اگر متقاضی تبعه يكي از كشورهای اتحاديه اروپا باشد واجد صلاحيت گرفتن تابعيت است . اگر هر دو والدين حق تابعيت در سوئد را داشته باشند فرزندشان تبعه اتحاديه اروپا است و در اين حالت نياز به مكاتبه با اداره مهاجرت نمی باشد.

می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از کشور سوئد مقاله “آشنایی با کشو سوئد” را مطالعه بفرمائید.

کارشناسان ما در شرکت آتیه آفرینان ایرانیان بر اساس شرایط شما، روش ها و گزینه های مناسب برای اخذ شهروندی و دو پاسپورت گرفتن برای فرزندتان در کشور سوئد و روش های اخذ اقامت در سوئد از طریق تولد فرزند را ارایه خواهند داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر یا داشتن هر گونه سوال در زمینه اخذ اقامت در سوئد از طریق تولد فرزند می توانید با کارشناسان موسسه مهاجرتی آتیه آفرینان ایرانیان در ارتباط باشید.

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مشابه
مهاجرت به گرجستان مهاجرت به گرجستان

مهاجرت به گرجستان دارای روش هایی است که هر کدام شرایط خاص خود را دارند و آگاهی کامل از آنها ...

مهاجرت از طریق ویزای کار مهاجرت از طریق ویزای کار

مهاجرت از طریق ویزای کار و شرایط کار در کشورهای مختلف در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد...

مهاجرت تحصیلی | اعزام دانشجو مهاجرت تحصیلی | اعزام دانشجو

مهاجرت تحصیلی و شرایط تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان بین المللی در این مطلب مورد بررس...

نظرات کاربران
Mehdi

ارتباط با فرزندم بعد از ۱۰ سال 

سارا جوادی

با سلام جناب آقای مهدی ، گروه آتیه آفرینان چه کمکی به شما می تواند کند؟

مشاهده نظرات بیشتر
Call Now Button